Industrielle metaldetekteringssystemer | Safeline metaldetektor | MT

Metaldetektering - Safeline

Detektering og frasortering af metalkontaminering
i fødevare- og lægemiddelapplikationer

Industrielle metaldetektorer og metaldetekteringssystemer kan sikkert detektere og frasortere metalkontaminering fra produktionslinjer for at hjælpe producenter med at opnå overensstemmelse, minimere risikoen for produkttilbagekaldelser og reducere produktionsnedetid. Metaldetekteringssystemer er tilgængelige for en række fødevare-, ikke-fødevare- og lægemiddelapplikationer. Vores portefølje omfatter tunnel- og throat-metaldetektorer samt fritfald, pipeline, farmaceutiske og transportørbaserede metaldetekteringssystemer.

Ring for tilbud
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er en industriel metaldetektor?

En industriel metaldetektor eller metaldetekteringsinspektionssystem inspicerer rå eller forarbejdede fødevare- eller ikke-fødevareprodukter og farmaceutiske produkter for metalkontaminering og frasorterer sikkert kontamineret produkt fra produktionslinjen. Virksomheder inden for fødevareforarbejdning anvender industrielle metaldetektorer for at opfylde fødevaresikkerhedsstandarder, detailforhandleres regelsæt og lovgivningen.

En HACCP-revision (Hazard Analysis Critical Control Point) vil bestemme de mest relevante kritiske kontrolpunker, som angiver den bedste installationsplacering for metaldetektoren.

Hvordan fungerer en industriel metaldetektor?

Størstedelen af industrielle metaldetektorer er afbalancerede spolesystemer. Tre spoler vikles på en ikke-metallisk ramme, og hver spole er nøjagtig parallel med de andre to. Vi forklarer præcist, hvordan metaldetektorer fungerer i vores metaldetektionsguide. Du kan læse mere om dette fra side 8 i guiden.

Relevant indhold

 

Hvor følsom er en metaldetektor?

En industriel metaldetektors følsomhed kan variere afhængigt af anvendelsen, metaldetektorproducenten og selve metaldetektoren. Følsomhedsydelse bestemmes af diameteren af en kugle fremstillet af en særlig type metal. Kuglen skal være pålideligt detekterbar, når den placeres i midten af åbningen på en tunnelmetaldetektor. Jo større åbningsstørrelsen er jo mere mister tunnelmetaldetektoren følsomhed.

Tørre produkter som konfekture og korn er forholdsvis lette at inspicere. Detektorer, der kører ved højt og ultra-højt indstillede frekvenser (typisk i området 800kHz og over) leverer høje niveauer af samlet følsomhed og er særligt gode til at detektere kontaminanter i rustfrit stål.

Ved inspektion af våde eller ledende produkter som f.eks. fersk kød, fjerkræ, ost, fisk og produkter pakket i metalliseret film, er situationen anderledes. Selve det våde produkt skaber et 'produkteffektsignal' i detektoren – og dette signal skal annulleres, før inspektionen kan begynde. Innovativ multisimultan frekvensteknologi kombineret med en algoritme til undertrykkelse af produktsignalet kan bruges for at overvinde produkteffekten og detektere væsentligt mindre metalkontaminanter.

Relevant indhold