Prístroje v zhode s 21 CFR Part 11 | METTLER TOLEDO
Biela kniha

Prístroje v zhode s 21 CFR Part 11

Biela kniha

Elektronické záznamy v prístrojoch bez PC?

21 CFR Part 11 je smernica, ktorá definuje kritériá na zabezpečenie dôveryhodnosti i spoľahlivosti elektronických záznamov a elektronických podpisov v počítačových systémoch používaných vo farmaceutickom priemysle regulovanom FDA. Aplikovateľná je len na prístroje pripojené k počítaču a používajúce softvér.

Rôzne spoločnosti z farmaceutického priemyslu žiadali nedávno o certifikáciu podľa 21 CFR Part 11 pre prístroje nepripojené k PC, ktoré len používajú firmvér prístroja.

Prečítajte si o tom, prečo experti tvrdia, že samostatné prístroje nemôžu byť v zhode s 21 CFR Part 11 a koncepty ponúkané na trhu, ktoré vyzerajú ako realizovateľné, sú skôr nebezpečné, pretože môžu zapríčiniť stratu dát a ešte horšie scenáre.

V podobe LabX nájdete návrhy na bezpečnejšie a automatické riešenia pre tok dát. Možno ho použiť pre riešenia štíhlej automatickej integrity elektronických dát a pripojiť na mnoho našich laboratórnych prístrojov, so znížením náročnosti dokumentácie a kvalifikácie. Všeobecný softvér, ako LabX, sa musí validovať len raz a každý nový pripojený analytický prístroj bude vyžadovať len dodatok cez zmenu riadenia, lebo softvér, správa dát, audity, správa používateľov, rok výsledkov atď. sú už validované.

Stiahnite si bielu knihu a dozviete sa viac o kompetenciách spoločnosti METTLER TOLEDO v oblasti integrity dát. Táto biela kniha rúca nekoncepčný prístup týkajúci sa elektronických záznamov na prístrojoch.

Výňatok z obsahu:

 • Prečo by niekto hľadal také riešenie?
 • Základné informácie:
  • USP <1058> (verzia 2017),
  • Samostatné systémy a tlačené záznamy
  • Pravidlá ALCOA
  • Definícia surových dát Raw z 21 CFR 58.3(k), 1. apríl 2016
 • Často kladené otázky
  • Kalibračné dáta a metódy sú elektronicky uložené v prístroji. Nejedná sa o elektronické záznamy?
  • Aké nastavenie je najlacnejšie, najkratšie a najľahšie?
 • Aké sú najväčšie výhody riešenia LabX v tomto kontexte?
Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.