Kalibrace, ověřování a certifikace

Laboratorní řešení

Normy a předpisy se neustále přizpůsobují a postupem času se zpřísňují. K definování procesů a zajištění základní shody je třeba důkladně znát platné předpisy.

Řešení pro kontrolu výrobků

Pro identifikaci kontaminantů je zásadní vysoká citlivost. Přesné vážení je nezbytné pro dodržování vah a měr. Přesná kontrola balení snižuje riziko stažení z trhu. Ověřujeme, zda vaše zařízení pracuje v rámci dohodnutých specifikací, abychom zachovali produktivitu a shodu s příslušnými normami.

Řešení pro průmyslové vážení

Při prvotní i opakované kalibraci pracujeme na základě místních akreditací a sledovatelných vah. To pomáhá zajistit, aby vaše zařízení splňovalo normy shody a vyhovovalo zákonným obchodním požadavkům.

Dopravní a logistická řešení

Ověřte výkonnost svých řešení pro měření rozměrů, čtení čárových kódů a dynamické vážení pomocí kalibrace, která zahrnuje místní akreditaci a využívá sledovatelné zkušební objekty.

Řešení pro vážení vozidel

Díky našemu kalibračnímu systému MiraCal a patentovanému zkušebnímu zařízení poskytují naši technici konzistentní výsledky a komplexní dokumentaci, aby ověřili výkonnost vaší váhy a ochránili vaše zisky.

Řešení váhy v nádrži

Naše inovativní řešení kalibrace vah v nádržích nabízí metodu zvyšující produktivitu, která je sledovatelná a dosahuje se jí bez použití zkušebních závaží nebo nákladné čištěné vody.

Řešení pro analýzu procesů

Udržujte přesné měření procesu a dodržování kritických norem kvality prováděním rutinní kalibrace a seřizování.

Maloobchodní řešení

Pro splnění místních požadavků na váhy a míry i právních předpisů pro obchod je třeba, aby maloobchodní váhové systémy byly pravidelně certifikovány.
Průvodce kalibrací pH senzorů

Průvodce kalibrací pH senzoru

Kalibrace je rychlá, snadná a bezchybná

Kalibrace váhových zásobníků RapidCal™: konstrukční doporučení

Kalibrace váhových zásobníků RapidCal™: konstrukční doporučení

Přečtěte si informace o tom, jak můžete nahradit tradiční, časově náročné metody kalibrace technologií RapidCal™.

Co je to kalibrace a proč je důležitá?

Kalibrace je základní proces sledování výkonu přístroje, aby bylo možné v případě potřeby provést úpravy přístroje a dosáhnout tak přesných měření. Kalibrace pomáhá poskytovat spolehlivé výsledky a udržovat integritu měření v systému kvality společnosti. Kalibrované přístroje mají zásadní význam, pokud jde o zvyšování kvality výrobků, a akreditované kalibrační certifikáty dokládají, že společnosti dodržují regulační normy.

 

Při kalibraci se naměřené hodnoty porovnávají se známými standardy, aby se zjistily případné odchylky nebo nepřesnosti. Tento pečlivý postup zahrnuje úpravy, aby se hodnoty přístroje vyrovnaly s referenčními standardy, jako jsou například zkušební závaží. Správná kalibrace vyžaduje přesnost, odborné znalosti a dodržování uznávaných postupů.

Jaký je rozdíl mezi kalibrací a běžným testováním?

Pokud váha nebo váhy přestanou správně měřit v rámci povoleného rozsahu pro jejich zamýšlené použití, je nutná kalibrace. Kalibraci provede vyškolený technik pomocí speciálních zkušebních závaží, která jsou certifikovaná a přesně kalibrovaná.

Kromě pravidelných kalibrací se provádějí běžné nebo funkční zkoušky, aby se zajistilo, že vážicí zařízení funguje podle očekávání. Četnost těchto testů závisí na tom, jak rizikový je proces vážení. Obvykle osoba obsluhující zařízení provádí rutinní zkoušky pomocí kalibrovaných a certifikovaných zkušebních závaží.

