Pochopenie kryštalizácie s In Situ mikroskopiou - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Pochopenie kryštalizácie s In Situ mikroskopiou

Biela kniha
Crystallization Precipitation In Situ Vision White Paper
Crystallization Precipitation In Situ Vision White Paper

Dynamické mechanizmy, kľúčové pre pochopenie kryštalizačných procesov, možno teraz sledovať pomocou in situ mikroskopie. Biele papiere vysvetľujú, ako vedúce chemické spoločnosti získavajú z tejto alternatívy k tradičnej offline mikroskopii.

Technológie založené na sondách odstraňujú problémy vzorkovania a príprav vzoriek a eliminujú časové oneskorenie spojené s offline vzorkovaním.  Kľúčovými nie sú len informácie o veľkosti , tvare a štruktúre pozorovaných častíc, ale vizualizujú a kvantifikujú sa aj dynamické mechanizmy, ako rast, nukleácia, rozrušovanie zhlukovania a zmena tvaru. Vedcom a inžinierom to umožňuje plne pochopiť kľúčové mechanizmy kryštalizácie a v reálnom čase sa rozhodnúť o potrebných zmenách na zlepšenie a optimalizáciu procesu.

Biele papiere uvádzajú, že in situ mikroskopia ponúka rýchlejšiu alternatívu k tradičným metódam offline vizualizácie a opisuje, ako GlaxoSmithKline, Merck, Sintef a University College Dublin (UCD) používajú in situ mikroskopiu na získanie jedinečnej perspektívy ich kryštalizačných procesov.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.