Farmaceutický průmysl a biotechnologie - METTLER TOLEDO
Řešení pro farmaceutický průmysl a biotechnologie
pro vyšší bezpečnost, kvalitu a produktivitu
Inovativní řešení pro úkoly
ve výzkumu a vývoji
Mikrováhy
Nové limity vážení: mikrováhy a ultra mikrováhy řady Excellence se vyznačují nepřekonatelnou přesností i u nejmenších vzorků.
Analytické laboratorní přístroje
Titrátory řady Excellence s technologií One Click Titration™ představují milník v bezpečnosti, účinnosti a jednoduchosti titrace.

Náš sortiment laboratorních přístrojů obsahuje i pH metry a senzory, Karl Fischer titrátory, analyzátory bodu tání a přístroje pro termickou analýzu.
Sledování chemických reakcí
Syntetické pracovní stanice METTLER TOLEDO umožňují pracovat bez baněk s kulatým dnem a laboratorních plášťových reaktorů, a tak zkracují dobu potřebnou pro vývoj chemických procesů.

Naše přístroje pro in-situ reakční analýzu FTIR a reakční kalorimetry nabízejí bezkonkurenční výkon a přesnost.
Procesní analytika
Spolehlivé a robustní pH senzory a senzory rozpuštěného kyslíku s možností sterilizace v autoklávu k použití ve stolních bioreaktorech.

ISM – technologie inteligentní správy senzorů usnadňuje manipulaci se senzory a umožňuje použití jediné platformy měřicího systému od výzkumu a vývoje až po každodenní výrobní praxi.
Pipety
Značka Rainin nabízí nejširší sortiment ergonomických pipet, špiček BioClean a souvisejících služeb, které společně tvoří efektivní a plně integrovaný systém.
Spolehlivé výsledky
pro komplexní kontrolu kvality
Analytické váhy
a analyzátory

Zajistěte si úplnou shodu na regulovaných pracovištích a využijte výhod vestavěných bezpečnostních funkcí, vážicích aplikací a řešení pro správu dat s analytickými váhami METTLER TOLEDO.

Zajistěte plnění vlastností a doby skladovatelnosti s halogenovými analyzátory vlhkosti, které jsou synonymem rychlého a přesného stanovení obsahu vlhkosti.
Analytické laboratorní přístroje
Stanovení bodu tání nebylo ještě nikdy tak snadné. Všechny přístroje splňují podmínky všech světových lékopisů a dalších obvyklých norem a předpisů.

Náš sortiment laboratorních přístrojů obsahuje pH metry a senzory, titrátory, analyzátory bodu tání a přístroje pro termickou analýzu.
Pipety
Značka Rainin nabízí nejširší sortiment ergonomických pipet, špiček BioClean a souvisejících služeb, které společně tvoří efektivní a plně integrovaný systém.

Naše pipety s patentovaným systémem LiteTouch snižují sílu potřebnou k odhození špičky na minimum.
Software
Software LabX® přináší skutečný výkon na váš laboratorní pracovní stůl v podobě uživatelských pokynů zobrazovaných na dotykovém displeji přístrojů, automatického zpracování dat a vysoké úrovně bezpečnosti procesů.

Software FreeWeight.Net systematicky zaznamenává a eliminuje vady výrobků a současně snižuje zbytečné náklady vznikající v důsledku přeplňování obalů. Software lze používat i ke kontrole kvality v souladu s normou FDA 21 CFR částí 11.
Analytická podpora
pro vývoj postupů a jejich zavádění do výroby
Sledování procesů
METTLER TOLEDO nabízí syntetické pracovní stanice, reakční kalorimetry, přístroje pro in-situ reakční analýzu FTIR a systémy pro charakterizaci částic v procesu. Software iC coby společné rozhraní umožňuje pochopení procesu a úspěšné dokončování projektů.
Přesné váhy
Váhy METTLER TOLEDO jsou na celém světě pověstné spolehlivostí a přesností provozu: v laboratořích i v náročných průmyslových podmínkách.
Podlahové váhy
Spolehlivé a odolné váhy, které snadno odolají náročným průmyslovým podmínkám. Osvědčená technologie vážení je zárukou vysoké přesnosti a dlouhé životnosti.
Procesní analytika
Spolehlivé a robustní měřicí systémy pro chemickou syntézu a fermentaci.

Systémy pro sledování všech typů vody používané ve farmaceutickém průmyslu v reálném čase.
Váhové moduly
a snímače

Váhové moduly a přesné snímače METTLER TOLEDO nabízejí nejširší sortiment výrobků, váživostí, rozlišení a ochrany: to vše pro aplikace od několika kilogramů až po stovky tun
Ucelená měřicí řešení
pro výrobní úseky
Stolní a kompaktní váhy
Široká a rozmanitá nabídka přesných průmyslových váhových plošin s váživostí od 210 g do 600 kg a rozměry váhového můstku od Ø 90 mm do 600 x 800 mm.
Váhové moduly
a snímače

Váhové moduly a přesné snímače METTLER TOLEDO nabízejí nejširší sortiment výrobků, váživostí, rozlišení a ochrany: to vše pro aplikace od několika kilogramů až po stovky tun
Analyzátory vlhkosti
Analyzátory vlhkosti METTLER TOLEDO umožňují rychlé, přesné a spolehlivé stanovení obsahu vlhkosti v každé fázi výrobního procesu a v souladu s platnými předpisy.
Procesní analytika
In-line měřicí systémy pro kontrolu předchozích i následujících fází procesu ve výrobě API a během fermentace. Senzory a převodníky pro výrobu API jsou certifikovány k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

ISM – technologie inteligentní správy senzorů usnadňuje manipulaci se senzory. Diagnostika před zahájením dávky informuje uživatele, zda lze senzor bezpečně použít k bezpečné výrobě celé následující výrobní šarže.
Záruka správné výroby
Řešení pro recepturování a plnění
Kontrola výrobků
Spolehlivé rentgenové systémy k detekci kontaminantů s vyšší hustotou a široká nabídka způsobů kvalitativní kontroly k zajištění souladu s legislativou a ochrany značky.

