ข้อความจาก CEO

การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการปกป้องสภาพความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนการรับประกันความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท แนวคิดที่ยั่งยืนจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งสำหรับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

 

เรียน ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่าน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอ Corporate Responsibility Report (รายงานความรับผิดชอบขององค์กร) ซึ่งจะกล่าวถึงความมุ่งมั่นในการจัดการและดำเนินงานในบริษัทของเรา ในลักษณะที่จะช่วยสงวนรักษาพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ในภายภาคหน้าได้ เรายังคงมุ่งมั่นทำงานต่อไปในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางด้านความยั่งยืนของเรา

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทีมของเราแสดงความสนใจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการ GreenMT ของเรา คำแถลงความตั้งใจฉบับใหม่ของเราในปี 2566 (2023) จะให้การสนับสนุนและแรงผลักดันเพิ่มเติมในการปรับการทำงานในทุกวันของเราให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา เราเดินหน้าไปอีกก้าวสู่เป้าหมายการลดขยะจากอาคารสู่ลานฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ปี 2568 (2025), การเร่งปรับใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในในกลุ่มรถขนส่งของเรา, การเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์และสมรรถภาพในการให้ความร้อนแก่ชุมชน และการบรรลุเป้าหมายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าทดแทนและการปฏิบัติงานที่มีระดับคาร์บอนเป็นกลาง 100% ให้ได้อีกครั้ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคืบหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกปี 2573 (2030) สำหรับลดการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 1 และ 2 อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าเรายังต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกันนี้สำหรับการปล่อยก๊าซในขอบเขตที่ 3 อยู่ และเราก็มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะดำเนินแผนงานที่จำเป็นที่จะช่วยเราบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เรายังใช้ความพยายามเพิ่มเติมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และความโปร่งใสในซัพพลายเชนของเรา ยิ่งไปกว่านั้น ปี 2566 (2023) นี้ยังเป็นหมุดหมายในการเปิดตัวแบรนด์นายจ้างโฉมใหม่และการขยายแผนงานด้านสถานที่ทำงานที่ไม่แบ่งแยก ซึ่งเป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันรายละเอียดความคืบหน้าและความมุ่งมั่นด้าน ESG ที่ยังดำเนินอยู่ของเราในรายงานฉบับนี้ เราภาคภูมิใจและได้รับแรงบันดาลใจจากงานของเราในประเด็นที่สำคัญเหล่านี้ และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีและสมบูรณ์ขึ้นในทุกๆวัน

 

ขอแสดงความนับถือ

Patrick K. Kaltenbach 
ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เมษายน 2567 (2024)