Checkvejerløsninger – Dynamisk checkvejning
Checkvejningssystemer

Checkvejerløsninger – Dynamisk vejning

Den mest omfattende serie af checkvejere til alle industrier

Hvad er en checkvejer?

En checkvejer er et vægtmålingsinstrument med høj præcision. Den er designet til at kontrollere vægten af individuelle produkter under produktionsprocessen på produktionslinjer.

Checkvejere bruges hovedsageligt som del af et produktionskvalitetsstyringsprogram. Checkvejerens vejeresultater er nødvendige for at sikre, at produktionsanlæggene overholder lokale emballagelove og -bestemmelser under produktionen. En checkvejer sikrer, at alle produkter, der forlader en produktionslinje, har den rigtige vægt. En checkvejer er altafgørende for at sikre, at producenter leverer kvalitetsprodukter, der hjælper med at give stor kundetilfredshed. Salg af produkter, der vejer for lidt, kan medføre, at virksomheden bliver pålagt bøder eller andre straffe. Produkter, der vejer for meget, giver unødvendigt og dyrt spild af produkter. Checkvejere kan bruges i næsten alle industrier som en del af et effektivt kvalitetssikringssystem. Disse omfatter:

 • Fødevarer
 • Lægemidler
 • Kosmetik
 • Drikkevarer
 • Transport og logistik
 • Kemikalier
 • Bilindustrien
 • Metalfremstillings- og fabrikationsindustrier

Hvilke komponenter består en checkvejer af?

Et typisk checkvejningssystem består af:

 • Et indløbsområde
 • Et vejeområde med vejecelle
 • Et udløbsområde med sorterings-/frasorteringsenhed
 • En vejeterminal som brugergrænseflade
 • En robust og vibrationsreducerende ramme

Der findes mange forskellige almindeligt anvendte checkvejerdesigns. De komponenter, der bruges til at konstruere en checkvejer, varierer i forhold til de enkelte dele og afhænger af, hvordan de bruges. De vejede genstandes karakteristika og deres omgivende miljø har også en stor indvirkning på designet.

Hvad er forskellen mellem en statisk og dynamisk checkvejer?

De største forskelle mellem statiske og dynamiske checkvejere er:

 1. Statiske checkvejere måler vægten af produkter, der står stille. Dynamiske checkvejere vejer produkter i bevægelse.
 2. Statiske checkvejere bruges til manuel vejning af produkter eller til stikprøvekontrol. Dynamiske checkvejere kontrollerer automatisk 100 % af de producerede produkter
 3. Statisk checkvejning er en arbejdsintensiv proces. Det kræver manuel vejning af produktet, registrering af resultatet og derefter fjernelse af produktet, så næste produkt kan vejes. Dynamisk checkvejning er fuldautomatisk. Produkter vejes, mens de passerer hen ad en produktionslinje, hvor produkter med forkert vægt fjernes fra produktionslinjen ved hjælp af automatiserede frasorteringsenheder såsom pneumatiske skubberarme eller luftstråler.

 

Statiske checkvejere

 • Bordvægte, der bruges til manuel vægtkontrol og portionsafvejning af produkter eller til stikprøvekontrol
 • Designet til at tillade en hurtig og nøjagtig checkvejnings- og portionsafvejningsproces
 • Fås i mange variationer og størrelser til ergonomiske arbejdsprocedurer
 • Tillader integration i datastyringssystemer til datasporing og -analyse
 • Hurtig og praktisk etiketudskrivning

 

Dynamiske checkvejere

 • Vejer produkter i bevægelse.
 • Kontrollerer automatisk vægten af 100 % af produkterne
 • Udfører prøvetests til nettovægt- og taravægtrapporter, som lever op til overensstemmelseskravene for mål og vægte, samt verificeringsrapporter for emballagetaravægt for mål og vægte

 

Både statiske og dynamiske checkvejere findes i de fleste produktionsmiljøer, hvor statiske checkvejere almindeligvis:

 • Bestemmer målvægte for dynamiske checkvejere
 • Udfører prøvetests til nettovægt- og taravægtrapporter, som lever op til overensstemmelseskravene for mål og vægte, samt verificeringsrapporter for emballagetaravægt for mål og vægte

 

Valg af det checkvejningssystem, der skal bruges på en produktionslinje, bestemmes normalt af applikationskravene og -processerne.

Grunde til, at du skal have en checkvejer i din produktion?

Checkvejere har længe været et af de vigtigste elementer i produktionsprocesser, da de kan udføre mange andre opgaver end bare vejeopgaver, og da de faktisk kan optimere hele produktionsprocessen. Nogle af fordelene ved en checkvejer er, at du:

 • Undgår dyre bøder med 100 % vægtinspektion
 • Sørger for, at fyldemaskinerne arbejder synkront
 • Sparer materialer, så du kan producere flere enheder og få et større overskud
 • Forbedrer produktionsprocesserne og udstyrseffektiviteten
 • Sparer på arbejds- og personaleomkostningerne
 • Reducerer fejlafvisninger og ændringer
 • Bevarer dit varemærkes identitet

 

Derudover kan en checkvejer effektivt forbedre din samlede udstyrseffektivitet (OEE) og dermed reducere dine totale omkostninger ved ejerskab (TCO).

