Lepšia strojová vizuálna kontrola kvality okrúhlych balení
Biela kniha

Lepšia kontrola kvality okrúhlych spotrebiteľských balení

Biela kniha

Technológia 360° vizuálnej kontroly etikiet bez smerovej orientácie na okrúhlych produktoch

Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení
Lepšia kontrola kvality okrúhlych balení

Táto biela kniha vysvetľuje dve metódy používané systémami vizuálnej kontroly pri kontrole okrúhlych balení produktov. Opisuje kontrolu pomocou týchto dvoch metód a detailne vysvetľuje spôsob ich fungovania. Obsahuje takisto výhody a nevýhody týchto metód z hľadiska zlepšenia kvality a finalizácie okrúhlych produktov.

Výrobcovia, ktorí potrebujú kontrolovať okrúhle nádoby, zvyčajne pri používaní systémov vizuálnej kontroly narážali na problémy. Táto biela kniha poskytuje usmernenia k výberu kontrolnej metódy – spájania obrázkov alebo panelového obrazu – a pomáha výrobcom rozhodnúť sa, ktorý systém najlepšie vyhovuje ich potrebám pri kontrole polohy a kvality etikiet.

Biela kniha sa podrobne venuje nasledujúcim oblastiam:

  • Aké problémy vznikajú pri kontrole okrúhlych nádob systémami vizuálnej kontroly?
  • Čo je to spájanie obrázkov a panelový obraz a aké sú ich výhody a nevýhody?
  • Ktorá metóda je lepšia v prípade, že je potrebné presné umiestnenie etikiet na výrobkoch?
  • Ktorá metóda je lepšia pre výrobcov, ktorí sa zameriavajú najmä na kvalitu etikiet a prevenciu nesprávneho označenia?

Pre ilustráciu sú k dispozícii nákresy viackamerových systémov potrebných pri metódach spájania obrázkov a panelového obrazu.

Stiahnite si túto poučnú bielu knihu a zistite viac.

Pri kontrole okrúhlych balení produktov narážajú systémy vizuálnej kontroly oproti iným produktom na niekoľko problémov, ktoré treba preklenúť. Okrúhle produkty pohybujúce sa po výrobnej linke sa môžu po ceste k optickému kontrolnému systému otáčať. V dôsledku toho nie je možné vedieť, ktorá kamera bude pri prechode kontrolným systémom snímať dôležité kontrolované prvky (napríklad grafiku alebo čiarový kód na etikete).

Na preklenutie tohto problému musí systém 360° vizuálnej kontroly určitou metódou usporiadať viacero obrázkov a vytvoriť z nich jednu kontrolnú oblasť. Nato je potrebné umiestniť kamery pod konkrétnymi uhlami a v konkrétnych vzdialenostiach od výrobnej linky, ktoré umožnia zachytiť celý povrch balenia daného výrobku. V závislosti od počtu kamier môže systém nasnímať jednotlivé časti povrchu nádoby viackrát. Výsledné obrázky sa potom pomocou grafického softvéru prevedú na rovnú plochu a kontrolný softvér ich spracuje ako jeden veľký obraz.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.