Servis - globálně, lokálně, přesně - METTLER TOLEDO
Servis - globálně, lokálně, přesně

Servis - globálně, lokálně, přesně

Přesné výsledky - pro každou aplikaci

+420 226 808 163
Kontaktovat servis

METTLER TOLEDO Nabídka servisních služeb

Sestavte si vlastní servis:


Případy užití
Vyberte jeden z následujících příkladů aplikací a zjistěte, které servisní balíčky používají ostatní zákazníci k optimální ochraně před poruchami zařízení, pro zajištění shody s předpisy a trvale vysoké kvality. Kontaktujte nás a společně sestavíme nejlepší servisní balíček pro Vaši společnost.


Vyberte případy užití
Farmaceutická společnost ve vysoce regulovaném prostředí

„Náš obchodní vztah s USA s sebou přináší nejvyšší požadavky v oblasti dodržování předpisů. Díky certifikátu minimální navážky podle USP od společnosti METTLER TOLEDO víme, zda naše váhové vybavení splňuje požadavky na přesnost uvedené v kapitole 41 Amerického lékopisu. Díky zavedení konceptu Správné praxe vážení (GWP) můžeme s důvěrou očekávat náš další audit FDA a zároveň šetřit náklady.“

Laboratoř kontroly kvality v potravinářském průmyslu

„Jako laboratoř kontroly kvality v potravinářském průmyslu chceme udržovat nízké náklady, ale být přitom stále chráněni před závadami. Balíček StandardCare nám pro tento účel nabízí optimální mix služeb a v jeho rámci je hrazena doba potřebná na případnou opravu. Certifikáty společnosti METTLER TOLEDO nám dávají jistotu, že naše analyzátory vlhkosti měří spolehlivě.“

Chemická firma

„Balíček ComprehensiveCare je ideální pro naše pracovníky odpovědné za rozpočet. Přesně vědí, jaké náklady mohou na váhové vybavení mohou očekávat. Příloha GWP ke kalibračnímu listu snižuje úsilí vynakládané na vyhodnocení výsledků kalibrace na minimum a pomáhá nám jako chemické firmě optimalizovat naše procesy vážení. S verifikací GWP jsme také byli schopni optimalizovat interval našich rutinních testů na základě přístupu založeného na posuzování rizik.“

Logistická firma

„Balíček ComprehensiveCare a každoroční kontrola funkčnosti provedená techniky METTLER TOLEDO nám pomáhají v našem vysoce automatizovaném logistickém provozu udržovat prostoje našich dynamických váhových systémů na co nejnižší úrovni a zvyšovat naši ziskovost.“

Výrobce elektronických součástek

„Díky kalibračnímu listu DAkkS včetně přílohy GWP mohou naši vedoucí výroby na první pohled zjistit, zda jejich procesy vážení probíhají v zeleném pásmu. Každoroční údržba nám také pomáhá minimalizovat prostoje.“

Laboratoř testování a analýz

„Jako nezávislá analytická laboratoř jsme závislí na provozní dostupnosti našeho nákladného analytického vybavení. Balíček ComprehensiveCare představuje optimální balíček údržby ke kompenzaci rizik poruch. Při hodnocení výsledků kalibrace a diskusi o možnostech měření různých analytických přístrojů můžeme počítat s odbornými znalostmi pracovníků METTLER TOLEDO.“

BALÍČKY
ÚDRŽBY

+

CERTIFIKÁTY

+

PŘÍLOHY
K CERTIFIKÁTŮM

+

GOOD WEIGHING PRACTICE™

ComprehensiveCare
Kalibrační list DAkkS ISO 17025
GWP® příloha k certifikátu DAkkS
GWP® (Re-)Verification

Údržba u zákazníka, včetně protokolu o zkoušce*, nákladů na práci a náhradních dílů – volitelně s balíčkem 7/24Care

Celosvětově harmonizovaný kalibrační list Accuracy Calibration Certificate (ACC) s akreditací DAkkS dle normy ISO 17025 – volitelně s doplňky dle přání zákazníka

Posouzení dle zásad GWP® určí, zda je váha vhodná k účelu použití

$$$
StandardCare
Certifikát minimální navážky dle USP
Příloha Minimální navážka ke kalibračnímu listu DAkkS

Údržba u zákazníka, včetně protokolu o zkoušce* a nákladů na práci

United States Pharmacopeia (USP) Chapter 41: posouzení vah dle uvedeného předpisu

Vyjádření nejmenší čisté hmotnosti, kterou lze vážit na váze

$$
BasicCare
Certifikát ke konkrétnímu přístroji
Příloha ke kalibračnímu listu DAkkS pro analyzátory vlhkosti

Údržba u zákazníka, včetně protokolu o zkoušce* a slevy na náklady na práci

Dokumentace výsledků kalibrace měřicích přístrojů (jiných než vah) dle specifikací METTLER TOLEDO

Posouzení výkonu měření topné jednotky analyzátorů vlhkosti

$

Komplexní posouzení, zda je váha vhodná k určenému použití, včetně doporučení vhodného harmonogramu údržby a zkoušek, tolerancí a závaží ke zkouškám

*Základní protokol o zkoušce bude vydán pouze v případě, že se nevystavuje kalibrační list

Úroveň požadavků

Nízká

Střední

Vysoká

Regulační prostředí: Stupeň shody s právními předpisy i interními a externími směrnicemi

Průhlednost nákladů: Předvídatelnost ročních výdajů na údržbu a opravy

$
$$
$$$

Kontaktujte nás a najděte řešení, které Vám bude nejlépe vyhovovat. Další informace najdete také v níže uvedených vysvětleních a příkladech.

 

Vysvětlení a příklady

Kalibrační list DAkkS ISO 17025

Příloha GWP® DAkkS Certificate

Příloha Minimální navážka ke kalibračnímu listu DAkkS

GWP® (Re-)Verification

USP Certifikát minimální navážky

Příloha pro analyzátory vlhkosti ke kalibračnímu listu DAkkS

Základní protokol o zkoušce