Laboratórne softvérové riešenia | METTLER TOLEDO

Laboratórne softvérové riešenia

Spojte svoje laboratórne prístroje do siete na efektívnu správu údajov

laboratory software solutions
Laboratórny softvér LabX
Softvér STARe Excellence na termickú analýzu
Softvér iC pre automatizované reaktory a analýzy na mieste

Laboratórny softvér LabX

Softvér STARe Excellence na termickú analýzu

Softvér iC pre automatizované reaktory a analýzy na mieste

Laboratórny softvér LabX™ spojí všetky vaše laboratórne prístroje METTLER TOLEDO do siete a zabezpečí hladké a efektívne pracovné postupy.
V moderných systémoch na termickú analýzu zohráva významnú rolu flexibilita a funkčnosť softvéru. Softvér je kľúčom k maximalizácii produktivity.
Softvér iC spravuje pracovné postupy pri experimentoch a uľahčuje vizualizáciu, interpretáciu a vykazovanie výsledkov na základe najlepšieho spôsobu prijímania rozhodnutí.
Laboratórny softvér LabX

Laboratórny softvér LabX™ spojí všetky vaše laboratórne prístroje METTLER TOLEDO do siete a zabezpečí hladké a efektívne pracovné postupy.

Softvér STARe Excellence na termickú analýzu

V moderných systémoch na termickú analýzu zohráva významnú rolu flexibilita a funkčnosť softvéru. Softvér je kľúčom k maximalizácii produktivity.

Softvér iC pre automatizované reaktory a analýzy na mieste

Softvér iC spravuje pracovné postupy pri experimentoch a uľahčuje vizualizáciu, interpretáciu a vykazovanie výsledkov na základe najlepšieho spôsobu prijímania rozhodnutí.

Softvér Scale-up Suite

Najčastejšie otázky

 

1. Aké laboratórne softvérové riešenia má spoločnosť METTLER TOLEDO v ponuke?

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyvinula laboratórne softvérové balíky k váham a analytickým prístrojom, ako aj k zariadeniam na termickú a chemickú analýzu. Ponúkajú komplexnú správu údajov, vyhodnocovacie funkcie a podporu pre určité pracovné postupy, ktoré by bez tohto softvéru neboli možné alebo by boli oveľa ťažšie. Tieto softvérové riešenia je možné ľahko integrovať do systému LIMS alebo iného existujúceho systému na správu údajov.

 

2. Prečo si k systému LIMS inštalovať ďalší softvér?

Softvérové riešenia METTLER TOLEDO LabX, STARe a iC zabezpečujú záznam a správny prenos kompletných údajov vrátane všetkých metaúdajov. Uľahčujú návrh a programovanie metód a umožňujú ich priamočiare používanie. Okrem toho tieto individuálne, výkonné platformy poskytujú jednotné rozhranie k systému LIMS alebo ERP.

 

3. Ako vám laboratórny softvér pomôže so správou údajov?

Elektronická správa údajov je najefektívnejší spôsob vyhodnocovania a správy výsledkov. Okrem výraznej časovej úspory sa takisto vyhnete chybám pri prepisovaní a navyše máte v jedinom úložisku všetky nespracované aj spracované údaje a problémy s neúplnými údajmi sú teda minulosťou.

 

4. Aké sú výhody prepojeného laboratória?

Spojením prístrojov do jednej siete získate nielen kompletný prehľad o všetkých svojich zariadeniach (vrátane pripravenosti na použitie a kalibračných či servisných potrieb), ale aj možnosť jednoduchšieho zberu viacparametrových údajov a tvorby konsolidovaných správ.

 

5. Ako a kde je možné používať laboratórny softvér?

Laboratórny softvér je možné používať kedykoľvek, kdekoľvek a môže ho používať ktokoľvek. Čím väčšia sieť prístrojov a väčší počet spustených aplikácií, tým väčšie výhody prináša pre používateľa či správcu laboratória.

 

6. Aké sú najväčšie výhody softvérov LabX, STARe a iC?

Tri prémiové softvérové systémy od spoločnosti METTLER TOLEDO – LabX, STARe a iC – všetky ponúkajú vysokú úroveň zabezpečenia, štandardizáciu analýz a podporu zhody a zároveň uľahčujú automatizáciu laboratória. Elektronická správa a vyhodnocovanie údajov je len jednou z mnohých výhod, ktoré tieto softvérové riešenia ponúkajú.