Preventivní údržba měřicích a kontrolních zařízení

Řešení pro laboratorní vážení

Laboratorní váhy, analytické, přesné a mikro a ultra mikro váhy, dávkování prášků a kapalin, analyzátory vlhkosti, zkušební závaží

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků na pohyblivých kontrolních vahách, detektory kovů a rentgenové kontrolní systémy, řešení pro sledování a dohledávání, systémy pro kontrolu viděním

Řešení pro manipulaci s kapalinami Rainin

Společnost Rainin nabízí široký výběr zařízení pro manipulaci s kapalinami, řešení a zdrojů pro laboratoře po celém světě.

Analýza procesů

pH/ORP (redoxní) sondy, senzory kyslíku, CO₂, ozonu, biologické zátěže, celkového organického uhlíku, plynů, sodíku, oxidu křemičitého a chloridů/sulfátů, převodníky

Analytické přístroje

Titrátory, hustoměry, refraktometry, měření pH/iontů, termická analýza, UV/VIS spektrofotometry

Automatizované laboratorní reaktory a analýza in-situ

Analyzátory velikosti částic, FTIR a Ramanovy spektrometry, reaktory pro chemickou syntézu, řídicí systémy reaktorů, automatizované systémy pro odběr vzorků, reakční...
Preventive maintenance

Preventive Maintenance

Minimize Downtime for Better Performance and Improved Lifespan

Proč je důležitá preventivní údržba vážicích, kontrolních a měřicích zařízení?

Kromě kontroly nákladů, zajištění přesnosti a prodloužení životnosti zařízení má preventivní údržba ještě jeden zásadní přínos: zvýšení bezpečnosti. Nesprávně udržovaná zařízení totiž mohou představovat bezpečnostní riziko.

Například váha, která není vodorovná nebo má uvolněné součásti, může způsobit nehodu. V rámci důkladné prohlídky naši kvalifikovaní servisní technici zjistí a odstraní veškeré problémy. Pravidelná preventivní údržba má zásadní význam pro zvýšení bezpečnosti vašich zaměstnanců a v konečném důsledku i vašich zákazníků.

Jaké jsou nevýhody reaktivní údržby?

Reaktivní údržba je přístup, kdy se zařízení nechá běžet až do poruchy. V tomto okamžiku je buď opraveno, nebo vyměněno. To sice může krátkodobě ušetřit peníze, ale negativní aspekty převažují nad vnímanými úsporami.

Špatné plánování výroby, vyšší riziko výrobků mimo toleranci a celkové náklady na údržbu mají tendenci se zvyšovat, protože nouzové opravy probíhají za ceníkové ceny bez uplatnění jakýchkoli slev. Finanční a lidské zdroje jsou nasazovány spíše na opravu než na prevenci chyb, což činí reaktivní údržbu nákladnou.

Jak častá by měla být preventivní údržba?

Při určování optimální četnosti preventivní údržby se zohledňují různé faktory, včetně typu zařízení a doporučení výrobce. Obecně se doporučuje alespoň jednou ročně provést kontrolu měřicích a kontrolních zařízení.

Zvažte následující faktory, které mohou ovlivnit navrhovanou frekvenci preventivní údržby:

 • Úroveň používání

  Některá zařízení se používají častěji, a proto vyžadují častější kontrolu a kalibraci.
 • Provozní prostředí

  Drsné prostředí, pro které je charakteristická prašnost nebo špína, vyžaduje častější kontrolu a kalibraci.
 • Požadavky na přesnost

  Zařízení používaná pro vysoce přesná měření vyžadují častější kontrolu a kalibraci.
 • Kritičnost výroby

  Čím vyšší je doba provozu a náklady spojené s odstávkami, tím kratší by měly být intervaly údržby.

Obraťte se na nás, abychom určili nejefektivnější plán preventivní údržby.

Čím se liší preventivní údržba METTLER TOLEDO?

Jako světový lídr v oboru přesných přístrojů a služeb nabízíme svým zákazníkům již více než 75 let bezkonkurenční služby a podporu. Sloužíme široké škále průmyslových odvětví, včetně věd o živé přírodě, potravinářství, výroby a maloobchodu. A vzhledem k našemu závazku k inovacím a kvalitě jsou naše služby preventivní údržby na špičkové úrovni.

 

Zde jsou výhody naší rozsáhlé servisní sítě:

 • Celosvětově standardizované úrovně a protokoly služeb.
 • Největší síť továrně vyškolených a certifikovaných techniků v oboru.
 • Zjednodušená manipulace a tvorba rozpočtu díky tomu, že máte pro všechna měřicí a kontrolní zařízení jediného poskytovatele servisu.

Balíčky služeb METTLER TOLEDO

Balíčky služeb

Plány šité na míru vašim specifickým potřebám