Engineering, Machinery & Equipment Manufacturing - METTLER TOLEDO
Komponenty pre strojársku výrobu, výrobu strojov a zariadení
na jednoduchú integráciu s celosvetovou podporou
Príjem materiálu
Váhové terminály
Váhové terminály sa využívajú v mnohých priemyselných aplikáciách od základného váženia až po pokročilejšie aplikácie, ktoré zahŕňajú riadiace systémy, továrenské siete a ďalšie periférne zariadenia.

K dispozícii sú rôzne technológie zobrazovania na zabezpečenie čo najlepšej viditeľnosti v akomkoľvek prostredí.
Plošinové, prenosné
a kompaktné váhy

Na integráciu do vašich systémov a strojov je k dispozícii kompletná ponuka štandardných váh s rozsiahlym výberom veľkostí plošín.

Aplikácie siahajú od jednoduchého váženia, cez počítanie kusov a prípravu receptúr až po statické kontrolné váženie. Určené modely sú vhodné do suchého a mokrého prostredia a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
Podlahové váhy
Odolné podlahové váhy sú určené na presné váženie v suchom náročnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a tiež do prostredí s vysokými hygienickými požiadavkami.

Prenosné váhy sú dostupné v množstve štandardných tvarov, veľkostí a materiálov. Na vyhovenie špecifickým požiadavkám je možné zostaviť vlastné modely.
Váhové moduly
a snímače zaťaženia

Presné váhové moduly umožňujú presné váženie. Uľahčujú mechanickú integráciu do strojov alebo systémov a chránia snímače zaťaženia. Unikátne funkcie zaručujú bezpečnú inštaláciu.

Na priamu integráciu do strojov sú k dispozícii jednoduché snímače zaťaženia. Špecializované príslušenstvo umožňuje vhodné rozloženie hmotnosti na zabezpečenie presnosti.
Snímače zaťaženia
pre automobilové váhy

Váženie nákladných vozidiel je často neoddeliteľnou súčasťou dosahovania výkonu a zisku spoločnosti. Naše vysoko výkonné zariadenia a služby sú vyvinuté špecificky pre vaše potreby váženia a prevádzkové potreby.

Presnosť a spoľahlivosť vašich systémov chráni vaše podnikanie aj v tom najnáročnejšom prostredí.
Zásoby
Váhové terminály
Váhové terminály sa využívajú v mnohých priemyselných aplikáciách od základného váženia až po pokročilejšie aplikácie, ktoré zahŕňajú riadiace systémy, továrenské siete a ďalšie periférne zariadenia.

K dispozícii sú rôzne technológie zobrazovania na zabezpečenie čo najlepšej viditeľnosti v akomkoľvek prostredí.
Váhové moduly
pre nádrže a silá

Váženie je presná metóda merania zásob v nádržiach, silách a zásobníkoch. Môžete ho použiť pre akýkoľvek tvar nádoby a dokonale zvládne aj materiály, ktoré nemajú vodorovný povrch.

Maximálnu presnosť a životnosť zariadenia zabezpečuje ten fakt, že váhové moduly neprichádzajú počas vašich procesov do kontaktu s médiom.
Počítacie váhy
Komplexný výber počítacích váh s rôznymi veľkosťami plošín je k dispozícii na integráciu do systémov a strojov.

Aplikácie siahajú od jednoduchého počítania až po systémy s tlačovými a identifikačnými zariadeniami a systémy s integrovanou databázou.
Analýza kyslíka priamo na mieste
Preniknutie vzduchu do systémov spaľovania odpadových plynov a pri rekuperácii výparov organických rozpúšťadiel zo skladovacích nádrží je nebezpečné a musí sa udržiavať na prípustnej úrovni. To zvyčajne zahŕňa riedenie vypúšťaných plynov inertným plynom.

Analyzátory METTLER TOLEDO s technológiou laditeľného diódového lasera (TDL) umožňujú spoľahlivé meranie kyslíka na mieste, čím pomáhajú neustále udržiavať bezpečnú úroveň kyslíka.
Výroba
Systémy riadenia dávkového merania
Dávkovací terminál IND780 optimalizuje dávkové meranie s konzistentným a primeraným presunom materiálu, minimalizuje odpad materiálu a zlepšuje kvalitu dávok.

Prácu operátora zjednodušuje kontrola tolerancie, identifikácia materiálov pomocou čiarových kódov a upozornenia operátora.
Plošinové, prenosné
a kompaktné váhy

Na integráciu do vašich systémov a strojov je k dispozícii kompletná ponuka štandardných váh s rozsiahlym výberom veľkostí plošín.

