Snímače zaťaženia s bezproblémovou integráciou, váhové moduly, snímače | METTLER TOLEDO
Snímač zaťaženia, váhový modul, snímač hmotnosti

Snímač zaťaženia, váhový modul, snímač hmotnosti

Vysoko presné váhové moduly a snímače zaťaženia so všetkými globálne požadovanými schváleniami a normami.

Silové snímače a váhové moduly

Systémy snímačov zaťaženia sú dôležité pre presné odčítanie hmotnosti. Bez precíznych a vysoko odolných snímačov zaťaženia nemôžete vážiť s istotou...

Systémy snímačov zaťaženia sú dôležité pre presné odčítanie hmotnosti. Bez precíznych a vysoko odolných snímačov zaťaženia nemôžete vážiť s istotou. Odolné, dobre navrhnuté snímače hmotnosti, snímače a váhové moduly od spoločnosti METTLER TOLEDO dokážu vydržať vysoké zaťaženie, pričom ostanú veľmi presné a spoľahlivé. Naše váhové moduly majú zabudovanú ochranu proti preťaženiu a odľahčeniu, aby sa zaistilo rýchle váženie a presné výsledky počas celej životnosti. Vydržia vibrácie, používanie agresívnych surovín, vietor, teplotné výkyvy aj krútiace momenty miešačiek.

 

Čo je snímač zaťaženia?

Snímač zaťaženia alebo snímač hmotnosti sa používa v rôznych odvetviach, v ktorých sú potrebné presné merania. Bez presných meraní môžu spoločnosti stratiť peniaze alebo prísť o produkt. Digitálne snímače zaťaženia ponúkajú bezkonkurenčnú presnosť v porovnaní s analógovými snímačmi. Snímače zaťaženia presne merajú hmotnosť nádrží, nádob, násypníkov alebo dopravníkov. Naša technológia snímačov zaťaženia je navrhnutá tak, aby vydržala nároky rôznych náročných priemyselných aplikácií. Kapacita snímačov zaťaženia sa môže značne líšiť. Niektoré snímače zaťaženia sú vhodnejšie pre laboratórne aplikácie, zatiaľ čo iné sú vhodnejšie pre dávky s vysokou kapacitou alebo logistické aplikácie. 

Robustné vysoko presné snímače hmotnosti firmy METTLER TOLEDO spĺňajú všetky globálne požadované schválenia a normy. Patria sem jednosmerné nosníkové snímače zaťaženia ktoré vám umožnia zmeniť konštrukciu na váhu. Nosníkové snímače zaťaženia sa používajú v rôznych podlahových váhach, pásových váhach, váhových systémoch, paletových váhach, kontrolných váhach a dopravníkových váhach. Väčšina snímačov zaťaženia od spoločnosti METTLER TOLEDO sa môže v celosvetovom meradle používať v legálnych systémoch váženia a sú väčšinou vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, aby sa vyrovnali s náročnými priemyselnými podmienkami. Technológia valcového/prstencového snímača zaťaženia je odolná aj v nepriaznivých podmienkach. Zvyčajne sa používajú v nádržových váhach, pri vážení plavidiel, silových váhach a vážení vozidiel.
 

Ako funguje snímač zaťaženia?

Snímač zaťaženia funguje na princípe prevodu hmotnostného záznamu na signál, ktorý potom prečíta počítač nachádzajúci sa niekde inde, nazývaný terminál. Technológia snímačov zaťaženia je ľahko integrovaná do mnohých druhov prístrojov, strojov, vozidiel a iných zariadení.

 

Čo je tenzometer?

Tenzometrom nazývame elektrický odpor, ktorý je pripojený k vnútorným elementom snímača zaťaženia.

 

Ako funguje snímač tenzometra?

Snímač zaťaženia je umiestnený v rámci vážiaceho zariadenia. Je vybavený tenzometrickou technológiou, takže pri odvážení kusa sa meria sila, ktorú uplatňuje. Snímač zaťaženia sa deformuje alebo reaguje na túto silu a tenzometre zrkadlia túto deformáciu a vytvoria elektrický signál, ktorý sa potom meria v digitálnom formáte.

 

Ako fungujú snímače?

Váhový snímač funguje na princípe prevodu hmotnosti alebo sily, ktorá naň pôsobí, na signál. Keď je na snímač aplikované závažie, zmení sa odpor, čo vedie k zmene výstupného napätia.


Kompresné váhové moduly
Tenzometrický snímač zaťaženia
Valcové a kruhové snímače zaťaženia
Analógové rozvodné skrinky

