UV Vis spektrofotometer

Instrumenter for arbeidsflyter med UV-vis-spektroskopi

Med et lite fotavtrykk og ingen oppvarmingstid, tar det kun ett sekund å utføre en fullstendig spektrumskanning. Våre spektrofotometre bruker en kombinasjon av rekketeknologi og en xenon-lampe med lang levetid, og dette fører til vesentlig reduserte vedlikeholdskostnader. Du får fleksibel drift med et frittstående instrument, eller gi arbeidsbenken ekstra kraft med LabX® PC-programvaren for å sikre dataintegritet (FDA 21 CFR del 11). Du kan også bygge multiparametersystemer ved å koble til andre METTLER TOLEDO-instrumenter.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Legg til ett eller to andre produkter til sammenligningen
22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer METTLER TOLEDOs Excellence-spektrofotometere?

Våre spektrofotometere måler styrken på lyset før og etter at det passerer gjennom en prøveløsning i en kyvette, basert på rekketeknologi. De inkluderte hovedkomponentene er en lyskilde (f.eks. en xenon-lampe), en prøveholder, en spredningsenhet til å adskille lysets ulike bølgelengder, og en egnet detektor, som f.eks. en fotodiodesensor. Se videoen under for å lære mer.

Arbeidsprinsippet til våre spektrofotometere er basert på følgende trinn:

Blank måling, som måler styrken av lyset som passerer gjennom prøven:

 1. Løsemiddelet (f.eks. vann eller alkohol) tilsettes i en egnet gjennomsiktig og ikke-lysabsorberende beholder – en kyvette.
 2. En lysstråle som avgis fra lyskilden passerer gjennom kyvetten med løsemiddelet.
 3. Styrken på den avgitte lysstrålen i ulike bølgelengder måles deretter av en detektor plassert bak kyvetten, og registreres.

 

Etter en blank måling, måles prøven:

 1. En prøve løses opp i løsemiddelet og tilsettes i kyvetten.
 2. En lysstråle som avgis fra lyskilden passerer gjennom kyvetten med prøven.
 3. Når lyset passerer gjennom kyvetten, absorberes lyset delvis av prøvemolekylene i løsningen.
 4. Det avgitte lyset måles deretter av detektoren.
 5. Lysstyrken endres ved ulike bølgelengder og beregnes ved å dele den avgitte styrken på de tilsvarende verdien fra den blanke målingen. Dette forholdet lagres av en registreringsenhet.

Hvilke bruksområder finnes det for et UV Vis-spektrofotometer?

Farmasøytisk industri

UV Vis-instrumenter er svært nyttige i både kvalitative og kvantitative analytiske prosesser, og de behøves for å styre renheten og doseringen av en aktiv farmasøytisk ingrediens (API) i legemidler. For eksempel en API-analyse av ibuprofen raskt utføres med et UV Vis-spektrofotometer for å bestemme svekkingskoeffisienten ved 264 og 273 nm for både standarden og prøven. Differansene mellom standarden og prøven i forhold til den prosentvise svekkelseskoeffisienten fungerer som kvalitetskontrollkriteriet, som ifølge den amerikanske farmekopémonografien (USP) skal være under 3,0 %.

Bioteknologisk industri

UV Vis-spektrofotometri er en standardmetode som brukes på daglig bases i bioteknologilaboratorier. Det kan brukes til å bestemme konsentrasjonen av nukleinsyrer og proteiner (f.eks. ved bruk av aboserbans på A260 og A280), eller til å sjekke renheten av DNA (f.eks. ved å bruke absorbansforholdet 260/280). Ved å bruke andre bølgelengder på det synlige spektrumet, som f.eks. 595 nm for Bradford-analysen og 759 nm for Lowry-analysen, kan proteininnholdet i biologiske prøver kvantifiseres.

Den optiske tettheten til en cellekulturprøve måles ved en bølgelengde på 600 nm, nemlig OD600, måles med UV-spektroskopi for å estimere antall bakterier eller andre celler (f.eks. Escherichia coli).

Lær mer i vår brosjyre om bruksområder innen biovitenskap.

Næringsmiddelindustrien

UV Vis-spektroskopi brukes til å overvåke og forbedre produktkvalitet. Olivenolje for eksempel, bestemmes ved å observere absorbansegenskapene i en 1 %-løsning i isopropanol mellom 200 og 400 nm, fordi forhøyede nivåer av absorbans i dette området indikerer oksidert olje og således degradert kvalitet.

