Softvér LabX pre laboratóriá | Integrácia a zhoda | METTLER TOLEDO

Laboratórny softvér LabX

Spojte svoje laboratórium do siete a vytvorte si efektívne a hladké postupy v súlade s normami

laboratory connection
compliance labx laboratory software
efficiency labx laboratory software
Softvér LabX Titration
Softvér LabX Balance
Softvér LabX UV VIS

Softvér LabX Titration

Softvér LabX Balance

Softvér LabX UV VIS

Softvér LabX™ Titration sa pripojí k laboratórnym prístrojom a zrýchľuje titračné analýzy pomocou elektronického toku údajov pri súčasnom zabezpečení flexibility a zhody u všetkých používateľov.
Softvér LabX™ pre váhy ponúka centrálne riadenie prístrojov, úloh a používateľov, pokyny k štandardným prevádzkovým postupom na váhovom termináli a elimináciu ručného prepisovania údajov.
Softvér LabX™ pre UV VIS spektrofotometre automaticky ukladá všetky údaje do zabezpečenej databázy a umožňuje tak jednoduchú manipuláciu s nimi. Automatizované overenie výkonnosti vám pomôže zabezpeči...
Softvér LabX pH
Softvér LabX na meranie hustoty a refraktometriu
Softvér LabX na určovanie bodu topenia

Softvér LabX pH

Softvér LabX na meranie hustoty a refraktometriu

Softvér LabX na určovanie bodu topenia

Softvér LabX™ pH pripojený k pH metru SevenExcellence™ zabezpečuje plnú integritu údajov. V kombinácii s automatickým podávačom vzoriek InMotion™ umožňuje automatické meranie viac ako 300 vzoriek.
Softvér LabX™ na meranie hustoty a refraktometriu umožňuje elektronickú správu údajov, podporuje zhodu a zabezpečuje prepojenie prístrojov pre potreby súbežných analýz.
Softvér LabX™ na určovanie bodu topenia umožňuje bezpečnú a flexibilnú manipuláciu s údajmi, zhodu s normou 21 CFR, časť 11, a bezproblémovú integráciu do systémov LIMS, ELN alebo ERP.
Softvér LabX Titration

Softvér LabX™ Titration sa pripojí k laboratórnym prístrojom a zrýchľuje titračné analýzy pomocou elektronického toku údajov pri súčasnom zabezpečení flexibility a zhody u všetkých používateľov.

Softvér LabX Balance

Softvér LabX™ pre váhy ponúka centrálne riadenie prístrojov, úloh a používateľov, pokyny k štandardným prevádzkovým postupom na váhovom termináli a elimináciu ručného prepisovania údajov.

Softvér LabX UV VIS

Softvér LabX™ pre UV VIS spektrofotometre automaticky ukladá všetky údaje do zabezpečenej databázy a umožňuje tak jednoduchú manipuláciu s nimi. Automatizované overenie výkonnosti vám pomôže zabezpeči...

Softvér LabX pH

Softvér LabX™ pH pripojený k pH metru SevenExcellence™ zabezpečuje plnú integritu údajov. V kombinácii s automatickým podávačom vzoriek InMotion™ umožňuje automatické meranie viac ako 300 vzoriek.

Softvér LabX na meranie hustoty a refraktometriu

Softvér LabX™ na meranie hustoty a refraktometriu umožňuje elektronickú správu údajov, podporuje zhodu a zabezpečuje prepojenie prístrojov pre potreby súbežných analýz.

Softvér LabX na určovanie bodu topenia

Softvér LabX™ na určovanie bodu topenia umožňuje bezpečnú a flexibilnú manipuláciu s údajmi, zhodu s normou 21 CFR, časť 11, a bezproblémovú integráciu do systémov LIMS, ELN alebo ERP.

Licencie

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Prispôsobte si laboratórny softvér LabX svojim potrebám

 

Krok 1: Zvoľte si svoj balík Starter Pack

Starter Pack Express
Verzia LabX™ Express Edition sa spúšťa v lokálnom počítači a možno k nej pripojiť tri prístroje. Štartovací balíček obsahuje licenciu na jeden prístroj.

Starter Pack Server
Verzia LabX Server Edition umožňuje pripojiť až 60 prístrojov cez viaceré počítače. Štartovací balíček obsahuje licenciu na jeden prístroj a možnosť licencie na správu používateľov a automatický import/export. 
 

