การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม - METTLER TOLEDO

การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม

 

หัวใจของธุรกิจของเรา

เรามีทีมงานที่ทุ่มเทคอยให้บริการลูกค้าสำคัญในทุกภาคส่วนของตลาด ธุรกิจของเราอยู่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเรา โซลูชัน (แอพพลิเคชัน) และซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา ตัวแทนระดับท้องถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก และความสามารถในการให้บริการระดับท้องถิ่นคือหัวใจของธุรกิจของเรา

 

แผนกเครื่องชั่งระดับอุตสาหกรรมของ Mettler-Toledo มีบทบาทในธุรกิจแปรรูปในภาคเภสัชภัณฑ์ เคมี อาหาร ผู้รับจ้างผลิต และการขนส่งและลอจิสติกส์ แผนกนี้มีทั้งแอพพลิเคชันโซลูชัน ซอฟต์แวร์ และบริการในส่วนของวัตถุดิบ (สินค้าขาเข้า การตรวจสอบ) การผลิต การบรรจุหีบห่อ การตรวจและขนส่งโดยช่องทางตรงส่วนใหญ่ และยังมีการให้บริการผ่าน OEM/ผู้ให้บริการรวมระบบ/พันธมิตรและตัวแทนจำหน่าย SY อีกด้วย

การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม
เรามีทีมงานที่ทุ่มเทคอยให้บริการลูกค้าสำคัญในทุกภาคส่วนของตลาด ธุรกิจของเราอยู่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเรา โซลูชัน (แอพพลิเคชัน) และซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา ตัวแทนระดับท้องถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก และความสามารถในการให้บริการระดับท้องถิ่นคือหัวใจของธุรกิจของเรา
  • คลังรายการ
Industrial Catalog 2017/18
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.