Kontaminasjoner som bakterievekst i vin kan føre til endringer i vinens farge, og dette kan vurderes med UV Vis-spektroskopi.

Spektrofotoskopimålinger brukes også ofte på ølbryggerier for å overvåke kvalitetskontrollen. Ofte måles farge, bitterhet, iso-alfa og alfasyrer, totalt antall karbohydrater, fritt aminonitrogen (FAN).

Lær mer i vår brosjyre om bruksområder innen ølanalyser

Kjemisk industri

UV-absorbsjonsspektroskopi er en av de beste metodene for bestemmelse av renheten av organiske løsninger. Et eksempel i den kjemiske industrien er kontroll av alkoholrenhet, som kan kontamineres av benzen. Benzen absorberer lys ved 280 nm og alkohol absorberer lys ved 210 nm, så en ekstra topp ved 280 nm på spektrumet kan indikere benzenkontaminasjon.

Innen kjemisk industri er fargemåling ved bruk av spektrofotometer svært utbredt. For eksempel kan platina-kobolt-skalaen (Pt/Co) for klare væsker, som beskrives av ASTM D1209-metoden, brukes til visuell måling av fargen på kjemikalier og petroleumskjemikalier som glyserin, plastiseringsmidler løsemidler, karbontetraklorid og petroleumseter.

Offentlige tjenester

Et spektrofotometer er det ideelle instrumentet for fotometrisk analyse av vann og spillvann hos offentlige tjenestebygg og institusjoner. Det kan måle flere hundre parametere med høy nøyaktighet (f.eks. COD, ammonium, hardhet, klorinnhold osv.) og gi raske resultater for å sikre tidsriktig kvalitetskontroll.

Videre er mange kraftanlegg pålagt å overvåke ppb-nivået av ioner (f.eks. jern, silikat), og dette kan utføres med et spektrometer uten behov for kjelekorrigering.

Les mer om UV Vis-testing av vann

Hva er forskjellen mellom et skannings-spektrofotometer og et dioderekke-spektrofotometer?

UV Vis-spektrofotometere kan klassifiseres i to kategorier i henhold til geometrien til komponentene som utgjør det optiske systemet for registrering av spektra:

 • skannings-spektrofotometer
 • dioderekke-spektrofotometer

Spektrumet til en skannings-UV Vis-enhet hentes ved kontinuerlig å endre bølgelengden til lyset (dvs. skanning), som passerer separat gjennom prøven ved å rotere en refleksjonsrist, som vist i figuren under. I et dioderekke-spektrofotometer brytes lyset i en full bølgelengde som passerer gjennom en prøve, av en refleksjonsrist plassert etter kyvetten, og deretter mottas det av en rekkedetektor (f.eks. en CCD-sensor). Dette gjør at alle bølgelengdene til lyset kan måles på kort tid. Derfor kan et dioderekke-spektrofotometer levere spekteret av en full skanning (f.eks. 200–800 nm) på noen sekunder, mens et skanningsfotometer trenger minst flere minutter til å utføre den samme oppgaven.

De mekaniske roterende elementene i et skannings-spektroskopiinstrument kan påvirke nøyaktigheten og repterbarheten til en bølgelengde. For å unngå dette må det kalibreres jevnlig, og dette medfører vedlikeholdskostnader. Et dioderekke-spektrofotometer har ingen bevegelige optiske deler, og dette betyr at det ikke forekommer avvik i bølgelengden som følge av mekaniske unøyaktigheter.

En ytterligere fordel med et dioderekke-spektroskop er at det optiske designet ikke lar seg påvirke av omgivelseslys, noe som betyr at det ikke krever et lukket prøverom og det er enklere å bytte prøver.

Hva er forskjellene mellom en wolfram-halogenlampe, en deuteriumlampe og en xenon-lampe?

En wolfram-halogenlampe er den vanligste lyskilden i spektrofotometere. Den består av en wolframtråd i en glasspære, og en halogendel som gjenoppretter fordampet wolfram. Den har et nyttbart bølgelengdeområde på 330 til 100 nm i området synlig til nær infrarødt lys, og den har en levetid på omtrent 3000 timer.