Meget alsidige checkvejningsløsninger

METTLER TOLEDO's standardiserede og nøje tilpassede checkvejningsløsninger er designet til at passe til dine specifikke behov og omgivelser samt dine miljøhensyn og industrielle krav.
Med et meget stort udvalg af checkvejere til føde- og drikkevareindustrien, til den farmaceutiske og kemiske industri, samt til industrier uden for fødevaresektoren, leverer vi produktivitet og rentabilitet.

Med en lang række størrelser og konfigurationer (såsom checkvejere med flere spor, forskellige sorteringsenheder, bånddesign og produktguidesystemer) kan næsten enhver beholdertype eller ethvert pakkedesign håndteres – selv ved høje produktionshastigheder – for at sikre præcis produktlevering, nedsat produktspild og optimerede produktionsprocesser.

Stor operatøraccept

De innovative kontrolpanelsknapper og den intuitive, flersprogede operatørgrænseflade gør produktopsætning og overgang hurtig og fejlfri og sikrer således maksimal oppetid og produktivitet. Mulighed for tilvalg af design til højtryksrensning op til IP69k og integreret metaldetektion og røntgenteknologi fuldender de imponerende funktioner i METTLER TOLEDO's produktprogram til checkvejning.

METTLER TOLEDO's kvalitetssikring

Patenteret vejeteknologi og mere end 50 års ekspertise inden for pakkehåndtering sikrer stabil ydelse fra første til sidste vejede pakke, ligesom den overholder små produktionstolerancer, hvilket giver høj produktkvalitet og stor fortjeneste. METTLER TOLEDO's checkvejningsløsninger styrkes af et verdensomspændende eftersalgsservicenetværk.

Meget alsidige checkvejningsløsninger

METTLER TOLEDO's standardiserede og nøje tilpassede checkvejningsløsninger er designet til at passe til dine specifikke behov og omgivelser samt dine miljøhensyn og industrielle krav. Med et meget stort udvalg af checkvejere til føde- og drikkevareindustrien, til den farmaceutiske og kemiske industri, samt til industrier uden for fødevaresektoren, leverer vi produktivitet og rentabilitet. Med en lang række størrelser og konfigurationer (såsom checkvejere med flere spor, forskellige sorteringsenheder, bånddesign og produktguidesystemer) kan næsten enhver beholdertype eller ethvert pakkedesign håndteres – selv ved høje produktionshastigheder – for at sikre præcis produktlevering, nedsat produktspild og optimerede produktionsprocesser.

C31 StandardLine
C33 PlusLine
C35 AdvancedLine

C31 StandardLine

C33 PlusLine

C35 AdvancedLine

C31 StandardLine-checkvejerens pålidelige nøjagtighed gør det muligt at bruge den i et meget bredt og varieret udvalg af industrielle produktionsmiljøer
C33 PlusLine-checkvejerens robuste ydeevne gør det muligt at bruge den i næsten alle industrielle produktionsmiljøer
Den enestående præcision og alsidighed muliggør brugen af denne checkvejer i alle industrielle produktionsmiljøer
Effektiv produkthåndtering
Kan konfigureres med 100 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Alsidig til krævende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i våde, tørre og barske arbejdsmiljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Metaldetektor integration
Fås som et kombinationssystem med avanceret Safeline-metaldetektor
Fleksibilitet i produkthåndteringen
Kan tilpasses efter behov med 200 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Stor ydeevne i udfordrende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i våde, tørre og barske miljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Avanceret metaldetektor integration
Fås som et kombinationssystem med et stort udvalg af avancerede Safeline Profile-metaldetektorer
Tilpasset produkthåndtering
Kan tilpasses efter behov med 250 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Uden sidestykke i udfordrende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i våde, tørre og barske arbejdsmiljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Integrerede inspektionsteknologier
Tilgængelig som et kombinationssystem med et udvalg af visuelle teknologier samt røntgen- og metaldetektionsteknologier
C21 StandardLine og C23 PlusLine checkvejere
Farmaceutiske checkvejere
Kombinationssystemer C-serien

