Litiumionbatteri

Løsninger til karakterisering, produktion og testning af batterier

Ring for tilbud
Lithium Ion Batteries

 

   Diagram over litiumionbatteri

Lithium Ion Battery Diagram

   Analyse af elektrolytter

HF Electrolyte Analysis

Relaterede dokumenter

Testning af katoder og anoder

Lithium Ion Battery Anode and Cathode Testing

Relaterede dokumenter

   Analyse og test af separatorer

Separator Analysis and Testing

Relaterede dokumenter

  Produktion af litiumionbatterier

Lithium Ion Battery Production

Relaterede dokumenter

  PCAM-produktion

PCAM Manufacturing

Relaterede dokumenter

Guide: Lithium-Ion Battery Lifecycle

Instrumenter

Relaterede produkter og løsninger

FAQ

Hvad er testning af litiumionbatterier, og hvordan fungerer det?

Vælg det spørgsmål, der interesserer dig:

 1. Hvilke fordele er der ved litiumionbatterier?
 2. Hvor lang levetid har litiumionbatterier?
 3. Hvad er den sikre driftstemperatur for litiumionbatterier?
 4. Hvilken virkning har vand i et litiumionbatteri?
 5. Hvilke batterikomponenter skal testes for vand?
 6. Skal elektrolytten testes for både vand og flussyre, før den fyldes på batteriet?
 7. Hvad er den foretrukne metode til at teste elektrolytten for vand med?
 8. Hvilken metode anbefales til at teste faststofkatoder, -anoder og -separatorer for vand?
 9. Bør man kontrollere elektrolyttens massefylde?
 10. Hvordan kan termisk analyse bidrage til at undersøge sikkerheden ved litiumionbatterier?
 11. Hvordan kan syntese af anodematerialet grafen undersøges ved samtidig termisk analyse?
 12. Hvorfor er separatornedlukning vigtig, og hvordan kan det undersøges?
 13. Kan aggressive materialer beskadige den måleenhed, der bruges til formulering af et parti elektrodemateriale?
 14. Hvordan kalibrerer jeg en industrivægt i mit maskineri og produktionssystem?
 15. Hvilke fordele er der ved vægtbaseret påfyldning af elektrolyt?
 16. Hvor nøjagtigt kan man måle på elektrolytpåfyldningsprocessen?
 17. Kan jeg registrere skjulte dele i batterimoduler med en industriel vægt?
 18. Hvorfor er nøjagtig kontrol med processens pH vigtig under produktion af PCAM?
 19. Hvordan kan jeg undgå PCAM-nedbrydning i krystallisatorer?
 20. Hvordan kan jeg være sikker på, at iltkoncentrationen er på det krævede niveau under PCAM-kalcinering?

1. Hvilke fordele er der ved litiumionbatterier?

Litiumionbatterier kan oplades hundredvis af gange og er mere stabile. De har tendens til at have en højere energitæthed og spændingskapacitet og lavere selvafladningshastighed end andre genopladelige batterier.

 

2. Hvor lang levetid har litiumionbatterier?

Et litiumionbatteri har typisk en levetid på 300 til 500 opladningscyklusser, dog højst 2 til 3 år.

 

3. Hvad er den sikre driftstemperatur for litiumionbatterier?

Litiumionbatterier præsterer optimalt, når de oplades ved mellem 0 °C og 45 °C. Den optimale afladningstemperatur er mellem -20 °C og 60 °C.

 

4. Hvilken virkning har vand i et litiumionbatteri?

Vand inde i et litiumionbatteri reagerer med elektrolytten, så der opstår skadelige stoffer som flussyre. Disse kemikalier nedbryder elektroderne, forstyrrer den generelle funktion og reducerer i sidste ende kapaciteten. Desuden kan vand udløse en løbsk termisk reaktion, der fører til, at batteriet eksploderer.

 

5. Hvilke batterikomponenter skal testes for vand?

Alle batterikomponenter skal testes for vand, før de anvendes i et batteri. Alle komponenter, der er i kontakt med hinanden via den flydende elektrolyt.

 

6. Skal elektrolytten testes for både vand og flussyre, før den fyldes på batteriet?

Flussyre er kendt for at påvirke batteriets ydeevne negativt. Det dannes ved en reaktion mellem elektrolytten og vand. Denne reaktion kan finde sted inde i et batteri, men også under produktionen af elektrolytten. Det er derfor vigtigt, at elektrolytten ikke kun testes for vand, men også for flussyre, før den fyldes på batterierne.

 

7. Hvad er den foretrukne metode til at teste elektrolytten for vand med?

Coulometrisk Karl Fischer-titrering er den foretrukne metode til at bestemme tilstedeværelsen af små mængder vand i prøver som elektrolytter. Analysen er hurtig, pålidelig og kræver ingen prøveforberedelse. Elektrolytprøven sprøjtes blot ind i titreringsbeholderen, hvorefter resultatet er klar inden for 1-2 minutter.

