Reaksjonskalorimetri fra screening til produksjon | METTLER TOLEDO
 Reaksjonskalorimetri

Reaksjonskalorimetri

For prosessutvikling, sikkerhet og oppskalering

Ring for tilbud
Reaksjonskalorimetre
Reaksjonskalorimetre
Varmeflytkalorimetri

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
Filter:
Sett filter
Clear All
 
Kalorimetritype
Presisjon varmeoverføring
Nøyaktighet og presisjonsspesifikk varme
Nøyaktighet varmestrøm
Material No.: 304057991
Se detaljer
KalorimetritypeVarmeflyt
Nøyaktighet varmestrøm; Basert på sammenligning av qr_hf med qc resp. ∫qr_hf med ∫ qc;
Material No.: 30090574
Se detaljer
KalorimetritypeVarmeflyt
Presisjon varmeoverføringTypisk +/- 4 %
Nøyaktighet og presisjonsspesifikk varmeTypisk +/- 12 %
Nøyaktighet varmestrømIsotermiske forhold: ± 3 % til 5 %; Basert på sammenligning av qr_hf med qc resp. ∫qr_hf med ∫ qc; Ikke-isotermiske forhold: ± 5 % til 10 %
Material No.: 30064130
Se detaljer
KalorimetritypeVarmeflyt
Nøyaktighet varmestrømIsotermiske forhold: ± 3 % til 5 %; Basert på sammenligning av qr_hf med qc resp. ∫qr_hf med ∫ qc; Ikke-isotermiske forhold: ± 5 % til 10 %
Comparison

Service

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Reaksjonskalorimetri

Overføre kjemiske reaksjoner med reaksjonskalorimetri

Why Reaction Calorimetry