Standardní operační postupy (SOP) pro jednoduché testování váhy zdarma - METTLER TOLEDO
Standardní operační postup

Standardní operační postupy (SOP) pro jednoduché testování váhy zdarma

Standardní operační postup

Testujeme váhy příliš často, nebo nedostatečně?


Dle normy ISO 9001 jsme povinni kalibrovat a ověřovat váhy ve stanovených časových lhůtách. Ale žádná norma neuvádí požadované postupy, ani četnost vykonávání zkoušek. Metodika Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení, GWP®) nám nabízí doporučení k našim specifickým potřebám a zajišťuje shodu s našimi vnitropodnikovými normami i s normami řady ISO9001.

Doporučení GWP® Recommendation obsahuje i všechny potřebné informace o zkušebních závažích a standardních operačních postupech. Máme tak jistotu, že postupujeme správně.“ (G. Nielssonová, manažerka kontroly kvality, výroba zmrzliny)

Systematické testování vah minimalizuje případná rizika a snižuje náklady. Při použití správných SOP je testování vah hračka.

Bezplatné SOP obsahují informace o testování vah (laboratorních mikrovah, analytických nebo přesných vah) z pohledu různých témat:

  • Citlivost
  • Opakovatelnost
  • Excentricita

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.