Kompresné váhové moduly

Tenzometrické snímače zaťaženia

Valcové a kruhové snímače zaťaženia

Analógové rozvodné skrinky

Váhové moduly umožňujú rýchly a bezpečný prevod nádrží, násypiek a dopravníkov na váhu. Integrované funkcie zaisťujú spoľahlivú bezpečnosť, výkonnosť a presnosť.
Tenzometrické snímače zaťaženia sa používajú v zostavách (obyčajne 3 až 4 ks) vo vážiacich systémoch a vo váhach nádrží a dopravníkov.
Valcové a kruhové snímače zaťaženia sa používajú vo váhach obsahu nádrží, nádob, násypiek a síl a v automobilových a koľajových váhach.
Presné analógové rozvodné skrinky Precision od spoločnosti METTLER TOLEDO sú vhodné na rýchle a jednoduché pripojenie viacerých analógových snímačov zaťaženia k terminálu.
Do nádrží, násypiek a síl ukotvených na podlahe
Nádrže na betónovom alebo oceľovom základe
Široký rozsah váživosti
Od 5 kg do 300 t na jeden váhový modul
Všestranné použitie vo väčšine odvetví
Rôzne materiály, verzie s krytím IP 69K, široká ponuka príslušenstva
Spoľahlivý výkon
Celosvetovo platné certifikáty, verzie do výbušných prostredí, zabudované bezpečnostné prvky
Verzie modulov PowerMount
Diagnostika snímačov zaťaženia, prvotriedna presnosť, funkcia RunFlat
Široký rozsah váživosti
5 kg – 4,4 t (11 lb – 10 000 lb)
Do vážiacich systémov strednej veľkosti
Technologické nádoby, podlahové váhy atď.
Verzia z nehrdzavejúcej ocele
Vhodné do potravinárskej a farmaceutickej výroby
Verzie snímačov PowerCell
Tam, kde je potrebná mimoriadna presnosť
Spoľahlivý výkon
Celosvetovo platné certifikáty, verzie do výbušných prostredí, IP 69K
Široký rozsah váživosti
0,25 t – 300 t (550 lb – 660 000 lb)
Do vážiacich systémov s vysokou váživosťou
Váhy nádrží, síl, násypiek a automobilové váhy
Vhodnosť do náročných prostredí
Nehrdzavejúca oceľ, verzie s krytím IP 69K
Maximálna spoľahlivosť
Verzie snímačov PowerCell
Celosvetová možnosť využitia
Celosvetovo platné certifikáty, verzie do výbušných prostredí
Výnimočná stabilita
Samostatné rezistory – bez dolaďovacích potenciometrov
Stabilita a jednoduché nastavenie
Pomocou otočných DIP prepínačov
Vhodnosť do náročných prostredí
K dispozícii sú verzie z nehrdzavejúcej ocele 316 a s krytím IP 69K
Globálne normy
Napr. verzie ATEX, GMP, NSF
Tenzometrické snímače zaťaženia
Jednobodové snímače zaťaženia
Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické snímače zaťaženia

Jednobodové snímače zaťaženia

Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické snímače zaťaženia sa používajú v závesných vážiacich systémoch, ako sú visuté násypky, nádoby alebo nádrže.
Jednobodové snímače zaťaženia sa používajú individuálne vo vážiacich systémoch, v stolových váhach a v plniacich a baliacich zariadeniach.
Tenzometrické váhové moduly umožňujú bezpečný prevod visutých nádrží a násypiek na váhu. Integrované funkcie zaisťujú spoľahlivú bezpečnosť, výkonnosť a presnosť.
Široký rozsah váživosti
25 kg – 10 t (50 lb – 22 000 lb)
Do závesných vážiacich systémov
Násypky, nádoby, systémy na váženie sypkých hmôt atď.
Verzie z nehrdzavejúcej ocele s krytím až do IP 67
Vhodné do potravinárskej a farmaceutickej výroby
Schválenie podľa globálnych noriem ako štandard
Napr. FM, ATEX, OIML, NTEP
Široký rozsah váživosti
3 kg – 2 000 kg (6,6 lb – 4 400 lb)
Do malých vážiacich systémov
Stolové váhy, plnenie, dávkovanie, balenie atď.
Verzie z nehrdzavejúcej ocele s krytím až do IP 69K
Vhodné do potravinárskej a farmaceutickej výroby
Schválenie podľa globálnych noriem ako štandard
Napr. OIML, NTEP, FM, ATEX
Široký rozsah váživosti
5 kg – 10 t (11 lb – 22 000 lb)
Do visutých násypiek a nádob
Visuté násypky
Široký rozsah váživosti
So snímačmi zaťaženia typu S od 5 kg do 10 t
Ideálne do nádob strednej veľkosti
Mimoriadne jednoduchá integrácia váženia
Spoľahlivý výkon
Celosvetovo platné certifikáty, verzie do výbušných prostredí
Kompresné váhové moduly

Váhové moduly umožňujú rýchly a bezpečný prevod nádrží, násypiek a dopravníkov na váhu. Integrované funkcie zaisťujú spoľahlivú bezpečnosť, výkonnosť a presnosť.

Tenzometrický snímač zaťaženia

Tenzometrické snímače zaťaženia sa používajú v zostavách (obyčajne 3 až 4 ks) vo vážiacich systémoch a vo váhach nádrží a dopravníkov.

Valcové a kruhové snímače zaťaženia

Valcové a kruhové snímače zaťaženia sa používajú vo váhach obsahu nádrží, nádob, násypiek a síl a v automobilových a koľajových váhach.

Analógové rozvodné skrinky

Presné analógové rozvodné skrinky Precision od spoločnosti METTLER TOLEDO sú vhodné na rýchle a jednoduché pripojenie viacerých analógových snímačov zaťaženia k terminálu.

Tenzometrické snímače zaťaženia

Tenzometrické snímače zaťaženia sa používajú v závesných vážiacich systémoch, ako sú visuté násypky, nádoby alebo nádrže.

Jednobodové snímače zaťaženia

Jednobodové snímače zaťaženia sa používajú individuálne vo vážiacich systémoch, v stolových váhach a v plniacich a baliacich zariadeniach.

Tenzometrické váhové moduly

Tenzometrické váhové moduly umožňujú bezpečný prevod visutých nádrží a násypiek na váhu. Integrované funkcie zaisťujú spoľahlivú bezpečnosť, výkonnosť a presnosť.

Služby

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

Publikácie

Rozsiahle know-how v oblasti váhových modulov, snímačov zaťaženia a snímačov hmotnosti

Príručka návrhu váh pre technikov
Hodnotenie metód merania pri postupoch plnenia
Váženie technologických nádob a reaktorov
Váhové moduly prinášajú viac než len presnosť
Najlepšie riadenie zásob v nádržiach a silách

Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.