Dråbe- og blødgøringspunktsinstrument | METTLER TOLEDO

Dråbe-/blødgøringspunktsapparat

Automatisk bestemmelse af dråbepunkt og blødgøringspunkt

Et dråbepunktsystem er et analytisk instrument, der bruges til at bestemme dråbepunkt og blødgøringspunkt for stoffer som smøremidler, beg, polymerer med flere. Dråbepunktet er den temperatur, hvor den første dråbe smeltet stof udskilles. Blødgøringspunktet er den temperatur, hvor det smeltede stof flyder en bestemt distance. Med METTLER TOLEDOs dråbepunktsystem bestemmes både dråbepunkt og blødgøringspunkt fuldautomatisk.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er et digitalt dråbepunktsapparat?

Et digitalt smelte- og dråbepunktsinstrument anvender en ovn og et videokamera til automatisk at registrere dråbe- og blødgøringspunkterne. Målingen sker digitalt, hvilket i betydelig grad reducerer operatørens indflydelse. To prøver kan måles samtidig med en temperaturnøjagtighed på ned til 0,2 °C og korte opvarmnings- og afkølingstider. Ovnens konstruktion og videoanalysesystemet giver mulighed for at måle to prøver samtidig. METTLER TOLEDOs Excellence-dråbepunktsystemer DP70 og DP90 fungerer begge som automatiske dråbepunktsapparater og som automatiske blødgøringspunktsapparater.

Klik her for at få al den viden, du har brug for om blødgørings- og dråbepunktsmålinger.

Hvordan fungerer et digitalt dråbepunktsapparat?

Et dråbepunktsystem fra METTLER TOLEDO er gengivet i nedenstående skematiske diagram.

Systemet er en kombination af en ovn og et videokamera.

Dråbepunktet og blødgøringspunktet bestemmes ved at opvarme prøven. Ovnen bruges til at kontrollere temperaturen under analysen. En digital platintemperatursensor sørger for temperaturstyring og -registrering.

I Excellence-dråbepunktssystemerne fra METTLER TOLEDO lyser en balanceret hvid LED på testaggregatet, som består af bæger og holder inde i ovnen. Refleksionen optages af et videokamera.

I forbindelse med automatisk bestemmelse af dråbepunkt optages hele dråbepunktstesten på video, og der anvendes billedanalyse til at registrere, når den første dråbe kommer ud af prøvebægret og passerer gennem et virtuelt hvidt rektangel, der befinder sig under bægrets åbning. Når denne registrering finder sted, måles og registreres ovnens temperatur med en opløsning på 0,1 °C.

Ved automatisk bestemmelse af blødgøringspunkt markeres den blødgjorte prøves forkant med en følgelinje i videoen. Når følgelinjen har passeret en virtuel linje, der befinder sig 19 mm under bægrets åbning, måles og registreres temperaturen i ovnen med en opløsning på 0,1 °C.

Hvilke former for prøver testes ofte med dråbepunktssystemer?

Dråbepunktinstrumenter anvendes til at bestemme dråbe- og blødgøringspunkter for salver, syntetisk, naturlig og renset harpiks, spiselige fedtstoffer, smøremidler, voks, fedtsyreestere, beg, asfalt, tjære, bitumen og mange andre materialer.

Få praktiske tip og gode råd til korrekt prøveforberedelse af forskellige prøver med henblik på bestemmelse af dråbe- og blødgøringspunkt.

Hvordan måler jeg dråbepunktet korrekt ved lavere temperaturer end den omgivende temperatur?

Spiselige olier, fedtstoffer og organiske opløsningsmidler kan bringes i fast form og måles ved lave temperaturer. Stofferne skal ofte nedkøles eller fryses i et tilstrækkeligt stykke tid, før dråbepunktet måles. METTLER TOLEDOs Excellence-dråbepunktsystem DP90 kan bestemme dråbepunkter ned til -20 °C. Anbring den separate DP90-målecelle, ovnen og det optiske detekteringssystem i et køleskab eller en fryser, indtil den ønskede temperatur nås.

Kan et dråbepunktsapparat fra METTLER TOLEDO hjælpe mig med at overholde ASTM, AOCS, IP, ISO og tilsvarende bestemmelser?

METTLER TOLEDOs dråbepunktsinstrumenter lever fuldt ud op til følgende standarder for bestemmelse af dråbepunkt og blødgøringspunkt:

  • ASTM D3104 for automatisk bestemmelse af blødgøringspunkt for beg
  • ASTM D3461 for automatisk bestemmelse af blødgøringspunkt for bitumen, beg og asfalt
  • ASTM D3954 for automatisk bestemmelse af dråbepunkt for voks
  • ASTM D6090 for automatisk bestemmelse af blødgøringspunkt for harpiks
  • AOCS Cc 18-80 for automatisk bestemmelse af dråbepunkt for spiselige fedtstoffer og spiselige olier
  • Den europæiske farmakopé Ph.Eur. 2.2.17 for dråbepunkter
  • IP 396 for automatisk bestemmelse af dråbepunkt for smørefedt
  • ISO 4625 for automatisk bestemmelse af blødgøringspunkt for maling og fernis
  • DIN EN 51920 for automatisk bestemmelse af blødgøringspunkt for kulstofholdige materialer


De internationale standarder ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 og AOCS Cc 18-80 er specifikt baseret på automatisk bestemmelse af dråbepunkt og blødgøringspunkt med METTLER TOLEDO-instrumenter.