Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne – na stiahnutie zdarma - METTLER TOLEDO
 
Menu
Biela kniha

Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne – na stiahnutie zdarma

Biela kniha

Dôležité informácie o označovaní pre výrobcov, ktorí chcú obchodovať v týchto regiónoch

Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne.
Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne.

Na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov sú zavedené predpisy o označovaní kozmetických výrobkov, ktoré ukladajú povinnosť uvádzať informácie požadované štátnymi orgánmi. V niektorých krajinách môže mať nedodržanie týchto predpisov za následok priamy zákaz predaja daného výrobku v celom regióne.

Aj keď sa mnohé krajiny usilujú spoločne pracovať na zladení týchto predpisov, stále existujú významné rozdiely v regionálnych požiadavkách.

Táto biela kniha opisuje predpisy týkajúce sa označovania kozmetických výrobkov v hlavných svetových regiónoch. Je užitočnou pomôckou pre výrobcov, ktorí už na týchto trhoch obchodujú, aj pre tých, ktorí na ne chcú vstúpiť.

Táto biela kniha sa zameriava na predpisy platné v troch hlavných hospodárskych regiónoch:

  • USA
  • Európska únia
  • Čína

Stiahnite si túto poučnú bielu knihu a zistite viac

Na mimoriadne konkurenčnom trhu s kozmetikou je dnes pre výrobcov ešte dôležitejšie ako v minulosti robiť všetko pre to, aby ich produkty boli zaujímavé pre priemerného zákazníka. Dosiahnutie tohto cieľa často závisí od etikety, ktorá upúta pohľad potenciálnych zákazníkov a efektívne predstaví argumenty v prospech výrobku. Pri návrhu nových etikiet je však dôležité pamätať na právne požiadavky platné na cieľovom trhu.

V posledných rokoch USA a Európska únia podnikli kroky smerujúce k zjednoteniu týchto predpisov s cieľom uľahčiť vzájomný obchod. Napriek tomu medzi týmito dvoma regiónmi stále existujú významné rozdiely, čo sa týka miestnych podmienok vzťahujúcich sa na konkrétne ingrediencie. To, žiaľ, znamená, že nie je možné vytvoriť dizajn etikiet, ktorý by vyhovoval všetkým požiadavkám. Výrobcovia tak naďalej musia v rôznych krajinách používať rôzne dizajny etikiet a sú nútení stále sledovať najnovšie predpisy.

Súvisiace biele knihy

Poznanie požiadaviek na označovanie potravín
Táto biela kniha podrobne opisuje všetky dôležité informácie ohľadne etikiet, ktoré výrobcovia musia poznať, aby znížili riziko sťahovania produktov z...
Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení
Táto biela kniha poskytuje prehľad dvoch metód 360° vizuálnej kontroly – spájania obrázkov a panelového obrazu a ich výhod a nevýhod pri kontrole okrú...
Tvorba čitateľných kódov
Vysvetlenie rôznych typov kódov používaných na produktoch a faktorov, ktorým je potrebné pri ich tvorbe rozumieť
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.