Kontrolní váhy s konzistentní on-line přesností až 0,1 g pro snížení přeplňování drahých produktů, zajištění souladu s legislativními požadavky a maximalizaci návratnosti investic.
Analýza čisté a ultračisté vody
Sledování kvality vod používaných ve farmaceutickém průmyslu v reálném čase a v souladu s předpisy celosvětových lékopisů. Systémy pro měření pH, ORP, množství kyslíku, ozonu, konduktivity a celkového obsahu organického uhlíku.
Sledování, dohledatelnost a serializace
Nabízíme komplexní řešení pro sledování a dohledatelnost se serializačním softwarem a agregačními stanicemi. Nejvyšší úroveň transparentnosti v balení a logistických postupech ve farmaceutickém průmyslu na ochranu bezpečnosti pacientů.
Dávkovací a recepturovací váhové systémy
METTLER TOLEDO nabízí automatické, poloautomatické a manuální dávkovací systémy, jakož i individuální strategie pro přenos materiálů přizpůsobené konkrétním potřebám jednotlivých zákazníků.

Dávkovací regulátory lze propojit s vysoce výkonnými základnami vah, váhovými moduly nebo snímači, a tak vytvoří ucelené řešení pro každou dávkovací aplikaci.
Spokojenější zákazníci
Spolehlivé balení a vychystávání objednávek
Kontrola výrobků
Optické kontrolní systémy dokáží kontrolovat širokou škálu balení a výrobků z hlediska přítomnosti a správné polohy spotřebitelských informací, čárových kódů a 2D kódů.

Ať se rozhodnete pro detekci kovů nebo pro rentgenové kontrolní technologie, systémy Safeline pro detekci kontaminantů vám pomohou zajistit maximální bezpečnost vašich výrobků.
Měření rozměrů palet a balíků
Automatizace shromažďování dat o rozměrech, hmotnosti a identifikačním označení zboží na paletách a balíků vám zajistí spolehlivé fakturační podklady a zvýší kapacitu s nižším počtem zdrojů.
Paletové váhy a váhy integrované do paletových vozíků
METTLER TOLEDO nabízí výkonné váhové vybavení, které splní veškeré požadavky přepravy a logistických provozů.

Tyto systémy jsou navrženy s ohledem na nejvyšší míru inovací, přesnosti a spolehlivosti ve své třídě. S nimi bude vaše podnikání vždy v pohybu.
Software
Optimalizujte kvalitu vašeho produktu pomocí systémů pro statistickou kontrolu kvality. Plná shoda s právními požadavky a optimalizovaná výtěžnost produkce.
Prodej potravin
Tisk cenovek
Profesionální funkce – výhodná cena. Pultové váhy a terminály řady bPro.
Obalový systém
Velkoobjemové balení čerstvého zboží – stanice pro ruční označování a automatizované systémy
Baličky
Systémy pro balení, vážení a označování – od stanic pro ruční balení po plně automatizovaná řešení
Pultové váhy
Tlačítkové váhy a počítačové váhy s dotykovým displejem pro inteligentní řešení v odděleních s čerstvým zbožím
Samoobslužné váhy
Tlačítkové váhy a počítačové váhy s dotykovým displejem pro snadné samoobslužné vážení
Váhopokladny
Integrovaná řešení pro vážení a odbavování zákazníků v pokladní zóně
Základní váhy
Kompaktní váhy s funkcí výpočtu ceny, s tiskárnou i bez tiskárny. Jednoduché, pohodlné, mobilní
Hledáte komplexní řešení nebo konkrétní přístroj?
Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na nás. Obratem vám odpovíme.
Účinnější kontrola procesů a kvality
v celém hodnotovém řetězci
Od přejímky zboží, přes vývoj a výrobu až po balení a vychystávání objednávek: METTLER TOLEDO je spolehlivý partner pro všechny potřeby související s vážením a měřením. Přístroje v našem širokém sortimentu zajišťují konzistentní a přesné výsledky měření a shodu s celostátními předpisy.

Stáhněte si naši brožuru Řešení pro farmaceutický průmysl
Celosvětové zastoupení
Obchodní a servisní organizace
Díky našemu zastoupení ve většině průmyslových zemí a síti pečlivě vybraných partnerů v ostatních regionech dokážeme snadno plnit požadavky zákazníků na celém světě. Za všechny aspekty prodeje, servisu a podpory zodpovídají naše obchodní organizace a partneři, kteří se zaměřují na příslušnou zeměpisnou oblast. Více než 5 000 důkladně vyškolených odborníků na prodej a servis vám kdykoli a kdekoli ochotně pomůže s vašimi požadavky.

METTLER TOLEDO Service
Zúžení výběru
v rámci farmaceutického průmyslu
Žádost o další informace
Farmaceutický průmyslBiotechnologie
Kosmetický průmysl

Potravinářská
přídatná látka
Shoda s předpisy, návaznost, stabilní kvalita a spolehlivost naměřených dat: to jsou nejdůležitější hlediska provozu. Řešení METTLER TOLEDO jsou určena pro automatizaci vývoje léčiv, účinný vývoj chemických procesů, automatizaci výrobních postupů. Jejich součástí jsou služby s vysokou přidanou hodnotou, které zajišťují shodu s národními předpisy a stabilní a přesná data z měření.