In situ monitorovanie chemických reakcií - METTLER TOLEDO
Biela kniha

In situ monitorovanie chemických reakcií

Biela kniha

Najnovšie poznatky v oblasti organickej chémie

Biela kniha – Monitorovanie chemických reakcií
Biela kniha – Monitorovanie chemických reakcií

Biela kniha Monitorovanie chemických reakcií in situ sa zameriava na spôsoby, akými môžu vedeckí pracovníci získať väčší objem informácií o reakciách v kratšom čase.

Dôležitými aspektmi v oblasti chemického vývoja sú okamžité informácie o reakcii na zvýšenie efektívnosti kvalifikácie, optimalizácie a rozširovania samotných chemických procesov do výroby. Táto biela kniha obsahuje informácie o spôsobe, akým spektroskopia in situ poskytuje cenné informácie, ktoré:

  • Umožňujú vedeckým pracovníkom zistiť, čo sa deje s chemickou látkou počas jej reakcie
  • Umožňujú vykonať okamžité zmeny chemických podmienok na účely zrýchlenia vývoja procesu
  • Zvyšujú úroveň porozumenia o reakcii a zlepšujú robustnosť chemických látok na účely rozšírenia do výroby a samotnej výroby

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.