Vzdělávání a akademický výzkum - METTLER TOLEDO
Akademická obec, věda
a vzdělávání
Společnost METTLER TOLEDO nabízí moderní váhy, pipety, analytické přístroje a síťová měřicí zařízení. Nejvyšší přesnost, snadné používání a odolnost: tyto vlastnosti proslavily naše produkty mezi vědci a výzkumnými pracovníky na celém světě.
Žádost o další informace
Vzdělávání
METTLER TOLEDO podporuje pokusy se základními a aplikovanými principy přírodních věd váhami, pipetami a analytickými přístroji
Žádost o další informace
Chemie a fyzika
Analytické přístroje a vybavení pro syntézu, výzkum reakcí a charakterizaci nových sloučenin a materiálů, jakož i váhy pro všechny aplikace: to je základní nabídka přístrojů METTLER TOLEDO pro laboratoře, které se zabývají chemickým a fyzikálním výzkumem.
Žádost o další informace
Biologie
Spolehlivé a přesné vykonávání základních úloh, například pipetování, vážení nebo úpravy pH, s laboratorními řešeními METTLER TOLEDO. Moderní přístroje nabízejí snadné používání a snižují rizika spojená s chybnou obsluhou.
Žádost o další informace
Nauka o materiálech
Odborníky v oblasti vědy a výzkumu podporuje v jejich práci celá řada měřicích a analytických přístrojů, které pomáhají při vývoji nových materiálů a technologií. Sortiment produktů METTLER TOLEDO obsahuje mimo jiné: vysoce přesné váhy, přístroje pro měření pH, množství rozpuštěného kyslíku, hustoty, indexu lomu, bodu tání a dalších parametrů, jakož i systémy pro termickou analýzu a charakterizaci částic.
Žádost o další informace
Aplikací v učebnách je spousta a všechny vyžadují přístroje vhodné pro experimentální práci. Nabízíme ucelený sortiment výrobků, které byly navrženy se zvláštním ohledem na potřeby výuky ve třídách, například váhy řady Education. Naším cílem je nabízet přístroje a systémy, které se vyznačují spolehlivým provozem a intuitivním a snadným ovládáním. Všechny přístroje jsou navržené tak, aby maximálně usnadňovaly výuku i učení.
Reakční analýza, syntéza a charakterizace nových chemických sloučenin: to jsou některé z každodenních úkolů, kterými se vědečtí pracovníci v chemických laboratořích zabývají. Nabízíme syntetické pracovní stanice, reakční kalorimetry (RC1™) i přístroje pro in-situ reakční analýzu FTIR a charakterizaci částic, které výzkumníkům s těmito úkoly výrazně pomáhají. Společně s našimi analytickými přístroji, například titrátory a širokým sortimentem vah, nabízíme všechny důležité přístroje pro různé aplikace v chemické laboratoři.
Součástí biologického výzkumu je i práce s biologickými molekulami, například protilátkami a proteiny, která probíhá v rámci výzkumu léčebných možností a prevence nemocí. Součástí výzkumu jsou i častá manipulace s kapalinami a měření pH. Biologický výzkum podporujeme širokým sortimentem pipet, špiček BioClean, pH metrů, vah a rozsáhlým aplikačním know-how.
Při práci s laboratorními přístroji je vždy důležitým hlediskem spolehlivost dat a snadné ovládání zařízení. Nabízíme řešení, která pokrývají různé potřeby vědeckého výzkumu, od základních vah až po vysoce důmyslné přístroje pro termickou analýzu. A všechny tyto přístroje mají jedno společné: přehledné a srozumitelné uživatelské rozhraní a vysoce přesné, spolehlivé výsledky.
Zprávy, události
a webináře
Žádost o další informace
Elektronický zpravodaj pro akademickou obec a brožura News obsahující nejnovější zprávy a novinky
Přihlaste se k odběru našeho čtvrtletního elektronického zpravodaje pro akademickou obec a získávejte pravidelně nejnovější informace o našich výrobcích a službách.
Přihlásit k odběru
Zprávy a novinky
iSenseLight – softwarový nástroj pro snadnou kalibraci
iSenseLight je bezplatný softwarový nástroj určený pro správu senzorů vybavených technologií inteligentní správy senzorů (ISM). Software iSenseLight usnadňuje kalibraci senzorů ISM, umožňuje jejich instalaci způsobem Plug and Measure a usnadňuje využití prediktivní diagnostiky pro maximalizaci využitelnosti procesů. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje snadnou obsluhu a zobrazuje všechny důležité informace na obrazovce počítače.

Software není třeba registrovat. Jediným nákladem tak zůstává pořizovací cena hardwaru (kabel iLink a senzory ISM).


Další zprávy a novinky
Webináře
Vysoce reaktivní chemie: minimalizace rizik a nebezpečí
V tomto webináři vám představíme několik případových studií, na kterých ilustrujeme bezpečnost vývoje, zavádění do výroby a každodenní provoz vysoce reaktivní chemie.

Obory založené na vysoce reaktivní chemii pracují se sloučeninami a provozními podmínkami, které pro výzkum i výrobní provoz představují výrazná rizika související s výbušností látek, nežádoucím vystavením osob účinkům chemických látek nebo nedostatečnou kvalitou výrobků v důsledku odchylek od správného průběhu reakce.


Další webináře
Veletrhy a výstavy
1.–5. ledna 2012
Celosvětová konference Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) o polymerech 2012
METTLER TOLEDO s potěšením oznamuje svoji účast na celosvětové konferenci Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) o polymerech 2012.


Další webináře
Nejnovější případové studie
z chemického průmyslu
Žádost o další informace
Projděte si naši rozsáhlou knihovnu, která obsahuje bezplatné bílé knihy a případové studie. Ke stažení jsou zde k dispozici stovky souborů.

Projděte si naši rozsáhlou knihovnu, která obsahuje bezplatné bílé knihy a případové studie. Ke stažení jsou zde k dispozici stovky souborů.
Bílé knihy
Nejnovější pokrok v očkování během krystalizačního procesu
Tato bílá kniha se zabývá návrhem úspěšné očkovací strategie a parametry, které je třeba zohlednit při realizaci očkovacího protokolu. Ačkoli pochopení krystalizačních procesů za uplynulých 30 let značně pokročilo, očkování stále představuje při návrhu a vývoji nových chemických procesů jisté nesnáze.


Další bílé knihy