Tối ưu hóa Sách trắng danh mục thiết bị phản ứng sinh học
White Paper

Tối ưu hóa danh mục thiết bị phản ứng sinh học

White Paper

Phép đo liên tục phù hợp giúp cho các nhà sản xuất thiết bị phản ứng sinh học mở rộng hệ thống

Tối ưu hóa Sách trắng danh mục thiết bị phản ứng sinh học
Tối ưu hóa Sách trắng danh mục thiết bị phản ứng sinh học

Trong tài liệu này, hãy tìm hiểu về M80 SM, máy phát gắn cảm biến nhỏ gọn do METTLER TOLEDO cung cấp và những lợi ích nó mang lại giúp khắc phục trở ngại khi mở rộng như đã nói ở trên. M80 SM bao gồm các phép đo pH, ORP, oxy hòa tan (DO)CO2 . Trong số nhiều ưu điểm, máy phát cho phép truy cập vào cài đặt Plug and Measure, chẩn đoán trước lô cảm biến và số đo có độ tin cậy cao dành cho các hệ thống phản ứng sinh học phù hợp.

Thiết kế nhỏ gọn của máy phát M80 SM giúp có thể gắn trực tiếp vào các cảm biến Hệ thống quản lý thông minh (ISM) sử dụng trong thiết bị phản ứng sinh học có thể tích thông thường từ 1-20 lít. Lợi ích của công nghệ số ISM trong môi trường sản xuất lâm sàng và theo tiêu chuẩn GMP chỉ có trong máy phát hiện trường tương thích ISM gắn vào khung hoặc tường. Thiết kế của máy phát M80 SM giúp giải quyết trực tiếp vấn đề này, hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị phản ứng sinh học trong việc tối ưu danh mục thiết bị phản ứng sinh học và hỗ trợ hệ thống phù hợp hiệu quả trong không gian.

Với quyền truy cập vào dữ liệu nhận dạng cảm biến, tình trạng của cảm biến và các thông lệ hiệu chuẩn thông số cụ thể, M80 SM có khả năng hoạt động tập trung trên một khối điều khiển thay vì phải sử dụng các máy phát riêng biệt. Có thể lưu trữ dữ liệu hàng loạt và liên quan đến cảm biến cũng như các bản ghi hiệu chuẩn trong phần mềm kiểm soát sinh học để tăng khả năng truy xuất và cung cấp tài liệu.

Việc tích hợp đơn giản máy phát M80 SM vào môi trường Modbus RTU giúp giải quyết, kiểm soát thuận tiện các điểm đo và thông số khác nhau. M80 lưu trữ dữ liệu cấu hình điểm cụ thể về cài đặt, loại trừ nhu cầu khách hàng của bạn để tạo cấu hình cảm biến khi thay thế.

Tìm hiểu thêm về M80 SM và ISM trong sách trắng và truy cập địa chỉ bên dưới:

  • Máy phát gắn cảm biến M80 - Máy phát đa thông số, một kênh, nhỏ gọn, được thiết kế đặc biệt dành cho những nhà sản xuất bộ điều khiển sinh học phù hợp muốn tận dụng các tính năng Quản lý Cảm biến Thông minh (ISM) trên các hệ thống SCADA.
  • Quản lý cảm biến thông minh (ISM) – Công nghệ cảm biến kỹ thuật số dành cho lĩnh vực quy trình, trong đó, đảm bảo bảo trì có thể đoán trước, xử lý cảm biến đơn giản và sản xuất hiệu quả.
     

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.