Farmaceutický a biotechnologický průmysl - METTLER TOLEDO

Předcházejte nepříjemným překvapením během auditů.
Nevhodná nebo nekonkrétní dokumentace může mít následky v podobě formuláře FDA 483, úředních upozornění, psychického stresu a zvýšených nákladů.

Služba GWP® Verification vám poskytne ucelenou dokumentaci, která vám umožní zdolávat externí i interní audity. Kvalifikuje rozsah měření vašeho váhového vybavení prostřednictvím dokumentace nejistoty měření a minimální navážky a obsahuje SOP, jakož i informace o intervalech zkoušek a zkušebních limitech pro ověřování výkonu vah po celou dobu jejich životnosti.

Předcházejte výsledkům mimo specifikace a přepracovávání šarží.
Nepřesné měření hmotnosti způsobuje nepřesnost analytických standardů, nedodržení specifikací u výsledků (OOS), různou kvalitu šarží, přepracování zakázek, snižování produktivity nebo v nejhorším případě i stahování výrobků z trhu.

Se službou GWP® Verification získáte důkaz, že vaše váhy jsou vhodné k určenému použití a splňují legislativní požadavky (např. USP<41>). V případě zjištění, že některá váha není vhodná k určenému použití, poskytne vám služba GWP® Verification doporučení k okamžitému obnovení její přesnosti. S vybavením certifikovaným metodikou GWP® je porušení specifikací a přepracovávání zakázek již minulostí.

Šetřete náklady se systémem CAPA* založeným na analýze rizik. (*Z angl. Corrective Action / Preventive Action; nápravná opatření / preventivní opatření.)
Mnoho farmaceutických společností vykonává rozsáhlé zkoušky vah v domnění, že vyšší četnost testování se projeví ve vyšší bezpečnosti a shodě procesů s předpisy.

Služba GWP® Verification vám pomůže odhalit nadbytečné, příliš přísné a dokonce i chybné zkoušky. Ohodnotí vaše zkušební postupy s využitím algoritmu analýzy rizik založené na metodice GWP®. Jednoznačně určí místa vhodná k optimalizaci zkoušek a k úspoře nákladů bez narušení shody s předpisy.

Chcete-li ještě více zvýšit bezpečnost, aktivujte v svých vahách funkci Správce zkoušek GWP® (GWP® Excellence). Správce vám pomůže vykonávat všechny zkoušky včas, správně a návazně.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.