Mikrováhy a ultra mikrováhy od spoločnosti METTLER TOLEDO
Mikrováha a ultra mikrováhy

Mikrováha a ultra mikrováhy

Minimálne veľkosti vzorky pre maximálnu úsporu

Mikrováha XPR
XPR Micro-Analytical Balances

Mikrováhy a ultramikrováhy XPR

XPR Micro-Analytical Balances

Vynikajúca práca aj s tými najmenšími vzorkami
Weigh even the smallest amounts of your valuable samples directly into larger tare containers to save material and cost.
Technické údaje
Kapacitado 10,1 g; odčítateľnosť až do 0,1 μg
Záruka platných výsledkov
Systém aktívnej regulácie teploty (ATC™)
Integrovaná aktívna funkcia záruky kvality
Schválené podľa postupov GWP, používateľské profily na záruku kvality
Bezpečná obsluha
Ľahko čistiteľný dizajn s krytom proti prúdeniu vzduchu
Priestorovo úsporný dizajn
Najmenší pôdorys s dizajnom s dvomi terminálmi
Efektívne postupy
Moderné používateľské rozhranie so záznamníkom výsledkov
Capacity up to 52 g
Weighing of smallest amounts of precious samples directly into larger tare container is possible
Minimum Weight according to USP down to 1.2 mg
Smallest sample sizes allow productivity increase by saving precious materials and reducing waste
Static-Free Samples
StaticDetect™ measures the weighing error due to electrostatic charging and provides a warning if tolerances are exceeded.
Compliance with industry standards
Quality assurance functions actively monitor that all relevant conditions for correct weighing are satisfied.
Ensured data integrity
Connect your XPR balance to LabX software, which helps you meet MHRA and FDA 21 CFR part 11 requirements for data integrity.
Mikrováha XPR

Vynikajúca práca aj s tými najmenšími vzorkami

XPR Micro-Analytical Balances

Weigh even the smallest amounts of your valuable samples directly into larger tare containers to save material and cost.

1. Mikrováhy – o čo ide?

Mikrováha alebo ultra mikrováha dokáže zabezpečiť najvyššiu presnosť spomedzi všetkých laboratórnych váh. Mimoriadne vysoká citlivosť v dizajne mikrováhy umožňuje vážiť množstvá vzoriek s hmotnosťou od 30 μg.  

Mikrováhy ponúkajú kapacitu do 10,1 g s odčítateľnosťou až do 1 µg (0,000001 g).
Ultra mikrováhy ponúkajú neuveriteľné plné rozlíšenie 61 miliónov číslic, s kapacitou 6,1 g a odčítateľnosťou 0,1 µg (0,0000001 g).

Bežný názov

Trieda presnosti

Odčítateľnosť  

Počet číslic za desatinnou čiarkou (g)

Ultra mikrováha

 I

0,1 μg

0,0000001 g

7 číslic alebo desatinných miest

Mikrováha

 I

1 μg

0,000001 g

6 číslic alebo desatinných miest

Polo-mikrováha

 I

0,01 mg

0,00001 g

5 číslic alebo desatinných miest

Portfólio spoločnosti METTLER TOLEDO obsahuje mikro-analytickú váhu. Ponúka odčítateľnosť ako mikrováha, 1 µg, a má tvar analytickej váhy, s vonkajšou a vnútornou komorou na váženie. Mikro-analytické váhy XPE prinášajú najvyššiu kapacitu v kombinácii s najnižšou možnou minimálnou hmotnosťou. Umožňujú dávkovať mimoriadne malé množstvá priamo do „veľkých“ zásobníkov na váženie.

2. Čím je špecifický dizajn mikrováhy?

Mikrováha pozostáva z dvoch komponentov – jeden obsahuje elektroniku a druhý článok na presné mechanické meranie. Takéto oddelenie eliminuje účinky teploty a jej vplyv na výkon mikrováhy.

Mikro a ultra mikrováhy METTLER TOLEDO XPR sú vybavené systémom aktívnej regulácie teploty (Active Temperature Control system, ATC™). Tým sa zvyšuje stabilita váženia a umožňuje dosahovanie špičkovej úrovne výkonu a presnosti.

3. Načo slúži mikrováha?

Mikrováhy a ultra mikrováhy sa často používajú pri testovaní produktov a v laboratóriách kontroly kvality, ako aj v chemických laboratóriách a ťažobnom priemysle na meranie malých množstiev prachu a minerálov. Pri výskume lekárskych pomôcok sa tiež môže využívať mikrováha na kontrolu jednotnosti kritických komponentov.

Medzi sféry uplatnenia mikrováh patrí: váženie častíc hmoty (filter), kalibrácia pipety, analýza pesticídov a váženie stentov. Medzi sféry uplatnenia ultra mikrováh patrí: váženie častíc hmoty (filter), spopolňovanie alebo spaľovanie, sušenie, meranie povlakov a kontrola rozliateho množstva látky.

4. Ktorá mikrováha od spoločnosti METTLER TOLEDO je pre mňa tá pravá?

Ak chcete nájsť správnu váhu METTLER TOLEDO podľa vlastných potrieb, najskôr si zadefinujte, aké najmenšie množstvo látky budete potrebovať vážiť a ako presné váženie musí byť (t. j. prijateľná tolerancia). Na základne toho ustanovte mikrováhu, akú budete potrebovať.

