Pochopenie európskej smernice o meracích prístrojoch (MID) a jej prínos pre kontrolné váženie - METTLER TOLEDO
 
Menu
Webový seminár na objednávku

Pochopenie európskej smernice o meracích prístrojoch (MID) a jej prínos pre kontrolné váženie

Webový seminár na objednávku
Európska smernica 2004/22/ES (MID = smernica o meracích prístrojoch) popisuje postup schvaľovania meracieho prístroja (čo sú v našom prípade kontrolné váhy) v rámci výrobného procesu až po konečné hodnotenie zhody.
English
Tento 40-minútový seminár na požiadanie vysvetľuje, ako smernica MID znižuje prácnosť kalibrácie kontrolného váženia. Taktiež podrobne popisuje, aké výhody vám tieto predpisy prinášajú a aký prospech z nich môžete mať. Seminár obsahuje rozsiahle vysvetľujúce informácie a poskytuje rady týkajúce sa spolupráce s miestnymi skúšobnými laboratóriami, ktoré vychádzajú z priamych skúseností našich servisných technikov.

Čo to všetko vlastne znamená a aké z toho plynú dôsledky pre vás ako vlastníka kontrolných váh?

Tento seminár on-line o predpisoch EÚ v súvislosti so smernicou MID zodpovie nasledujúce otázky:

 1. Aké výhody to prináša vám, nášmu zákazníkovi?
 2. Čo znamená „MID“?
 3. Na aké kontrolné váhy sa tieto predpisy vzťahujú?
 4. Znamená MID to isté ako výraz „prvotné úradné overenie“?
 5. Môžem naďalej pokračovať v úradnom overovaní podľa starého postupu a smernicu MID proste ignorovať?
 6. Čo znamenajú fázy 1 a 2?
 7. Aké výhody a funkcie má „skrinka MID“ v modeloch kontrolných váh X-Series?
 8. Čo sa bude musieť v budúcnosti vykonávať na pracovisku?
 9. Čo sa stane, keď je potrebné vážiť nový výrobok vyrobený na výrobnej linke?

Kto by sa mal zúčastniť?

Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o predpisoch súvisiacich so smernicou MID:

 • Vedúci na všetkých úrovniach, ktorí majú na starosti výrobky, výrobu a kontrolu akosti
 • Vedúci projektov, ktorí rozhodujú o vybavení nových výrobných liniek
 • Personál údržby a technický personál
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.