Průvodce

7 Klíčové krystalizační mechanismy

Průvodce

Skryté mechanismy, které mohou ovlivnit váš krystalizační proces

Tyto mechanismy se často vyskytují souběžně a ztěžují návrh účinného procesu krystalizace. Při nepochopení mechanických principů se musejí vědci při nastavování procesních parametrů a optimalizaci výtěžnosti, čistoty a velikosti krystalů spoléhat na pokusy a omyly. Při znalosti, které mechanismy se v průběhu krystalizace vyskytují, mohou vědci zavádět strategie vedoucí k získání produktu s požadovanými vlastnostmi.

Klíčové mechanistické překážky

1. Nukleace:  Zajistěte konzistentní primární nukleaci a předcházejte událostem souvisejícím se sekundární nukleací.

2. Růst: Posilujte růst po nukleaci pro zvětšení krystalů.

3. Separace fází: Stanovte graf fází a předcházejte vzniku podmínek, kdy se separace vyskytuje.

4. Aglomerace: Předcházejte aglomeraci výběrem vhodného rozpouštědla a řízením parametrů.

5. Štěpení: Předcházejte nežádoucímu štěpení krystalů a zajistěte řízení požadovaných mechanických úprav zamokra.

6. Očkování: Optimalizujte očkovací protokol a získejte částice s požadovanými vlastnostmi.

7. Polymorfní transformace:  Řiďte fázový graf tak, abyste získali požadovanou formu.

Klíčové mechanistické překážky