Những thay đổi trong ISO 9001:2015 ảnh hưởng như thế nào đến việc cân? Tải trang trắng.
White Paper

ISO 9001:2015 và tác động đến thiết bị cân

White Paper

Quản lý rủi ro và chất lượng tuân thủ bản sửa đổi ISO mới nhất

Những thay đổi trong ISO 9001:2015 về cân
Những thay đổi trong ISO 9001:2015 về cân

ISO 9001:2015 là phiên bản mới của ISO 9001, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) như một tiêu chuẩn thiết lập ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Nó nhằm giúp các doanh nghiệp và tổ chức trở nên hiệu quả hơn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Phiên bản mới nhất, ISO 9001:2015, thay thế phiên bản 2008. Các tổ chức có khoảng thời gian chuyển tiếp 3 năm để thực hiện các thay đổi, với hạn chót là tháng Chín, 2018.

Trang trắng này nhằm:

  • Giải thích những thay đổi trong tiêu chuẩn được sửa đổi ISO 9001:2015 và mô tả dòng thời gian liên quan đến việc chuyển tiếp sang phiên bản mới.
  • Xem xét ảnh hưởng của những thay đổi này đến các quy trình và thiết bị cân, vì phép đo trọng lượng là một bước quy trình rất quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng.
  • Cung cấp hướng dẫn và khuyến nghị về cách cân nhắc những thiết bị cân để đáp ứng yêu cầu quy trình và phương pháp tư duy dựa trên rủi ro được đưa ra trong bản sửa đổi của ISO 9001.
  •  Giới thiệu chiến lược Thực hành Cân Tốt™ đã được thiết lập vững chắc, hỗ trợ đầy đủ cho phương pháp quy trình dựa trên rủi ro và giải thích điều này tuân thủ ISO 9001:2015 và có thể được áp dụng dễ dàng cho Hệ thống Quản lý Chất lượng như thế nào.

Trang trắng này sẽ hữu ích cho các nhà quản lý của mọi tổ chức trong mọi ngành công nghiệp tuân thủ ISO 9001 và sử dụng bất kỳ quy trình hoặc thiết bị cân nào trong hoạt động kinh doanh.

Chỉ cần nhập thông tin chi tiết của bạn vào bên dưới để tải trang trắng miễn phí và xem cách áp dụng phương pháp quy trình dựa trên rủi ro cho các quy trình cân của bạn và tuân thủ ISO 9001:2015.

ISO9001-2015-những thay đổi-cân-lập kế hoạch-thực hiện-kiểm tra-hành động
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.