Kalibrace váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal™ – nová metoda pro zásobníky, reaktory, násypky a sila
Know-how

Inovativní způsob kalibrace
váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal™

Know-how

Rychle, bezproblémově a návazně – kalibrace váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal™
představuje ideální metodu kalibrace většiny váhových zásobníků, reaktorů, násypek
a sil, která šetří čas i náklady.

Tradiční metody kalibrace jsou časově náročné, nákladné a zpravidla vyústí v nejisté výsledky, co se týče přesnosti a návaznosti. Nová a inovativní technologie METTLER TOLEDO RapidCal™ představuje hospodárný způsob kalibrace váhových zásobníků, který je plně návazný a který nevyžaduje použití testovacích závaží a čištěných kapalin. Díky vyloučení nutnosti nákladného a rizikového postupu s použitím náhrady materiálu je zcela eliminováno nebezpečí kontaminace vnitřního prostoru zásobníku. 

Kalibrace váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal™
Kalibrace váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal

Jak probíhá inovativní kalibrace váhy s pomocí technologie RapidCal™

Vážení zásobníků vstupuje do zcela nové éry. Připojte se k této revoluci a připravte své zásobníky ke kalibraci s pomocí technologie RapidCal™, která poskytuje zcela novou úroveň přesnosti při výrazném snížení nákladů na kalibraci. 7 dobrých důvodů, proč využít technologii RapidCal:

  • Nižší náklady
  • Snadný průběh procesu
  • Rychlejší průběh kalibrace 
  • Žádný kontakt s obsahem zásobníku 
  • Shoda se systémy jakosti
  • Přesnost kalibrace zásobníků
  • Návaznost kalibrace

 

Co se rozumí kalibrací váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal™?

RapidCal™ je nová a inovativní technologie kalibrace váhových zásobníků. Namísto používání testovacích závaží či plnění zásobníku materiálem slouží k vertikálnímu zatížení váhy hydraulické zařízení. Zatěžování váhového zásobníku při kalibraci technologií RapidCal™ probíhá stejně jako za běžného provozu, což znamená, že kalibrace zohledňuje i vliv potrubních vedení. 

Kdy bychom měli používat technologii RapidCal™?

Technologii RapidCal™ lze používat u váhových zásobníků s váživostí v rozsahu 1–32 tun a všude tam, kde vnitropodnikové či externí předpisy vyžadují pravidelnou kalibraci výrobních a skladovacích zařízení. Jestliže takový požadavek ve svém podniku neevidujete, avšak přesto chcete znát výkon svého váhového zásobníku, představuje technologie RapidCal™ vhodnou metodu i pro vás. Kalibrace pomocí této metody se vyznačuje snadným postupem a rychlostí: kalibrace zabere pouhých několik hodin. 

Jaké jsou výhody?

Kalibrační technologie RapidCal™ zkracuje provozní odstávku na pouhých několik hodin. Poté lze s minimálními ztrátami plynule navázat na předchozí výrobu. Technologie RapidCal™ nevyžaduje použití nákladného kalibračního materiálu, jako je čištěná voda. Zatěžování probíhá externě, nikterak neovlivňuje interiér zásobníku, takže před kalibrací ani po jejím dokončení není třeba provádět čištění. Technologie RapidCal™ se vyznačuje vysokou přesností a výsledkem kalibrace je navázaný kalibrační list, který plně vyhovuje požadavkům systémů jakosti. 

Jakým způsobem kalibrace probíhá?

Kalibraci zajišťují servisní technici METTLER TOLEDO. Zařízení technologie RapidCal™ se připevní ke kotevním bodům na zásobníku a na základu. Hydraulické zařízení vyvine sílu, kterou změří referenční snímače. Hodnota zobrazená na rekalibračním terminálu se porovná s hodnotou zobrazenou na terminálu váhového zásobníku. Dle potřeby se provede justování váhového zásobníku. Podrobnosti se dozvíte ve videu. 

Jakým způsobem se při kalibraci aplikuje síla?

Aplikaci síly zajišťují hydraulické válce a ruční čerpadlo. Moduly RapidCal™ se připevní ke kotevním bodům na zásobníku a na základu. Válce s hydraulickým zdvihem jsou součástí kalibračních modulů, které se tlakují pomocí ručního čerpadla, a tak vyvíjejí vertikálně působící sílu. 

Proč je technologie RapidCal™ lepší než kalibrace s použitím průtokoměru?

Technologie RapidCal™ disponuje v porovnání s průtokoměrem řadou výhod. Je mnohem rychlejší, nevyžaduje použití nákladných materiálů (například čištěné vody), obsah zásobníků zůstává zcela nedotčen a technologie RapidCal™ nevyžaduje ani zbytečně dlouhé zastavení výroby. 

Jakým způsobem zkracuje délku provozních odstávek?

Naplánujte kalibraci váhového zásobníku servisními techniky METTLER TOLEDO na dobu, kdy zásobník bude prázdný. Technologie RapidCal™ se postará o provedení kalibrace v průběhu pouhých několika hodin.

Co je třeba zajistit, abychom naše váhové zásobníky připravili na kalibraci technologií RapidCal™?

Místní zastoupení společnosti METTLER TOLEDO vám poskytne příručku Konstrukční doporučení. Příručka obsahuje popis metody RapidCal™ a mnoho příkladů různých instalací zásobníků. Rádi vám poskytneme i výkresy z aplikace CAD, které můžete využít při projektování zásobníku.

Můžeme naše stávající zásobníky připravit na kalibraci metodou RapidCal?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Možnosti závisejí na konkrétním provedení instalace, dostupných informacích, původních výkresech apod. Zašlete nám svoji poptávku a naši odborníci vám pomohou najít odpověď.

Je technologie RapidCal™ přesnější než kalibrace s využitím testovacích závaží?

Kalibrace s využitím testovacích závaží je stále nejpřesnější. Výhoda technologie RapidCal™ v porovnání s testovacím závažím spočívá v její rychlosti při zachování velmi vysoké přesnosti.

Co je zapotřebí k provedení kalibrace váhového zásobníku pomocí technologie RapidCal?

U technologie RapidCal musí mít každá noha váhového zásobníku dostatečně silný horní a dolní kotevní bod, aby se vyrovnala s napětím během kalibrace. Naši konzultanti mohou poskytnout další podrobnosti.

Je společnost METTLER TOLEDO poskytovatelem služeb kalibrace váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal? A pokud ano, v jakých zeměpisných oblastech?

Společnost METTLER TOLEDO nabízí kalibrace váhových zásobníků pomocí technologie RapidCal jako službu, která je k dispozici ve všech zeměpisných oblastech. Kontaktujte nás pro podrobnější informace.

Je technologie RapidCal™ přesnější než kalibrace s využitím testovacích závaží?

Kalibrace s využitím testovacích závaží je stále nejpřesnější. Výhoda technologie RapidCal™ v porovnání s testovacím závažím spočívá v její rychlosti při zachování velmi vysoké přesnosti.