Každé meranie na akejkoľvek váhe podlieha neistote – porozumenie tejto neistote je kľúčom k zaisteniu správnosti výsledkov a predchádzaniu chybám. Keď sa vážia malé vzorky na mikrováhe, neistota je takmer v plnej miere spôsobená opakovateľnosťou (t. j. na spodnom rozsahu škály váženia konkrétnej váhy). Pritom to nie je odčítateľnosť prístroja na váženie, ktorá by ustanovovala presnosť. Naopak, je to jeho opakovateľnosť, prípadne v závislosti od nej, minimálna hmotnosť, akú dokáže rozpoznať.

Ohľadne nástroja Odporúčania GWP®, ktorý vám pomôže si vybrať správny prístroj na váženie podľa vašich individuálnych požiadaviek, sa informujte u poradcu spoločnosti METTLER TOLEDO.

 

5. Aké sú výzvy a riešenia spájajúce sa s dosahovaním stabilných výsledkov merania na mikrováhe?

Mikrováha je extrémne citlivý prístroj – aj najmenšie rušenie spôsobené environmentálnymi vplyvmi alebo interakciou používateľa môže závažným spôsobom ovplyvniť stabilitu merania. Pri používaní mikrováhy by sa mali eliminovať všetky potenciálne zdroje vibrácií. Mikrováhy sú mimoriadne náchylné na pôsobenie vzduchových prúdov, prach a kolísanie teploty a mali by sa používať len na miestach, kde sa teplota a vlhkosť udržiava na stálej úrovni – v bezpečnej vzdialenosti od prieduchov, okien a dverí.

Váha by sa v optimálnom prípade mala umiestniť na pracovnú lavicu – prednostne na vyhradený stôl na váženie, ktorý môže zostať optimalizovaný na použitie mikrováhy. Taktiež by mala byť chránená pred prievanom a nemali by popri nej často prechádzať osoby.

Keď sa mikrováha prvýkrát pripojí k zdroju napájania alebo sa prvýkrát zapne, odporúča sa dodržať minimálne 6-hodinovú dobu záhrevu, aby sa váha prispôsobila teplote prostredia.

Pri používaní mikrováhy minimalizujte konvekčné toky vo vnútri komory na váženie, pretože tieto by mohli negatívne ovplyvniť výsledky. So vzorkami manipulujte len pinzetou a počkajte, kým sa prístroj aklimatizuje na teplotu v miestnosti. Pri kladení vzorky na mikrováhu by dvierka mali byť otvorené v minimálnom rozsahu a čo najkratší čas.

Postupujte podľa špeciálnej príručky spoločnosti METTLER TOLEDO venovanej realizácii váženia s názvom 10 krokov k úspešnému mikrováženiua nechajte si poradiť, ako riešiť problémy pri vážení na mikrováhach vrátane ustanovenia náležitého umiestnenia váhy a kalibrácie.

6. Ako sa váži na mikrováhe?

Pri práci s mikrováhami vždy používajte rukavice – odtlačky prstov a mastnota z rúk ovplyvňuje výsledky. Keď začínate s vážením, otvorte dvierka a umiestnite zásobník na misku pomocou pinzety. Zavrite dvierka a čakajte, kým sa hodnota nestabilizuje. Odvážte taru mikrováhy. Aby nedošlo k rozliatiu látky do vnútra váhy, odstráňte zásobník alebo nádobku na váženie, vzorku dávkujte mimo komory na váženie a vzorku položte na podložku na váženie. Zavrite dvierka a čakajte na stabilizáciu. Zaznačte si čistú hmotnosť alebo postup opakujte dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú hmotnosť. Mikrováha je mimoriadne citlivá na pohyb – kým čakáte na stabilizáciu váhy, nedotýkajte sa lavice. Váhu, nástroje a pracovný priestor vyčistite po každom použití.

Štít proti prúdeniu vzduchu mikrováhy METTLER TOLEDO XPR poskytuje jednoduchý prístup v rozsahu 360° k podložke na váženie a ničím nerušenú viditeľnosť. Nie sú na ňom žiadne hrany ani rohy, na ktorých by sa mohol zachytiť materiál vzorky, a všetky súčasti sa dajú veľmi jednoducho odstrániť, vyčistiť a vrátiť späť na miesto.

7. Ako sa má vykonať kalibrácia, nastavenie a bežné testy mikrováhy?

Presnosť prístroja na váženie závisí od správnej kalibrácie mikrováhy, ktorú môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Certifikát o kalibrácii preukazuje, že mikrováha riadne funguje. Bežné testovanie váhy používateľom umožňuje rozpoznať potenciálne problémy vo výkone medzi dvomi kalibráciami.

Funkcie automatického nastavovania s internými testovacími hmotnosťami, ako sú FACT alebo proFACT, sa starajú o to, aby si váha uchovávala presnosť dokonca aj pri kolísaní teploty prostredia.

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyvinula globálne uplatniteľnú vedeckú normu na bezpečný výber, kalibráciu a prevádzku prístrojov na váženie, známu pod názvom GWP® alebo Zásady správneho váženia™ a Kalibrácia a nastavovanie váh – Vysvetlenie pojmov

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

Pozrite si naše služby – prispôsobené pre vaše zariadenie

Poskytujeme servis a podporu pre meracie zariadenia po celú dobu životnosti od inštalácie cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravy zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie na stiahnutie

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.