Jaké jsou hlavní důvody pro kalibraci měřicích zařízení?

Pravidelná kalibrace měřicích zařízení je nezbytná z několika důvodů:

  1. Udržení přesnosti a zachování shody s předpisy. V mnoha průmyslových odvětvích jsou zavedeny regulační normy pro přesnost měření. Pravidelnou kalibrací ověříte, zda vaše zařízení tyto normy splňuje, čímž předejdete možným pokutám a zajistíte výsledky měření. Konzistence mezi různými měřicími přístroji také umožňuje vysoce kvalitní výrobu.  2. Minimalizujte nákladné chyby a vyhněte se pokutám. Nepřesná měření mohou vést k nákladným chybám. Nedostatečná výroba může vést k pokutám a nespokojenosti zákazníků, zatímco nadvýroba plýtvá zdroji a snižuje zisky. Kalibrace pomáhá minimalizovat chyby optimalizací přesnosti přístrojů tak, aby vaše měření odpovídala požadovaným specifikacím.  3. Eliminujte bezpečnostní rizika. Zařízení, která nejsou kalibrována, mohou představovat vážná bezpečnostní rizika, včetně kažení a šíření nemocí z potravin. V nebezpečných pracovních oblastech může nekalibrované zařízení vystavit zaměstnance elektrickému nebezpečí nebo jiným zraněním. Pravidelná kalibrace chrání bezpečnost a integritu vašich provozů.

Co je nejistota měření?

Nejistota vážení, známá také jako nejistota měření při vážení, označuje rozsah hodnot, o nichž lze důvodně předpokládat, že zahrnují přesnou hmotnost měřeného objektu. Zjednodušeně řečeno představuje potenciální odchylku nebo rozpětí chyby při měření vážení.

Pochopením a zohledněním nejistoty vážení získáte přehled o potenciální variabilitě výsledků vážení. Tyto znalosti vám pomohou činit informovaná rozhodnutí a určit spolehlivost a přesnost vašich měření. Pomáhá také při stanovování vhodných tolerančních mezí a zajišťování shody s regulačními normami. Přijetí nejistoty vážení vám umožní komplexnější pochopení spolehlivosti a omezení vašeho procesu vážení.

Co je to ověřování výkonu měřicích zařízení?

Ověřování výkonu je nezbytné pro potvrzení, že zařízení funguje podle dohodnutých specifikací, udržuje produktivitu a splňuje normy. Pravidelné ověřování výkonu našimi odbornými techniky pomáhá sledovat kvalitu dat, spolehlivost zařízení a bezpečnost výrobků.

Zdokumentovaný důkaz o stabilním výkonu procesu má zásadní význam pro udržení stálé kvality procesu. Efektivním řízením rizik procesu můžete pomoci předcházet problémům a mít jistotu, že audity proběhnou úspěšně.

Jak najít spolehlivého poskytovatele služeb?

Především výběr důvěryhodného poskytovatele může mít zásadní význam pro ochranu přesnosti měření a pro váš klid. Dávejte pozor na certifikace, jako je ISO17025, která zaručuje dodržování obecně uznávaných norem kvality.

Spolehlivý poskytovatel kalibračních služeb vám poskytne důkladnou dokumentaci včetně kalibračních certifikátů a zpráv, které potvrdí, že vaše měření lze dohledat a že jste připraveni na případné audity. Díky celosvětové síti akreditovaných techniků a snadno dohledatelným kalibračním standardům je společnost METTLER TOLEDO vybavena tak, aby zvládla všechny vaše servisní potřeby.

Verifikační služba GWP® Verification

Verifikační služba GWP® Verification

Přesvědčte se o přesnosti vážení pomocí zkoušek dle programu Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení)

Preventivní údržba METTLER TOLEDO

Preventive Maintenance

Plánovaná péče pro optimální výkon