Software LabX® - METTLER TOLEDO

Software LabX®

Žádost o informace
Přístroje LabX
Váha
Software LabX na váze pomáhá laboratorním technikům zajistit bezpečnost práce prostřednictvím pokynů k SOP zobrazovaných na dotykovém displeji. Data ze všech vah jsou automaticky k dispozici v administrativním zázemí laboratoří.
Podrobné informace
Titrátor
Software LabX umožňuje ovládat všechny titrátory prostřednictvím počítačové sítě, spravovat metody pomocí výkonného editoru metod, kontrolovat automaticky generované regulační diagramy, exportovat automaticky data do softwaru LIMS a mnohem více. Poskytuje plnou podporu normy 21 CFR části 11.
Podrobné informace
Hustoměr a refraktometr
Spojení softwaru LabX a hustoměrů a refraktometrů řady LiquiPhysics Excellence je zárukou bezpečného a centralizovaného uložení všech důležitých dat. Umožňuje kontrolu a přístup k datům prostřednictvím snadného hledání, nastavitelných protokolů a zobrazování výsledků. Pracujte snadno s rozsáhlými databázemi výrobků a bezproblémově je integrujte do systémů LIMS a ERP.
Podrobné informace
Bod tání
Software LabX ukládá všechny výsledky a videosekvence pořízené na systémech pro stanovení bodu tání řady Excellence. Provádějte opakovanou analýzu křivek bodu tání, organizujte složité seznamy vzorků a generujte individualizované protokoly: to vše při plné podpoře legislativních požadavků.
Podrobné informace
Quantos
Automatizační řešení Quantos umožňuje přesné gravimetrické dávkování sypkých a kapalných látek a výrazně zvyšuje dohledatelnost vzorků a opakovatelnost měření. Při spojení se softwarem LabX lze automatizační systémy Quantos snadno začlenit do vašich procesů.
Podrobné informace
pH metr
Počítačový software LabX umožňuje centralizovanou a bezpečnou správu dat a zdrojů. Současně nabízí užitečné nástroje k optimalizaci pracovních postupů. Software LabX rovněž umožňuje připojení přístrojů SevenExcellence k dalším laboratorním přístrojům a pomůže vám zajistit shodu se závaznými předpisy, například FDA 21 CFR část 11.
Podrobné informace
UV/VIS spektrofotometry
Software LabX® UV/VIS rozšiřuje možnosti přístroje propracovaným grafickým editorem pro účely vyhodnocování spekter. Veškeré funkce analýzy a správy dat jsou obsaženy v jediném softwarovém balíčku.
Podrobné informace
Přehled softwaru LabX
Všeobecný přehled
Software LabX® přináší výkon na Váš laboratorní pracovní stůl v podobě automatického zpracování dat, vysoké úrovně zabezpečení procesů a plné podpory SOP.
Podrobné informace
Pracovní postupy
Zvyšujte bezpečnost postupů s uživatelskými pokyny zobrazovanými přímo na dotykovém displeji přístroje. Pomocí grafického editoru pracovních postupů lze pracovní postupy a dodané šablony snadno přizpůsobit vašim SOP.
Podrobné informace
Data a protokoly
Zobrazujte výsledky a protokoly požadovaným způsobem pomocí rychlého hledání a automatického zpracování. Výsledky lze zobrazovat i analyzovat bez ohledu na to, zda pracujete na přístroji, nebo na počítači.
Podrobné informace
Integrace
Mnohem více než pouhý import a export dat. Šetřete čas a předcházejte chybám při přepisování dat integrací laboratorních přístrojů METTLER TOLEDO do systémů ELN, LIMS, SAP a aplikace MS Excel prostřednictvím softwaru LabX.
Podrobné informace
Předpisy
Podpora zajišťování shody vaší laboratoře s předpisy a bezproblémové zdolávání auditů. Software LabX vám poskytne plnou podporu při své validaci a zajišťování shody s předpisy 21 CFR 11 částí 11, EU GMP a ISO 17025.
Podrobné informace
Podpora softwaru LabX
Soubory ke stažení
Získejte přístup k prospektům, technickým informacím, bílým knihám, licencím a dalším materiálům.
Podrobné informace
eLearning
Software LabX obsahuje sadu výukových modulů na různá témata, které výrazně usnadňují zaškolení uživatelů. Výukové moduly jsou k dispozici stisknutím jediného tlačítka.
Podrobné informace
Portál softwaru
Aktivujte svůj systém LabX na aktivačním portálu. Získejte přístup k databázi znalostí a používejte informace a dokumentaci k softwaru LabX.
Podrobné informace
Validace
METTLER TOLEDO nabízí plnou podporu zajišťování shody s předpisy a validaci systému LabX. K dispozici jsou i validační návody, které vám pomohou zajistit efektivní postupy v rámci IQ a OQ.
Podrobné informace
Software Care
Od odborné instalace systémů po pravidelnou údržbu: u METTLER TOLEDO najdete vždy ty správné služby. Vyberte si balíček služeb, který vhodně doplní váš systém LabX, a zajistěte si stabilně vysoký výkon a shodu s předpisy.
Podrobné informace
One Click je obchodní známka společnosti METTLER TOLEDO registrovaná ve Švýcarsku, Evropské unii, Rusku a Singapuru.
LabX je obchodní známka společnosti METTLER TOLEDO registrovaná ve Švýcarsku, USA, Číně, Německu a v dalších 13 zemích.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.