C21 StandardLine og C23 PlusLine

Farmaceutiske checkvejere

Kombinationssystemer C-serien

Den robuste ydeevne som disse checkvejere yder, gør det muligt at bruge dem under næsten alle industrielle produktionsforhold,
Højeffektive serialiseringsløsninger til farmaceutisk checkvejning, sporing og funktioner så uautoriseret adgang til produktet nemt opdages
Kombinationssystemer, der beskytter dit varemærkes omdømme og sikrer produktkvaliteten med metaldetektion, visuel inspektion og røntgenteknologi
Fleksibilitet i produkthåndteringen
Kan tilpasses med op til 150 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Stor ydeevne i udfordrende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i industrielle arbejdsmiljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Metaldetektor forbindelse
Tilgængelig med en metaldetektor-inputkontakt til forbindelse til metaldetektionssystemer
Maksimal produktsikkerhed
Højere produktivitet
Øget oppetid
Kontrolvejning og metaldetektion
Når man kombinerer kontrolvejning og metaldetektionsteknologi bliver det lettere at finde uønskede metalliske kontaminanter og øge produktiviteten.
Kontrolvejning og røntgenkontrol
Kombinationssystemer med kontrolvejning og røntgeninspektion, teknologien finder kontaminanter såsom glasskår, plastikstykker og knoglefragmenter, som ikke opdages af metaldetektorer.
Kontrolvejning og visuel inspektion
Checkvejning og visuel inspektionsteknologi forhindrer sammenblanding af etiketter og reducerer produktspildet betydeligt i din produktionslinje.
C31 StandardLine

C31 StandardLine-checkvejerens pålidelige nøjagtighed gør det muligt at bruge den i et meget bredt og varieret udvalg af industrielle produktionsmiljøer

Effektiv produkthåndtering
Kan konfigureres med 100 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Alsidig til krævende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i våde, tørre og barske arbejdsmiljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Metaldetektor integration
Fås som et kombinationssystem med avanceret Safeline-metaldetektor
C33 PlusLine

C33 PlusLine-checkvejerens robuste ydeevne gør det muligt at bruge den i næsten alle industrielle produktionsmiljøer

Fleksibilitet i produkthåndteringen
Kan tilpasses efter behov med 200 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Stor ydeevne i udfordrende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i våde, tørre og barske miljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Avanceret metaldetektor integration
Fås som et kombinationssystem med et stort udvalg af avancerede Safeline Profile-metaldetektorer
C35 AdvancedLine

Den enestående præcision og alsidighed muliggør brugen af denne checkvejer i alle industrielle produktionsmiljøer

Tilpasset produkthåndtering
Kan tilpasses efter behov med 250 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Uden sidestykke i udfordrende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i våde, tørre og barske arbejdsmiljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Integrerede inspektionsteknologier
Tilgængelig som et kombinationssystem med et udvalg af visuelle teknologier samt røntgen- og metaldetektionsteknologier
C21 StandardLine og C23 PlusLine checkvejere

Den robuste ydeevne som disse checkvejere yder, gør det muligt at bruge dem under næsten alle industrielle produktionsforhold,

Fleksibilitet i produkthåndteringen
Kan tilpasses med op til 150 ydelses- og produktivitetsforbedrende indstillinger
Stor ydeevne i udfordrende miljøer
Designet til holdbarhed og maksimal pålidelighed i industrielle arbejdsmiljøer
Dataindsamling som understøtter overensstemmelse med de givne krav
Mere end ti datakommunikationsstandarder, herunder Ethernet-, Fieldbus- og OPC-teknologier
Metaldetektor forbindelse
Tilgængelig med en metaldetektor-inputkontakt til forbindelse til metaldetektionssystemer
Farmaceutiske checkvejere

Højeffektive serialiseringsløsninger til farmaceutisk checkvejning, sporing og funktioner så uautoriseret adgang til produktet nemt opdages

Maksimal produktsikkerhed
Højere produktivitet
Øget oppetid
Kombinationssystemer C-serien

Kombinationssystemer, der beskytter dit varemærkes omdømme og sikrer produktkvaliteten med metaldetektion, visuel inspektion og røntgenteknologi

Kontrolvejning og metaldetektion
Når man kombinerer kontrolvejning og metaldetektionsteknologi bliver det lettere at finde uønskede metalliske kontaminanter og øge produktiviteten.
Kontrolvejning og røntgenkontrol
Kombinationssystemer med kontrolvejning og røntgeninspektion, teknologien finder kontaminanter såsom glasskår, plastikstykker og knoglefragmenter, som ikke opdages af metaldetektorer.
Kontrolvejning og visuel inspektion
Checkvejning og visuel inspektionsteknologi forhindrer sammenblanding af etiketter og reducerer produktspildet betydeligt i din produktionslinje.

Services

Global service, uddannelse og support fra en industrileder inden for checkvejningssystemer

Læs mere om vores service – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service til dit produktinspektionsudstyr gennem hele dets livscyklus fra installation til forebyggende vedligeholdelse og fra kalibrering til reparation.

Investeringsafkast-kalkulator

Find ud af, hvor meget I kan spare med inspektionsteknologier til checkvejning

Multimedier

Se vores udvalg af innovative produktinspektionsvideoer

Checkweighing Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.