Detekcia kovov, RTG kontrola alebo obidve technológie? – bezplatný webinár

Pomôže vám pri výbere najvhodnejšieho riešenia detekcie cudzích telies

Tento webinár na požiadanie pomôže potravinárskym a farmaceutickým výrobcom rozhodnúť sa, či pre potreby detekcie cudzích telies na výrobnej linke nainštalovať systém na detekciu kovov, RTG kontrolu alebo oboje.

Webinár zahŕňa nasledujúce témy:

  • Kľúčové argumenty v prospech inštalácie zariadenia na detekciu kovov alebo RTG kontrolu
  • Základné princípy detekcie kovov
  • Základné princípy RTG kontroly
  • Ako sa správne rozhodnúť – hlavné faktory
  • Dôvody, prečo si vybrať značku METTLER TOLEDO
  • Monitorovanie údajov a pripojiteľnosť.

Detekcia kovov a RTG kontrola zabezpečujú prvú líniu obrany proti fyzickým kontaminantom v potravinárskom priemysle už mnoho rokov. Nie vždy je však ihneď jasné, ktorá technológia v ktorej aplikácii poskytne najlepší výkon. Tento webinár sa zaoberá základnými princípmi, výhodami a nevýhodami oboch technológií a prevedie vás výberom správnej možnosti medzi inštaláciou systému na detekciu kovov, RTG kontrolu alebo oboch technológií na výrobnú linku.

Počas webinára sa dozviete o niektorých situáciách, kedy je najlepším riešením detekcia kovov, ako aj o iných, kedy jasne vyhráva RTG kontrola. Takisto sa oboznámite s prípadmi, keď môže byť najlepším riešením nainštalovať obidve technológie v rôznych kritických kontrolných bodoch tej istej výrobnej linky.

Vo webinári sa pozrieme na obidve technológie v rôznych aplikáciách a vysvetlíme si, ako ktoré riešenie funguje v rôznych prostrediach a pri kontrole rôznych výrobkov. Dozviete sa, ako ktorý z týchto kontrolných systémov funguje v rôznych situáciách vrátane prípadov, keď sa používajú spoločne. To vám pomôže správne si vybrať.