Aplikácie siahajú od jednoduchého váženia, cez počítanie kusov a prípravu receptúr až po statické kontrolné váženie. Určené modely sú vhodné do suchého a mokrého prostredia a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
Váhové terminály
Váhové terminály sa využívajú v mnohých priemyselných aplikáciách od základného váženia až po pokročilejšie aplikácie, ktoré zahŕňajú riadiace systémy, továrenské siete a ďalšie periférne zariadenia.

K dispozícii sú rôzne technológie zobrazovania na zabezpečenie čo najlepšej viditeľnosti v akomkoľvek prostredí.
Podlahové váhy
Odolné podlahové váhy sú určené na presné váženie v suchom náročnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a tiež do prostredí s vysokými hygienickými požiadavkami.

Prenosné váhy sú dostupné v množstve štandardných tvarov, veľkostí a materiálov. Na vyhovenie špecifickým požiadavkám je možné zostaviť vlastné modely.
Váhové moduly
pre nádoby a reaktory

Tekutiny, prášky, pevné látky a plyny sa zachytávajú, uchovávajú a spracúvajú v rôznych typoch nádob.

Gravimetrická kontrola vodorovného umiestnenia je veľmi spoľahlivá a dokonale zvládne meranie agresívnych, horúcich materiálov alebo materiálov, ktoré nemajú vodorovný povrch. Poskytujeme riešenia na správu zásob, zabezpečenie konzistentnosti produktov a elimináciu odpadu.
Vysoko presné váženie
pre automatizáciu

Váhové moduly s technológiou elektromagnetickej kompenzácie silového účinku ponúkajú maximálnu lineárnosť, opakovateľnosť a rýchlosť.

Sú prispôsobené potrebám výrobcov strojov na jednoduchú elektrickú a mechanickú integráciu. Osvedčená odolnosť umožňuje spoľahlivú prevádzku v priemyselnom prostredí.
Meranie pH
v reaktore

Pri syntéze, či už organickej alebo anorganickej, je hodnota pH často zásadným parametrom procesu. pH snímače METTLER TOLEDO sú veľmi odolné a sú uspôsobené na to, aby kontinuálne poskytovali spoľahlivý výkon merania v celom spektre prevádzkových podmienok.
Inteligentná správa senzorov (ISM)
Platforma ISM spoločnosti METTLER TOLEDO je platforma analyzátorov, ktorá využíva funkcie inteligentných snímačov na zvýšenie spoľahlivosti systému merania, zlepšenie bezpečnosti procesov a výrazné zníženie úsilia vynakladaného na údržbu.

ISM umožňuje lepšiu produktivitu pri nižších prevádzkových nákladoch s riešeniami na meranie pH, ORP, vodivosti, rozpusteného kyslíka a kyslíka vo forme plynu.
Procesná analytika
Správna voľba v linke integrovaných systémov merania na efektívne monitorovanie a kontrolu výroby, čistenia na mieste a procesov úpravy vody.

Spoľahlivé snímače, prevodníky a plášte prístrojov na meranie pH, kyslíka, rozpusteného oxidu uhličitého, zákalu, farby a vodivosti s jednoduchou údržbou.
Hospodárne plnenie
Terminály na plnenie sudov, veľkých vriec a terminály na plnenie plynmi
Manuálne a automatické plnenie sudov a plynových fliaš si vyžaduje veľkú presnosť.

Či sú váhy samostatné alebo integrované do systému, určená hmotnosť sa musí naplniť rýchlo a presne. Naše riešenia majú všetky potrebné metrologické schválenia a sú certifikované na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
Plošinové, prenosné a kompaktné váhy
Na integráciu do vašich systémov a strojov je k dispozícii kompletná ponuka štandardných váh s rozsiahlym výberom veľkostí plošín.

Aplikácie siahajú od jednoduchého váženia, cez počítanie kusov a prípravu receptúr až po statické kontrolné váženie. Určené modely sú vhodné do suchého a mokrého prostredia a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
Váhové moduly pre prispôsobené váhy
Presné váhové moduly umožňujú presné váženie. Uľahčujú mechanickú integráciu do strojov alebo systémov a chránia snímače zaťaženia. Unikátne vlastnosti zaručujú bezpečnú inštaláciu.

Na priamu integráciu do strojov sú k dispozícii jednoduché snímače zaťaženia. Špecializované príslušenstvo umožňuje vhodné rozloženie hmotnosti na zabezpečenie presnosti.
Vysoko presné plnenie
liekoviek a striekačiek

Váhové moduly s technológiou elektromagnetickej kompenzácie silového účinku ponúkajú maximálnu lineárnosť, opakovateľnosť a rýchlosť.

Sú prispôsobené potrebám výrobcov strojov na jednoduchú elektrickú a mechanickú integráciu. Osvedčená odolnosť umožňuje spoľahlivú prevádzku v priemyselnom prostredí.
Detekcia cudzích častíc
Či už používate systémy detekcie kovov alebo röntgenové systémy, systémy detekcie kontaminantov od spoločnosti Safeline zaručia bezpečnosť vašich produktov.