Krok 2: Nakonfigurujte možnosti licencií podľa potrieb aplikácie

Správa používateľov: Umožňuje centrálne udržiavať a kontrolovať používateľov a ich roly.
Databáza produktov: Umožňuje centrálnu správu údajov a parametrov produktov; používatelia môžu spúšťať metódy podľa produktov.
Automatický import/export: Umožňuje automatický import a export údajov vo formáte CSV alebo XML.
Štatistiky/zisťovanie trendov: Umožňujú analýzu meraní a monitorovanie procesov v súlade s príslušnými predpismi.
Regulácia: Plná podpora regulačných požiadaviek vrátane normy 21 CFR, časť 11, a dodatku EÚ 11.
Editor výkazov: Umožňuje konfiguráciu pokročilých zostáv s údajmi v diagramoch, grafoch a tabuľkách.  
Integrácia do systémov: Umožňuje integráciu s laboratórnymi informačnými systémami (LIMS, ELN, ERP) pomocou webových služieb API.  
Integrácia so softvérom STAReX™: Koordinácia automatického prenosu údajov o hmotnosti do softvéru termickej analýzy STARe.
 

Krok 4: Vyberte si softvérovú službu

Štandardná starostlivosť o softvér: zahŕňa najnovšie verzie softvéru a podporu na diaľku. 

Komplexná starostlivosť o softvér: vždy najnovšia verzia softvéru a servis na diaľku alebo v priestoroch zákazníka.

Služby LabX podľa potreby: vyberte si ďalšie služby na doplnenie svojho systému.

Služby

služby, laboratórny softvér LabX

Dokumentácia

Dokumenty

Brožúra o produkte LabX
Táto brožúra o produkte poskytuje prehľad laboratórneho softvéru LabX™, ku ktorému sa pripájajú laboratórne prístroje METTLER TOLEDO.

Najčastejšie otázky


 

1. Čo je to softvér LabX?

LabX™ je laboratórny softvérový balík, ktorý sa pripája k váham, titrátorom, pH metrom, UV VIS spektrofotometrom, denzitometrom, refraktometrom, systémom na určovanie bodu topenia a automatizovaným riešeniam METTLER TOLEDO. Softvér LabX pomáha zvyšovať produktivitu v laboratóriu prostredníctvom elektronickej správy údajov a pokynov k pracovným postupom a zároveň pomáha dosahovať integritu údajov, zjednodušuje celkový systém a znižuje nároky na údržbu a školenie obsluhy vďaka tomu, že sa pre viac prístrojov používa jediné softvérové riešenie.

Laboratórny softvér LabX
logo laboratórneho softvéru LabX


 


 

 

3. Ako softvér LabX podporuje zhodu s normou 21 CFR, časť 11?

Regulačný modul laboratórneho softvéru LabX poskytuje všetky potrebné nástroje na plnenie predpisov FDA 21 CFR, časť 11, o správe a ukladaní údajov vrátane elektronických podpisov a záznamov pre potreby auditu.


 

 

4. Je potrebné umiestniť vedľa prístroja počítač?

Nie, počítač môže byť umiestnený kdekoľvek. Potrebné informácie a úkony softvéru LabX sú prístupné priamo na displeji prístroja, takže používateľ prichádza len do kontaktu s prístrojom.


 

5. Ako pomáha softvér LabX plniť požiadavky na integritu údajov?

Softvér LabX zhromažďuje a ukladá kompletné nespracované údaje a kontextové metaúdaje do zabezpečenej databázy SQL v súlade s rámcom ALCOA+.

Laboratórny softvér LabX
sprievodca integritou údajov


 

 

6. Načo potrebujeme softvér LabX, keď systém LIMS sa dokáže pripojiť k našim prístrojom priamo? 

Integrácia prístrojov do systému LIMS si vyžaduje naprogramovanie rozhrania pre každý prístroj, čím vznikajú nemalé náklady a práca (prvotné programovanie, údržba, overovanie, aktualizácie atď.). Pripojenie prístrojov METTLER TOLEDO k systému LabX si vyžaduje integráciu, overenie a údržbu len jedného rozhrania pre systém LIMS.

 

 

 

7. Dá sa softvér LabX integrovať so systémami ERP, LIMS, ELN, LES alebo inými laboratórnymi systémami?

Áno, laboratórny softvér LabX je vyvinutý tak, aby sa dal priamo integrovať do laboratórnych systémov. So softvérom LabX možno všetky pripojené prístroje METTLER TOLEDO spravovať z jediného rozhrania, čím sa výrazne redukuje práca s prvotným programovaním, údržbou a overovaním.

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.