Cách Dễ dàng để Giảm Chi phí trong Sản xuất Thuốc - METTLER TOLEDO
 
Menu
White Paper

Cách Dễ dàng để Giảm Chi phí trong Sản xuất Thuốc

White Paper

Giảm Chi phí Sản xuất Mà không Làm giảm Chất lượng Sản phẩm

Trang trắng: Cách Dễ dàng để Giảm Chi phí trong Sản xuất Thuốc
Trang trắng: Cách Dễ dàng để Giảm Chi phí trong Sản xuất Thuốc

Trong ngành công nghiệp dược phẩm, bằng sáng chế hết hạn, những thay đổi về quy định và sự cạnh tranh tăng lên đang làm giảm lợi nhuận. Ngoài ra, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng lên nhanh chóng tại các quốc gia đang phát triển càng gây khó khăn cho các công ty thuốc vì chính phủ cố gắng kiểm soát chi phí leo thang. Không có gì ngạc nhiên khi các công ty dược phẩm xem xét kỹ lưỡng hơn các chi phí của họ trên toàn chuỗi giá trị.

Lợi ích của việc phân tích quy trình trong dây chuyền so với việc đo mẫu ngẫu nhiên định kỳ trong phòng thí nghiệm được chấp nhận rộng rãi, và các công ty dược phẩm nhận được nhiều lợi ích từ dữ liệu liên tục, thời gian thực và giảm khối lượng công việc từ phân tích trong dây chuyền mang lại. Nhưng tiếp theo là gì? Phân tích trong dây chuyền có thể làm gì thêm để giảm chi phí sản xuất thuốc?

Câu trả lời là công nghệ kỹ thuật số. Thay thế cảm biến analog truyền thống bằng thiết bị kỹ thuật số mở ra nhiều cơ hội để giảm bảo trì điểm đo lường, giảm nhẹ việc đào tạo kỹ thuật viên và đơn giản hóa việc tuân thủ quy định, tất cả đều giúp tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, công nghệ kỹ thuật số cung cấp độ tin cậy quy trình cao hơn nhiều, giúp giảm thiểu sản phẩm sai quy cách (OOS), sai sót của con người, và có thể tăng năng suất.

Trang trắng đề cập đến:

  • Việc áp dụng phương pháp dựa trên rủi ro
  • Cách cắt giảm chi phí sản xuất mà không làm giảm chất lượng và tính hiệu quả của sản phẩm cuối cùng
  • Bảo trì tiên đoán
  • Hệ thống phân tích analog
  • Tại sao công nghệ kỹ thuật số tốt hơn
  • Hiệu chuẩn và lập tài liệu tiện lợi
  • Công nghệ đo lường quang học
  • ISM tiết kiệm thời gian như thế nào và nhiều hơn nữa

Tải trang trắng “Cách Dễ dàng để Giảm Chi phí trong Sản xuất Thuốc” và tìm hiểu về những sự phát triển gần đây trong công nghệ phân tích quy trình.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.