Röntgenové kontrolné systémy tiež dokážu vykonávať rôzne kontroly kvality v rámci linky a zabezpečiť tak neporušenosť produktu a balenia. Spoločne zabezpečujú nekompromisnú kvalitu produktov navonok aj zvnútra.
Dynamické kontrolné váženie
Automatizované riadenie plnenia v kombinácii s technológiou online nastavenia plniaceho zariadenia zaručuje konzistentnosť úrovne naplnenia jednotlivých produktov. Takto je zaistená zhoda hotových potravinárskych výrobkov s priemyselnými regulačnými požiadavkami a právnymi predpismi.

Integrácia ďalších zariadení, ako sú kamery, skenery, detektory kovov a röntgenové zariadenia, zvyšuje výkon kontrolného riešenia.
Vnútropodniková kontrola kvality
Dynamické kontrolné váženie
Automatizované riadenie plnenia v kombinácii s technológiou online nastavenia plniaceho zariadenia zaručuje konzistentnosť úrovne naplnenia jednotlivých produktov. Takto je zaistená zhoda hotových potravinárskych výrobkov s priemyselnými regulačnými požiadavkami a právnymi predpismi.

Integrácia ďalších zariadení, ako sú kamery, skenery, detektory kovov a röntgenové zariadenia, zvyšuje výkon kontrolného riešenia.
Plošinové, prenosné a kompaktné váhy
Pri manuálnom kontrolnom vážení a kontrole kvality zohrávajú faktory ako rýchlosť, výkon a kvalita významnú rolu.

Naše prenosné a plošinové váhy pomáhajú zvyšovať efektivitu a presnosť procesov váženia a zároveň redukovať chyby obsluhy.
Kontrola úplnosti liekoviek a striekačiek
Váhové moduly s technológiou elektromagnetickej kompenzácie silového účinku ponúkajú najvyššie úrovne lineárnosti, opakovateľnosti a rýchlosti.

Sú prispôsobené potrebám výrobcov strojov na jednoduchú elektrickú a mechanickú integráciu. Osvedčená odolnosť umožňuje spoľahlivú prevádzku v priemyselnom prostredí.
Detekcia kovov
Detektory kovov s najvyššou citlivosťou a spoľahlivou výkonnosťou online zabezpečujú zhodu s požiadavkami HACCP, FDA, GMP, BRC a IFS.
Detekcia cudzích častíc
Či už používate systémy detekcie kovov alebo röntgenové systémy, systémy detekcie kontaminantov od spoločnosti Safeline zaručia bezpečnosť vašich produktov.

Röntgenové kontrolné systémy tiež dokážu vykonávať rôzne kontroly kvality v rámci linky a zabezpečiť tak neporušenosť produktu a balenia. Spoločne zabezpečujú nekompromisnú kvalitu produktov navonok aj zvnútra.
Balenie a doprava
Váhové terminály
Váhové terminály sa využívajú v mnohých priemyselných aplikáciách od základného váženia až po pokročilejšie aplikácie, ktoré zahŕňajú riadiace systémy, továrenské siete a ďalšie periférne zariadenia.

K dispozícii sú rôzne technológie zobrazovania na zabezpečenie čo najlepšej viditeľnosti v akomkoľvek prostredí.
Plošinové, prenosné a kompaktné váhy
Na integráciu do vašich systémov a strojov je k dispozícii kompletná ponuka štandardných váh s rozsiahlym výberom veľkostí plošín.

Aplikácie siahajú od jednoduchého váženia, cez počítanie kusov a prípravu receptúr až po statické kontrolné váženie. Určené modely sú vhodné do suchého a mokrého prostredia a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.
Podlahové váhy
Odolné podlahové váhy sú určené na presné váženie v suchom náročnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a tiež do prostredí s vysokými hygienickými požiadavkami.

Prenosné váhy sú dostupné v množstve štandardných tvarov, veľkostí a materiálov. Na vyhovenie špecifickým požiadavkám je možné zostaviť vlastné modely.
Váhové moduly a snímače zaťaženia
Presné váhové moduly umožňujú presné váženie. Uľahčujú mechanickú integráciu do strojov alebo systémov a chránia snímače zaťaženia. Unikátne vlastnosti zaručujú bezpečnú inštaláciu.

Na priamu integráciu do strojov sú k dispozícii jednoduché snímače zaťaženia. Špecializované príslušenstvo umožňuje vhodné rozloženie hmotnosti na zabezpečenie presnosti.
Snímače zaťaženia pre automobilové váhy
Váženie nákladných vozidiel je často neoddeliteľnou súčasťou dosahovania výkonu a zisku spoločnosti. Naše vysoko výkonné zariadenia a služby sú vyvinuté špecificky pre vaše potreby váženia a prevádzkové potreby.

