Ako dosiahnuť integritu dát v laboratóriu | METTLER TOLEDO

Rezervujte si online stretnutie so špecialistom ešte dne

Zarezervovať stretnutie
Sprievodca

Príručka o integrite laboratórnych dát

Sprievodca

Ako správne udržiavať dáta

 Príručka o integrite laboratórnych dát ilustruje bezpečné spôsoby, ako dosahovať integritu dát (vrátane príkladov analytických pracovných postupov) a zaoberá sa oblasťami, v ktorých môže byť integrita dát ohrozená. Zabezpečte svoje procesy merania: získajte ďalšie informácie o manipulácii s údajmi, o štandardných prevádzkových postupoch a o dosahovaní integrity dát.
Príručka o integrite laboratórnych dát ilustruje bezpečné spôsoby, ako dosahovať integritu dát (vrátane príkladov analytických pracovných postupov) a zaoberá sa oblasťami, v ktorých môže byť integrita dát ohrozená. Zabezpečte svoje procesy merania: získajte ďalšie informácie o manipulácii s údajmi, o štandardných prevádzkových postupoch a o dosahovaní integrity dát.

Ako predísť upozorneniam od FDA

Nedostatočná integrita údajov sa uvádza ako najčastejší dôvod upozornení zasielaných podnikom od Úradu pre kontrolu potravín a liekov USA (FDA). Najčastejším problémom sú neúplné údaje, čomu sa dá so správnymi riešeniami predísť. Pre laboratóriá, ktoré sa usilujú o zhodu s normami GLP, GMP a GAMP (správna výrobná prax na automatizovaných systémoch), je dôležité mať záznamy alebo doklady o všetkých relevantných analýzach, ktoré sú ľahko dostupné pre potreby auditu. Návrh a zavedenie komplexnej stratégie správy dát vám pomôže udržiavať si prehľad o výsledkoch a naplniť požiadavky auditov.


Rozšírená stratégia pre integritu dát

Riadenie údajov zahŕňa štyri zložky – integritu dát, ich nadväznosť, bezpečnosť a kvalitu.

  • Integrita dát – údaje sú úplné, konzistentné a presné
  • Nadväznosť dát – údaje sú vysledovateľné počas celého životného cyklu
  • Zabezpečenie dát – údaje sú zabezpečené proti strate, zmene alebo krádeži
  • Kvalita dát – údaje sú získané z riadne kalibrovaných prístrojov

Integrita dát je jednou zo zložiek komplexnej stratégie správy údajov, ktorá pomáha organizáciám jednoduchšie napĺňať všetky nariadenia a normy zhody.


Správa dát pomocou jedného softvéru

Na starostlivé zabezpečenie, presných a úplných dátových záznamov archivovaných a spravovaných v zhode s predpismi je najefektívnejším riešením na mieru pripravený, konfigurovateľný softvérový balík, ktorý riadi štandardné prevádzkové postupy priamo cez prístroje.  Softvér LabX™ alebo STARe od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúka automatickú, integrovanú správu prístrojov a funkcie záznamu údajov, ktoré zvyšujú efektivitu laboratória, a uľahčujú proces auditov.

Ďalšie materiály s poznatkami pre laboratóriá