Do ktorej časti výrobnej linky je najefektívnejšie umiestniť röntgenový kontrolný systém? - METTLER TOLEDO
Webový seminár na objednávku

Do ktorej časti výrobnej linky je najefektívnejšie umiestniť röntgenový kontrolný systém?

Webový seminár na objednávku
Tento krátky webinár s názvom Spôsoby výberu kritických kontrolných bodov pre röntgenové kontrolné systémy pomáha potravinárskym a farmaceutickým výrobcom zlepšovať bezpečnosť produktov výberom najefektívnejších umiestnení röntgenových kontrolných systémov na výrobnej linke.
English
Výrobcovia zvyčajne inštalujú röntgenový kontrolný systém na konci výrobnej linky, hoci ho možno nainštalovať v ľubovoľnom bode v rámci výrobného procesu. Ponúkajú sa tieto otázky:
  • Kde je najlepšie umiestniť röntgenové kontrolné zariadenie?
  • Kde sa nachádzajú kritické kontrolné body na zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti produktov?
  • Mal by sa röntgenový kontrolný systém nachádzať na začiatku výrobnej linky v mieste, kde do nej vstupujú surové materiály, alebo v strede, či na konci výrobnej linky pred expedovaním produktov?
  • Bola by bezpečnosť a kvalita produktov vyššia, keby bol röntgenový kontrolný systém nainštalovaný na viacerých kritických kontrolných bodoch?

Webináre objasňujú, že efektívna röntgenová kontrola je nevyhnutnou súčasťou koncepcie HACCP (analýza rizík kritických kontrolných bodov) v rámci bezpečnosti produktov. Po stručnom objasnení prvých dvoch zo siedmich princípov koncepcie HACCP webinár postupne prevedie čitateľov výrobnou linkou.
 
Zahrnuté časti výrobnej linky:
1.    Surové ingrediencie
2.    Sypké produkty
3.    Čerpané produkty
4.    Pred spracovaním a počas neho
5.    Po spracovaní
6.    Pred balením a pečatením
7.    Po balení a pečatení
8.    Finálne balenie

Vo webinári sa rozoberajú výhody a nevýhody umiestnenia röntgenových kontrolných zariadení na danom mieste v jednotlivých fázach výroby. Táto podrobná analýza je užitočná, pretože pripomína čitateľom, že je vždy možné urobiť kompromis medzi rizikami a nákladmi.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.