Tiêu chuẩn cân theo khoa học trong công nghiệp dược phẩm | Mettler Toledo
White Paper

Tiêu chuẩn cân theo khoa học trong công nghiệp dược phẩm

White Paper

Cân chính xác rất quan trọng nhằm tránh các kết quả nằm ngoài tiêu chuẩn (OOS)

Science Based Weighing
Science Based Weighing

Tiêu chuẩn cân theo khoa học trong công nghiệp dược phẩm có thể đạt được bằng cách thực hiện quản lý vòng đời hiệu quả GWP ® trong hệ thống cân.

GWP ®, tiêu chuẩn toàn cầu dựa trên khoa học gồm việc lựa chọn hệ thống cân thích hợp dựa trên đánh giá các yêu cầu về quy trình cân tương ứng và cung cấp hướng dẫn khoa học cho người sử dụng trong việc hiệu chuẩn và kiểm tra các thiết bị cân trong vòng đời của thiết bị nhằm đảm bảo tiêu chuẩn cân theo khoa học.

Dựa trên các yêu cầu cân của người sử dụng và các rủi ro về cân có thể xảy ra, tài liệu cung cấp những kế hoạch nhằm giảm sai sót trong quá trình đo lường và đảm bảo kết quả cân chính xác. Hiểu được các yêu cầu về quy trình cân cụ thể và các đặc tính quan trọng của cân như trọng lượng tối thiểu là rất quan trọng trong việc lựa chọn hệ thống cân thích hợp trong quy chuẩn thiết kế.

Quy trình thẩm định thực hiện được xem xét đến các yêu cầu và các rủi ro nhằm lập kế hoạch cụ thể kiểm tra thiết bị thường xuyên. Ảnh hưởng càng lớn trong trường hợp cân sai, và yêu cầu về tính chính xác khi cân càng nghiêm ngặt thì việc kiểm tra hiệu chuẩn và người sử dụng càng phải thực hiện thường xuyên.

Dựa trên các nguyên tắc khoa học, người dùng được hướng dẫn tối ưu hoá quy trình kiểm tra thường xuyên của mình và cách tránh việc kiểm tra không cần thiết hay thậm chí không chính xác. Việc quản lý rủi ro và vòng đời cân được đào tạo là một phần trong tổng thể chiến lược cuả GWP ® nhằm lấp khoảng trống giữa tiêu chuẩn cân theo khoa học, tuân thủ quy định, chất lượng quy trình, năng suất và chi phí.

 

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.