Poznanie požiadaviek na označovanie potravín – PDF na stiahnutie zdarma - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Poznanie požiadaviek na označovanie potravín – PDF na stiahnutie zdarma

Biela kniha

Nová aktualizovaná verzia vydaná v roku 2016 podrobne opisuje všetky najnovšie zmeny predpisov a noriem týkajúcich sa etikiet

Poznanie požiadaviek na označovanie potravín
Poznanie požiadaviek na označovanie potravín

Táto biela kniha poskytuje prehľad predpisov a požiadaviek označovania platných v USA, EÚ a na čínskom trhu. Skúma vplyv nedávnych zmien v 7. vydaní normy BRC o bezpečnosti potravín na celosvetové legislatívne normy a predpisy v súvislosti so zákonom požadovanými informáciami zobrazovanými na etiketách. Podrobne opisuje všetky dôležité informácie ohľadne označovania, ktoré výrobcovia musia poznať, aby znížili riziko sťahovania produktov z predaja a spôsobenia potenciálne vážnych zdravotných problémov spotrebiteľom nesprávnym označením produktov.

V tejto bielej knihe sú vysvetlené:

  • predpisy označovania platné v USA, EÚ a v Číne,
  • dosah noriem BRC a IFS a ich nedávnych zmien,
  • úloha aplikácií vizuálnej kontroly v programoch na kontrolu etikiet.

Siedme vydanie normy Britského maloobchodného konzorcia (BRC) o bezpečnosti potravín obsahuje novú časť venovanú konkrétne kvalite potlače a etikiet. Potravinové informačné právo EÚ (alebo nariadenie (EÚ) č. 1169/2011) zostáva naďalej v platnosti. V roku 2013 úrad FDA aktualizoval príručku o etiketách a nedávno zverejnil príručku o novom dizajne zobrazovania nutričných údajov na etiketách potravinárskych produktov. Toto všetko naznačuje, že správne označovanie v záujme bezpečnosti zákazníkov sa stáva všeobecným záujmom v odvetví.

Stiahnite si túto poučnú bielu knihu a zistite viac

Keďže vlády a regulačné orgány pod tlakom spotrebiteľov postupne sprísňujú predpisy, výrobcom potravín neostáva iné ako dodržiavať nové požiadavky, aby sa vyhli sťahovaniu produktov z predaja, odoberaniu certifikátov a pokutám. Pre výrobcov, ktorí vyvážajú svoje produkty do zahraničia, to znamená, že musia sledovať vývoj predpisov označovania v ostatných krajinách a zabezpečovať, aby etikety všetkých produktov spĺňali aj tamojšie špecifikácie. Narastá počet chýb, ku ktorým môže dôjsť a v dôsledku ktorých môže etiketa nevyhovovať niektorej zo špecifikácií, preto je proces kontroly kvality etikiet potrebný ako ešte nikdy.

Súvisiace biele knihy

Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení
Táto biela kniha poskytuje prehľad dvoch metód 360° vizuálnej kontroly – spájania obrázkov a panelového obrazu a ich výhod a nevýhod pri kontrole okrú...
Predpisy o označovaní kozmetických výrobkov v USA, EÚ a Číne
V tejto bielej knihe nájdete predpisy týkajúce sa označovania kozmetických výrobkov na americkom, európskom a čínskom trhu a je užitočným materiálom p...
Konečné požiadavky FSMA
Poznanie a dodržiavanie konečných požiadaviek FSMA – príprava na zákon o modernizácii v oblasti bezpečnosti potravín
Tvorba čitateľných kódov
Vysvetlenie rôznych typov kódov používaných na produktoch a faktorov, ktorým je potrebné pri ich tvorbe rozumieť

Vizuálne kontrolné systémy

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.