Standardní operační postupy (SOP) pro jednoduché testování váhy zdarma - METTLER TOLEDO
 
Menu
Standardní operační postup

Standardní operační postupy (SOP) pro jednoduché testování váhy zdarma

Standardní operační postup

Testujeme váhy příliš často, nebo nedostatečně?


Dle normy ISO 9001 jsme povinni kalibrovat a ověřovat váhy ve stanovených časových lhůtách. Ale žádná norma neuvádí požadované postupy, ani četnost vykonávání zkoušek. Metodika Good Weighing Practice™ (Správná praxe vážení, GWP®) nám nabízí doporučení k našim specifickým potřebám a zajišťuje shodu s našimi vnitropodnikovými normami i s normami řady ISO9001.

Doporučení GWP® Recommendation obsahuje i všechny potřebné informace o zkušebních závažích a standardních operačních postupech. Máme tak jistotu, že postupujeme správně.“ (G. Nielssonová, manažerka kontroly kvality, výroba zmrzliny)

Systematické testování vah minimalizuje případná rizika a snižuje náklady. Při použití správných SOP je testování vah hračka.

Bezplatné SOP obsahují informace o testování vah (laboratorních mikrovah, analytických nebo přesných vah) z pohledu různých témat:

  • Citlivost
  • Opakovatelnost
  • Excentricita

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.