Nové techniky syntézy molekul - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Nové techniky syntézy molekul

Bílá kniha

Případové studie o optimalizaci procesních podmínek

Innovative Techniques to Synthesize Breakthrough Molecules
Innovative Techniques to Synthesize Breakthrough Molecules


Při zkoumání širokého spektra pokusných podmínek naráží mnoho chemiků a inženýrů na nejrůznější limity. Vlivem nedostatků, jež jsou přirozeně spjaty s tradičními metodami, mají jen omezenou schopnost včas objevit nové možnosti syntézy. Reakční teplota je kritický parametr, který nelze prozkoumat tradičními technikami syntézy a který často není optimalizovaný kvůli časovému tlaku panujícímu v prostředí výzkumu. Při rozšiřování pokusných hodnocení na další kritické procesní parametry, např. dávkovací rychlost, míchání a pH, chybí tradičním technikám syntézy schopnost kontroly, což vývoj zpomaluje. Dalším zatěžujícím prvkem může být pro vědce požadavek na elektronické zaznamenávání klíčových procesních a výkonnostních údajů a jejich synchronizaci s dalšími analytickými měřeními pro archivní či regulační účely. Tradiční vybavení pro podporu chemické syntézy, např. ohřívací pláště, ledové lázně a kryostaty, kombinované se samostatně stojícími dávkovacími nálevkami a míchacími motory, má omezený teplotní rozsah a nedostatečnou schopnost kontroly, je náročné na manipulaci a neumí snadno zachycovat data v reálném čase a podávat o nich reporty v průběhu syntézy.

V současnosti mohou výzkumníci aplikovat efektivní metody pro rozšíření výzkumu a vývoje inovativních sloučenin a optimalizovaných procesních podmínek. Tato bílá kniha pojednává o nových možnostech, které se vědcům otevírají v oblastech kontroly, optimalizace a reportování o kritických procesních podmínkách. Čtyři případové studie ilustrují, jak přední farmaceutické firmy zlepšují výkonnost laboratorní syntetizace:

  • Identifikace ideálních provozních podmínek pro úspěšnou triflaci
  • Kontrola parametrů s cílem zabránit tvoření nečistot při guanidinové reakci
  • Centrální složený plán pokusu (DoE) pro škálování guanidinové reakce
  • Sledování dvojstupňové redukce borohydridu lithného pomocí in-line přístroje pro měření rychlosti reakce

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.