Veiledning for reaksjonskalorimetri - METTLER TOLEDO

Veiledning for reaksjonskalorimetri

Utvikle sikre prosesser med reaksjonskalorimetre

Utvikle sikre prosesser med reaksjonskalorimetre

Reaksjonskalorimetri skaper en forståelse for kjemiske prosesser og er en viktig kilde til sikkerhets- og oppskaleringsinformasjon. Reaksjonskalorimetre avgjør hvordan kjemiske reaksjoner trygt kan overføres fra laboratoriet til produksjonen og identifiserer problemer forbundet med varme- og masseoverføring og miksing. Veiledningen til reaksjonskalorimetri omhandler hvordan forskere og kjemiske teknikere oppnår oppskalering, prosesssikkerhetsscreening og behandler sikkerhetsinformasjon som gjør at de kan skape robuste prosesser og sikre at produktene produseres på en sikker måte.

Emner som omhandles:

  • Screening for skaleringsproblemer
  • Overføring av prosesser fra laboratorie til anlegg
  • Forståelse for maksimal varmeavgivelsesrate

Denne veiledningen viser viktigheten av å implementere reaksjonskalorimetri for prosesser og hvordan du optimerer undersøkelser om prosessikkerhet.

Veiledning for reaksjonskalorimetri
Veiledning for reaksjonskalorimetri

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.