En deuteriumlampe er en utladningslyskilde med deuterium i gassform forseglet i en pære. En deuteriumlampe dekker det ultrafiolette området fra 90 til 450 nm med en jevn lysstyrkefordeling, og den har en levetid på omtrent 1000 timer.

De to ovennevnte lampene kombineres ofte for å dekke hele området med UV- og Vis (synlig)-lys.

En xenon-lampe er en utladningslyskilde med xenon-gass forseglet i en pære av kvartsglass. Den produserer et kontinuerlig spektrum fra ultrafiolett til nær infrarødt lys, i området 190 til 1100 nm. Xenon-blitslamper genererer lys gjennom pulserende antenning, som integreres over et definert tidsrom for å oppnå en fullstendig spektrumskanning, og de krever ingen oppvarmingstid. Den pulserende lysgenereringen produserer lite varme, og lampen har lang levetid på opptil 5500 og tilsvarer 50 Hz-blitser i konstant drift. Bruk av xenon-lamper betyr mindre vedlikehold og lenger levetid for lampen.

FastTrack™-teknologien fra METTLER TOLEDO består av en xenon-lampe, kvartsglassfibre og et rekkeoppsett.

Hva er forskjellen mellom METTLER TOLEDOs UV5 og UV7, og hvilken av disse passer til mitt laboratorium?

UV5-spektrofotometeret er raskt og enkelt å bruke, og de leverer spektrumskanninger på ett sekund. Du kan velge mellom to målealternativer: direktemålinger og metoder, som betjenes gjennom One Click™-berøringsskjermen. Vårt spektrofotometer er raskt, og det sparer deg for tid under UV Vis-analysearbeidsflyter for kvalitetskontroll, vanntesting og fargemåling.

UV7 har de samme funksjonene som UV5, men det er testet i henhold til europeisk og amerikansk farmakopé og har en rekke forhåndsprogrammerte metoder. Det har muligheter for avanserte automatiseringer for ytelseskvalifisering basert på METTLER TOLEDOs etablerte metoder, som passer til strengt regulerte bransjer, som legemiddelindustrien. Den støtter 21 CFR del 11 og samsvar med dataintegritet ved bruk av LabX-programvaren.

Se videoen under for å lære mer om de to modusene: direktemålinger og metoder.

Hva er forskjellen mellom METTLER TOLEDOs UV5Bio og UV5Nano? Hva er et mikrovolum-spektrofotometer?

UV5Bio er et kyvettespektrofotometer som er beregnet på prosesser innen biovitenskap. Det har et metodebibliotek med 22 forhåndsdefinerte bruksområder innen bioteknologi, som f.eks. Bradford-analyse, Lowry-analyse, OD600 og enzymkinetikk. UV5Bio er kompatibelt med en rekke tilbehør, som f.eks. temperaturstyringsenheter, som muliggjør temperaturavhengige analyser (f.eks. proteindenaturisering, studier av enzymkinetikk, DNA-smeltetemperatur, lipaseaktivitet osv.).

U5Nano har også forhåndsinstallerte programmer for biovitenskap, og det er et mikrovolum-spektrofotometer som krever kun små prøvevolumer (helt ned til 1 µl). UV Vis-målingene kan utføres på mikrovolumplattformen eller i en kyvette. Svært konsentrerte prøver, som for eksempel opptil 15 000 ng/µl med dsDNA, kan også måles uten ytterligere fortynning, takket være LockPath-teknologien som er integrert i UV5Nano. Banelengden kan settes til 0,1 eller 1 mm.

Se videoen under for å lære mer om UV/VIS-spektroskopi på mikrovolumer – LockPath-teknologi.

Hvilke biovitenskapsmetoder er tilgjengelige på et METTLER TOLEDO-spektrofotometer?

 • METTLER TOLEDOs UV5Nano- og UV5Bio-spektrofotometere tilbyr et stor samling av biovitenskapsmetoder, som f.eks.:
  • kvalitative analyser av DNA, RNA og proteiner
  • kvantitative analyser av DNA, RNA og proteiner
  • BCA-, Bradford-, Lowry- og andre kolometriske proteinanalyser
  • forhåndskonfigurerte farger og alternativer for tilsetning av tilpassede farger
  • oligokalkulator for bestemmelse av konsentrasjonen av DNA- og RNA-oligoer
  • OD600 for levende celler 
 • I tillegg tilbyr UV5Bio- og UV7-spektrofotometere kinetiske metoder for utføring av enzymkinetikk.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om bruksområder innen biovitenskap med METTLER TOLEDO-spektrofotometere, kan du laste ned Verktøyeske for biovitenskap.

