การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม - METTLER TOLEDO

การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม

 

หัวใจของธุรกิจของเรา

เรามีทีมงานที่ทุ่มเทคอยให้บริการลูกค้าสำคัญในทุกภาคส่วนของตลาด ธุรกิจของเราอยู่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเรา โซลูชัน (แอพพลิเคชัน) และซอ...

เรามีทีมงานที่ทุ่มเทคอยให้บริการลูกค้าสำคัญในทุกภาคส่วนของตลาด ธุรกิจของเราอยู่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเรา โซลูชัน (แอพพลิเคชัน) และซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา ตัวแทนระดับท้องถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก และความสามารถในการให้บริการระดับท้องถิ่นคือหัวใจของธุรกิจของเรา


 

แผนกเครื่องชั่งระดับอุตสาหกรรมของ Mettler-Toledo มีบทบาทในธุรกิจแปรรูปในภาคเภสัชภัณฑ์ เคมี อาหาร ผู้รับจ้างผลิต และการขนส่งและลอจิสติกส์ แผนกนี้มีทั้งแอพพลิเคชันโซลูชัน ซอฟต์แวร์ และบริการในส่วนของวัตถุดิบ (สินค้าขาเข้า การตรวจสอบ) การผลิต การบรรจุหีบห่อ การตรวจและขนส่งโดยช่องทางตรงส่วนใหญ่ และยังมีการให้บริการผ่าน OEM/ผู้ให้บริการรวมระบบ/พันธมิตรและตัวแทนจำหน่าย SY อีกด้วย

การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม
การประยุกต์ใช้งานชั่งน้ำหนักทางอุตสาหกรรม
เรามีทีมงานที่ทุ่มเทคอยให้บริการลูกค้าสำคัญในทุกภาคส่วนของตลาด ธุรกิจของเราอยู่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีกรรมสิทธิ์ของเรา โซลูชัน (แอพพลิเคชัน) และซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา ตัวแทนระดับท้องถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก และความสามารถในการให้บริการระดับท้องถิ่นคือหัวใจของธุรกิจของเรา
Industrial Test Weights
Industrial Catalog 2017/18
Hazardous Poster
Contamination-free Terminal Keypad
PFD774 PowerDeck Floor Scale
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.