 

8. Hvilken metode anbefales til at teste faststofkatoder, -anoder og -separatorer for vand?

Prøver af fast stof kan ikke direkte sprøjtes ind i en Karl Fischer-titreringsbeholder. Der skal derfor bruges en gasfaseekstraktionsovn til først at udtrække vandet med. InMotion KF-ovnen opvarmer automatisk prøven af fast stof til forhøjede temperaturer, og en strøm af tør nitrogen transporterer det fordampede vand til den coulometriske titreringscelle, hvor det registreres. Analysen er fuldautomatisk. Elektroden anbringes i hætteglas, og proceduren startes med OneClick™.

 

9. Bør man kontrollere elektrolyttens massefylde?

En væskes massefylde afhænger af dens sammensætning. Vand og andre urenheder ændrer elektrolyttens massefylde. En hurtig kontrol af elektrolytten kan afsløre kontaminanter og dårlig kvalitet.

 

10. Hvordan kan termisk analyse anvendes til sikkerhedstestning af litiumionbatterier?

Termogravimetrisk analyse (TGA) og differentialscanningskalorimetri (DSC) er værdifulde værktøjer til bestemmelse af forskellige batterikomponenters termiske stabilitet og nedbrydningsprofil. Løbske termiske reaktioner i batteriet kan også undersøges under såvel normale som ekstreme situationer..

 

11. Hvordan kan syntese af anodematerialet grafen undersøges ved samtidig termisk analyse?

En enkel måde at skaffe grafen på, som ikke medfører store udgifter, er at reducere grafenoxid, som nemt fås fra grafit. Den trinvise reduktion af grafenoxid kan nemt følges ved hjælp af TGA/DSC.

 

12. Hvorfor er separatornedlukning vigtig, og hvordan kan det undersøges?

Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt, at separatoren lukker ned (dvs. at porerne lukkes), inden der forekommer smeltning. Det kan bekræftes ved termomekanisk analyse (TMA), som karakteriserer separatormembranens krympning og smelteadfærd.

 

13. Kan aggressive materialer beskadige den måleenhed, der bruges til formulering af et parti elektrodemateriale?

Vejemoduler og vejeceller installeres typisk på en tanks eller blandingsmaskines yderside, så måleenheden ikke er i direkte kontakt med varme, kolde, aggressive eller eksplosive materialer. Desuden er disse sensorer nøjagtige uanset form, overflade, dielektricitet, Reynolds tal, viskositet og andre karakteristika ved materialet.

 

14. Hvordan kalibrerer jeg en industrivægt i mit maskineri og produktionssystem?

De vejeceller og vejemoduler, der integreres i maskineriet og produktionssystemerne, er vigtige komponenter, som skal præstere sikkert og nøjagtigt. METTLER TOLEDO tilbyder skræddersyede kalibreringstjenester til tankvægte med enhver kapacitet for at sikre ensartede resultater og pålidelig drift. Disse tjenester omfatter kalibrering med testlodder, kalibrering med testlodder og materialesubstitution, hydraulisk RapidCal™-kalibrering og CalFreePlus-kalibrering uden lodder med POWERCELL®.

 

15. Hvilke fordele er der ved vægtbaseret påfyldning af elektrolyt?

Påfyldning af elektrolyt direkte på vejeenheden gør det muligt at etablere et lukket kredsløb mellem sensoren og påfyldningsenheden. Det betyder, at du konstant kan justere påfyldningsenheden under fuld produktion, hvilket eliminerer usikkerhedsfaktorer og giver garanti for ensartet kvalitet af battericellerne.

 

16. Hvor nøjagtigt kan man måle på elektrolytpåfyldningsprocessen?

Når det handler om at vælge vejeteknologi til påfyldning af elektrolyt, skal vigtige parametre som læsbarhed, repeterbarhed og følsomhed være dine topprioriteter. Det vigtigste er at undlade at bruge opløsning som det eneste udvælgelseskriterium, da denne faktor ikke i sig selv garanterer stabile resultater eller høj kvalitet.

 

17. Kan jeg registrere skjulte dele i batterimoduler med en industriel vægt?

Det er muligt at udføre såkaldt tara- og bruttovægtkontrol efter samling af batterimodulet. Med denne procedure kan du kontrollere, om alle komponenter er til stede, og at der ikke er faldet noget ned i modulet under samlingen. Desuden påvirkes vejning ikke af blanke aluminiumsoverflader.

 

18. Hvorfor er nøjagtig kontrol med processens pH vigtig under produktion af PCAM?

Processens pH påvirker direkte partikelstørrelsen og -morfologien og er dermed ansvarlig for batteriets ydeevne under op- og afladning.

 

19. Hvordan kan jeg undgå PCAM-nedbrydning i krystallisatorer?

Tilstedeværelsen af ilt i reaktorer under PCAM-syntese kan let føre til dannelse af uønskede NCM-oxider; Derfor er det vigtigt at opretholde en inert atmosfære i reaktorens headspace. Kontinuerlig iltmåling in situ giver øjeblikkelig meddelelse om luftindtrængning eller utilstrækkelig nitrogendækning.

 

20. Hvordan kan jeg være sikker på, at iltkoncentrationen er på det krævede niveau under PCAM-kalcinering?

Måling af O2 i en PCAM-calciners udluftningsledning er vanskelig på grund af høje temperaturer, fugt og støv. GPro 500 in situ (eller i en ekstraktionskonfiguration) iltanalysator tolererer sådanne forhold og giver nøjagtige målinger for at muliggøre hurtig processtyring.