Hvilke fargeskalaer og -numre har METTLER TOLEDOs spektrofotometere?

Flere forhåndsinstallerte fargeskalaer, som APHA, Gardner, Saybolt, CIELAB, EBC og ASBC er inkludert i METTLER TOLEDOs spektrofotometere, og de er derfor ideelle løsninger for utføring av fargemålinger på gjennomsiktige løsninger.

APHA-fargerommet (synonymt med Pt-Co og Hazen) og Gardner-fargeskalaen kvantifiserer gulheten i nesten klare stoffer og kan derfor bestemme renheten og kvalitet eller graden av degradering av et stoff.

CIELAB uttrykker farger i tre verdier: L* for  lyshet, a* for grønn til rød, og b* for blå til gul. Denne fargeskalaen brukes til å sikre en konstant farge på væsker som f.eks. farger, smaker osv.

Saybolt-fargeskalaen brukes til å gradere petroleumsprodukter med lyse farger. Saybolt-fargen er en indikator for kvaliteten eller graden av kontaminasjon av produkter som bensin, flybensin osv.
EBC- og ASBC-fargeskalaene brukes til å bestemme fargen på øl for å skille mellom ulike typer øl.

Finn ut mer om fargemålinger her

Hvordan kan temperatursensitive prøver analyseres med et spektrofotometer?

METTLER TOLEDOs termostatenhet utvider spektrofotometerets egenskaper slik at det kan brukes til prosesser som krever høy temperaturnøyaktighet og repeterbarhet, som f.eks. proteinanalyse, enzymaktivitet eller DNA-smeltepunkt. Med dette tilbehøret kan en prøves temperaturforhold styres innenfor et område mellom 4 og 95 ºC før, under eller etter den spektroskopiske målingen.

Finn ut mer i veiledningen for temperaturstyring for UV Vis-spektrofotometri

Hvordan kan UV Vis-spektrofotometri være nyttig for utvikling av en COVID-19-vaksine?

UV Vis-spektrofotometri gir rask, enkel og nøyaktig karakterisering og kvantifisering av vaksinekomponenter som f.eks. nukleinsyrer (dvs. DNA/RNA), proteiner, tilsetningsstoffer/konserveringsmidler osv., fordi komponentene har karakteristisk absorbsjon på UV Vis-spektrene. Derfor kan det ha innvirkning på tiden det tar til resultatet foreligger for prosesser både nedstrøms og oppstrøms samt på kvalitetskontroll. Det er også et effektivt verktøy for renhetskontroll av vaksinekomponenter i hvert utviklingstrinn.

Finn ut mer om hvordan UV Vis kan brukes under utvikling av og forskning på COVID-19-vaksine her

Hvordan kan et spektrofotometer kalibreres?

METTLER TOLEDO tilbyr en løsning for kalibrering av spektrofotometer i form av CertiRef™- og LinSet™-enhetene, som automatiserer testene som er nødvendige for å kontrollere om spektrofotometeret er i samsvar med europeisk og amerikansk farmakopé. Brukeren kan bruke CertiRef™-enheter, som inneholder sertifisert referansemateriell (CRM-er), til automatisk å utføre tester for bølgelengdenøyaktighet- og repeterbarhet, fotometrisk nøyaktighet og repeterbarhet, lysspredning, fotometrisk støy og forskyvning samt grunnlinjens flathet.

Finn ut mer om CertiRef™- og LinSet™-enheter her

Hvordan kan mitt spektrofotometer ha nytte av LabX® UV Vis-programvaren?

METTLER TOLEDO LabX®-programvaren gir brukeren større fleksibilitet ved at det er mulig å opprette egendefinerte arbeidsflyter som er skreddersydd til brukerens krav. Beregningsfeil og transkripsjonsfeil unngås fullstendig. Programvaren sikrer også dataintegritet, ved at all informasjon, inkludert ytelsesverifiseringer og tjenester, lagres i en sikker database. Med sikkerhetsfunksjoner som elektroniske signaturer og brukerstyring, bidrar den til fullstendig samsvar med FDA-forskrift 21 CFR del 11.