Digler for termisk analyse - Oversikt - METTLER TOLEDO
 
Meny
Digler for termisk analyse

Digler for termisk analyse

Bredt utvalg av digler som kan brukes som prøvebeholdere ved termoanalytiske målinger

Digler brukes som prøvebeholdere ved termoanalytiske målinger. De garanterer at sensoren ikke forurenses ved målingen. Type digel som brukes for en...

Digler brukes som prøvebeholdere ved termoanalytiske målinger. De garanterer at sensoren ikke forurenses ved målingen. Type digel som brukes for en DSC eller TGA måling an ha signifikant effekt på kvaliteten av resultatenesom oppnås, og det kan også påvirke viktige karakteristikken av målecellen (f.eks. oppløsning og sensitivitet). Vurdering av de relevante faktorene før målingen kan ofte være til hjelp for å spare tid ved vurdering av kurven på et senere tidspunkt.

Det brede utvalget av digler og tilbehør sikrer at du alltid kan velge korrekt digel for et spesielt bruksområde.

  •  aluminium-digler fra 20 µL til 160 µL
  •  platina-digler fra 20 µL til 160 µL
  •  alumina-digler fra 30 µL til 900 µL
  •  gull og gullbelagte digler på 40 µL
  •  medium trykk og høytrykks digler fra 25 µL til 500 µL
  •  PCA- og glass-digler
  •  kobber-digler
  • spesiallokk, forseglinger og annet nyttig tilbehør


Benytt deg av METTLER TOLEDOs over 50 års erfaring innen termisk analyse.


Aluminium-digler for termisk analyse
alumina smeltedigel
PCA-digler for termisk analyse
platinasmeltedigel

Aluminium-digler for termisk analyse

Alumina smeltedigel for termisk analyse

PCA-digler for termisk analyse

Platinasmeltedigel for termisk analyse

Presist maskinerte aluminium-digler med sterk og flat bunn sikrer ypperlig termisk kontakt mellom digelen og sensoren, og sikrer små temperaturgradienter.
PCA, eller polykrystallinsk alumina, er et materiale med lignende egenskaper som safir. På grunn av sin struktur er PCA svært tett, kjemisk motstandsdyktig og inert.
Platina-digler brukes hovedsakelig for TGA-målinger opp til 1600 °C. Det er den foretrukne digelen for Cp-bestemmelse ved høye temperaturer.
gullsmeltedigler
glassmeltedigler
høytrykkssmeltedigler
kobbersmeltedigel

Gullsmeltedigler for termisk analyse

Glassmeltedigler for termisk analyse

Høytrykkssmeltedigler for termisk analyse

kobbersmeltedigel for termisk analyse

Sammenlignet med standard DSC aluminium-digler, er forseglede digler av gull eller gullbelagte digler mye mer kjemisk inerte.
Glass er et inert materiale og kan forsegles hermetisk.
Høytrykk DSC-digler tåler trykk opp til 15 MPa. Stål og gullbelagte digler brukes ofte for sikkerhetsundersøkelser.
Kobberskåler brukes nesten utelukkende for bestemmelse av oksidasjon induksjonstider (OIT). Kobber har en katalytisk effekt.
Aluminium-digler for termisk analyse

Presist maskinerte aluminium-digler med sterk og flat bunn sikrer ypperlig termisk kontakt mellom digelen og sensoren, og sikrer små temperaturgradienter.

PCA-digler for termisk analyse

PCA, eller polykrystallinsk alumina, er et materiale med lignende egenskaper som safir. På grunn av sin struktur er PCA svært tett, kjemisk motstandsdyktig og inert.

platinasmeltedigel

Platina-digler brukes hovedsakelig for TGA-målinger opp til 1600 °C. Det er den foretrukne digelen for Cp-bestemmelse ved høye temperaturer.

gullsmeltedigler

Sammenlignet med standard DSC aluminium-digler, er forseglede digler av gull eller gullbelagte digler mye mer kjemisk inerte.

glassmeltedigler

Glass er et inert materiale og kan forsegles hermetisk.

høytrykkssmeltedigler

Høytrykk DSC-digler tåler trykk opp til 15 MPa. Stål og gullbelagte digler brukes ofte for sikkerhetsundersøkelser.

kobbersmeltedigel

Kobberskåler brukes nesten utelukkende for bestemmelse av oksidasjon induksjonstider (OIT). Kobber har en katalytisk effekt.

Publikasjoner

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.