Presnosť a spoľahlivosť vašich systémov chráni vaše podnikanie aj v tom najnáročnejšom prostredí.
Meranie rozmerov paliet a balíkov
Rozmery, hmotnosti a ID sú základom každej faktúry a musia byť vždy správne. Naše riešenia Cargoscan™ na určovanie rozmerov paliet a balíkov ponúkajú vysoký výkon a trvácnosť.

Všetky riešenia majú metrologické schválenia, čím sa garantuje maximálna ochrana výnosu a zabezpečuje sa dôvera zákazníkov.
Váženie prepraviek
Automatické kontroly kompletnosti. Pred odoslaním objednávok je dôležité skontrolovať, či niektoré položky nechýbajú.

Naše inteligentné riešenia váženia prepraviek zabezpečia poslednú kontrolu pred odoslaním a pomáhajú zistiť prípadné chýbajúce časti.
Predaj potravín
Značenie cien
Profesionálne vlastnosti za dostupnú cenu. Pultové váhy a terminály série bPro.
Systém balenia
Vysoká kapacita balenia čerstvých potravín – stanice manuálneho označovania a automatizované systémy
Obaly
Systémy Wrap-Weigh-Label – od manuálneho balenia až po úplne automatizované riešenia
Pultové váhy
Váhy s dotykovou obrazovkou na platforme PC na inteligentné riešenia balenia čerstvých potravín
Samoobslužné váhy
Jednoducho sa používajúce váhy s dotykovou obrazovkou na platforme PC na samoobslužné váženie
Pokladničné váhy
Integrované riešenia na váženie a vystavovanie bločkov
Základné váhy
Kompaktné váhy počítajúce ceny s tlačiarňou alebo bez tlačiarne. Jednoduché, pohodlné, mobilné
1
Hodnotíte kompletné riešenie?
Ak máte nejaké otázky, dajte nám o tom vedieť a my vás budeme urýchlene kontaktovať.
2
Komponenty pre výrobcov strojov
a systémových inžinierov
Spoločnosť METTLER TOLEDO dodáva komponenty, ktoré sa dajú ľahko integrovať do strojov a infraštruktúry závodu na zvýšenie produktivity a kvality pri súčasnom znížení nákladov. Či pracujete samostatne v procese výroby alebo konštruujete zariadenia na výrobu obalov, v našej ponuke nájdete komponenty, ktoré budú vyhovovať vášmu systému a požiadavkám na automatizáciu. Medzi tieto komponenty patria:
  • Zariadenia na meranie pH, oxidu uhličitého, kyslíka a na iné dôležité merania
  • Automobilové a koľajové váhy
  • Priemyselné vážiace snímače s veľmi vysokou presnosťou
  • Vysoko odolné váhové moduly, snímače zaťaženia a váhy
  • Systémy na detekciu kovov a vizuálnu kontrolu
  • Systémy na váženie a určovanie rozmerov


Stiahnite si brožúru o komponentoch na automatizáciu
Globálne pokrytie
Predaj a služby
Vďaka našim spoločnostiam, ktoré pôsobia vo väčšine priemyselných krajín, a vybraným partnerom v iných regiónoch sme pripravení splniť vaše požiadavky v mnohých krajinách po celom svete. Naše organizácie a partneri s geografickým vymedzením pôsobnosti nesú zodpovednosť za všetky aspekty predaja, služieb a podpory. Po celom svete máme až 5 000 špecialistov služieb a predaja vyškolených priamo v našich závodoch, ktorí vám poskytnú podporu kdekoľvek a kedykoľvek.

Služby spoločnosti METTLER TOLEDO
Spresnite svoj výber
v strojárskej výrobe, výrobe strojov a zariadení
Vyžiadajte si viac informácií
Systémy a zariadenia na kontrolu procesov 3 Zariadenia pre fermentory a bioreaktory Zariadenia pre vodné systémy
 
Iné systémy na spracovanie kvapalín
 
Stroje na výrobu a montáž
Stroje na balenie a plnenie
 
Stroje na prepravu a logistikuLaboratórne a medicínske zariadenia
 
Komponenty na automatizáciu
 
 
Zhoda s normami, nadväznosť, konzistentnosť a spoľahlivosť nameraných údajov sú naším hlavným záujmom. Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka riešenia, ktoré pokrývajú oblasť automatizovanej analýzy v chemickom priemysle, efektívneho vývoja chemických procesov a automatizovaných postupov výroby s nadštandardnými službami, ktoré garantujú zhodu s vládnymi predpismi a tiež konzistentné a presné údaje z merania.
45
6