Reakčná kalorimetria v chemickom priemysle - METTLER TOLEDO
Webový seminár na objednávku

Reakčná kalorimetria v chemickom priemysle

Webový seminár na objednávku

Aplikácie reakčnej kalorimetrie v odvetví chemických procesov

Tento webový seminár sa zameriava na aplikácie a dôležitosť miešania a reakčnej kalorimetrie v rámci odvetvia chemických procesov. Súčasťou sú rôzne prípadové štúdie o základných poznatkoch z oblasti rozširovania do výroby.

Počas prezentácie týkajúcej sa miešania a reakčnej kalorimetrie uvedie Ray Machado súvisiace pokyny a svoje skúsenosti v rámci širokej škály technických tém vrátane:

  • Rozširovanie chemických reakcií do výroby
  • Prenos hmoty a tepla
  • Aplikovaná reakčná kalorimetria
  • Hydrogenácia
  • Propoxylácia
  • Oxidácia
  • Polymerizácia
Ray Machado PhD, Air Products & Chemicals, Inc., rm2 Technologies LLC
37 minút
English

Reakčná kalorimetria sa zameriava na hodnotenie tepla uvoľneného z fyzikálneho procesu alebo chemickej reakcie v rámci prostredia podobného procesnému prostrediu, a poskytuje informácie o kinetike reakcie a termochémii.

Kto by si mal pozrieť túto prezentáciu?

  • Chemickí inžinieri a chemici v chemickom, petrochemickom a farmaceutickom odvetví, ako aj zástupcovia akademickej obce.

Prezentujúci
Ray Machado je prezidentom spoločnosti rm2 technologies LLC – spoločnosti, ktorá sa zameriava na výučbu aplikácií technológií miešania. Taktiež je zamestnaný v spoločnosti Air Products and Chemicals, Inc., v ktorej pôsobí ako vrchný konzultant pre technickú oblasť reakcií plynov a kvapalín. Riadil mnoho tímov technického vývoja a aplikácií a má skúsenosti v oblasti technického spracovania aplikovaných reaktorov, rozširovania procesov chemických reakcií do výroby, prenosu tepla a reakčnej kalorimetrie.   Na Wisconsinskej univerzite v Madisone získal titul PhD. v oblasti chemického inžinierstva. Pôsobil ako externý inštruktor na univerzite Lehigh University a súčasnej dobe vyučuje priemyselné kurzy zamerané na základy rozširovania do výroby.  Je vlastníkom 17 patentov a spolupracoval na 17 publikáciách. 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.