Kloridanalysator
Sulfat- och kloridanalysator 3000CS

Sulfat- och kloridanalysator 3000CS

Automatiserad online-mätning av klorider och sulfater på ppb-nivå för cyklisk kemi och spädvatten

 

Klorid- och sulfatanalysator för vatten

Analysatorn METTLER TOLEDO Thornton 3000CS är ett online-instrument för direktmätning av klorider och sulfater i renvattenprover och prov från k...

Analysatorn METTLER TOLEDO Thornton 3000CS är ett online-instrument för direktmätning av klorider och sulfater i renvattenprover och prov från kraftverkscykler. Analysatorn övervakar löpande dessa mycket korrosiva föroreningar för att underlätta korrosionskontrollen och minimera skaderisken för viktig kraftverksutrustning. Tidig och tydlig detektering av spårnivåer av klorid- och sulfatjoner sker med minimal operatörsövervakning.

 

Tillämpningar:

Övervakning av turbininlopp: Verifiera att ångan som är på väg in i turbinen har godkända klorid- och sulfatnivåer.

 

Övervakning av pannans matarvatten: säkerställer att föroreningar i vatten- och ångcykeln ligger på låg ppb-nivå.

 

Kondensatövervakning: avgör om föroreningar tränger igenom kondensatfilter och om sulfonerat katjonharts har försämrats.

 

Övervakning av spädvatten: verifiera att klorid- och sulfatnivåer ligger inom godtagbara gränser innan det når vatten- och ångcykeln.

 

Klorid- och sulfatanalysator Vanliga frågor och svar om 3000CS

 

1. Vad är kloridjoner? Och hur når kloridjoner vatten?

Kloridjoner ingår i många salter, bland annat vanligt NaCl. Salter är vanligt förekommande i naturen och lättlösliga i vatten vilket skapar kloridkontamination.

 

2. Vad är sulfatjoner? Och hur når sulfatjoner vatten?

Sulfatjoner ingår i många salter, bland annat Na2SO4. Salter är vanligt förekommande i naturen och lättlösliga i vatten vilket skapar sulfatkontamination. I kraftverk kan sulfatjoner också komma in i vattnet från nedbrytning av sulfonerat harts.

 

3. Hur påverkar klorid- och sulfatjoner kraftverksutrustning?

Klorider och sulfater är de mest korrosiva kontaminanterna i kraftverksvatten. De orsakar korrosion, gropbildning, spänningskorrosionssprickor, försämrad effektivitet på grund av att avlagringar av korrosionsprodukter uppstår och de processer som pågår under avlagringarna. Detta skadar dyrbar anläggningsutrustning som turbiner och pannor och leder till oplanerade driftavbrott för underhåll och reparationer.

 

4. Hur kontrollerar man klorid och sulfat i kraftverk?

Genom lämplig vattenbehandling kan det garanteras att vattnet som förs in i vatten-/ångcykeln har låga klorid- och sulfatnivåer. Om det kommer in för mycket klorider och sulfater i vatten-/ångcykeln kan de avlägsnas genom att blåsa ur pannan och tillföra nytt spädvatten i cykeln.

 

5. Var övervakar man sulfat och klorid i ett kraftverk?

Den viktigaste platsen för mätning av klorider och sulfater i vatten-/ångcykeln är vid turbinens inlopp. Detta säkerställer att de klorider och sulfater som följer med ångan in i turbinen, den dyraste utrustningen i kraftverket, ligger på godtagbara nivåer. En annan viktig mätpunkt är efter kondensatfiltret där man mäter nedbrytning av sulfonerat harts. Det är också viktigt att övervaka dessa joner före pannan för att säkerställa att den inte skadas. På så vis får man också möjlighet att avlägsna klorider och sulfater från vatten-/ångcykeln genom en urblåsning av pannan om höga jonnivåer upptäcks vid panninloppet. Låga klorid- och sulfathalter i spädvattnet kan etableras genom övervakning efter alla behandlingsfaser men innan vattnet transporteras till förvaringstanken som används för påfyllning av vatten-/ångcykeln.

 

6. Finns det riktlinjer för maximalt acceptabla gränser för klorider och sulfater?

Viktiga tillsynsmyndigheter och forskningsorganisationer som EPRI (USA), IAPWS (global) och TPRI (Kina) anger godtagbara nivåer i sina riktlinjer för kraftverk. Turbintillverkare anger även godtagbara nivåer i sina garantier för att garantera optimal prestanda för turbinen och korrosionskontrollen.

 

7. Vad är godtagbara gränser för dessa joner?

Godtagbara gränser är 2 eller 3 ppb vardera för klorid och sulfat för spädvatten och vatten-/ångcykeln.

 

8. Är konduktivitet ett mått på sulfater och klorider?

Konduktivitet är ett kumulativt mått som inkluderar alla föroreningar i vatten. Det särskiljer inte mellan skadliga kontaminanter som klorid och sulfat och godartade komponenter som koldioxid. Den innebär inte att man får ett mått för klorider och sulfater på ppb-nivå.

 

9. Finns det ett perfekt sätt att övervaka klorider och sulfater?

Klorider och sulfater ska mätas direkt vid kraftverkens viktigaste mätpunkter enligt beskrivningen ovan. Mätningarna ska ange ppb för varje jon och inte ett kumulativt mått för samtliga föroreningar i vattnet. Om man utför stickprovstagning för senare analys i laboratoriet försenas mätresultaten vilket kan leda till skador på kraftverkets utrustning. Den här typen av mätmetod innebär också risk för att stickproven kontamineras när de tas och transporteras, vilket kan leda till falskt positiva resultat och onödigt underhåll som i sin tur leder till längre driftavbrott.

 

10. Vilka tekniker och produkter kan användas för att mäta dessa joner?

Jonkromatografi – stationär och online – ger mätning av klorider och sulfater på ppb-nivå. Masspektrometri med induktivt kopplad plasma är en annan teknik som ger liknande mätnivåer. De här instrumenten är emellertid dyra att köpa, använda och underhålla och måste dessutom hanteras av utbildade kemister. En annan metod för att mäta klorider och sulfater korrekt, pålitligt och till ett rimligt pris är en analysator som bygger på mikrofluidisk kapillärelektrofores.

 

11. Vad är mikrofluidisk kapillärelektrofores?

Mikrofluidisk kapillärelektrofores använder spänning för att separera joner i en kapillär. Joner rör sig i olika hastigheter i kapillären beroende på förhållandet mellan storlek och laddning vilket separerar jonerna.

 

12. Hur används mikrofluidisk kapillärelektrofores vid analys av klorider och sulfater?

En patron för mikrofluidisk kapillärelektrofores används i analysatorn för att separera jonerna i provvattnet, vilket ger koncentrerade grupper av klorid- och sulfatjoner som rör sig genom kapillären. Jonernas koncentrationer mäts med en konduktivitetselektrod i patronen. Därefter beräknas och visas jonkoncentrationen i ppb från denna konduktivitetsmätning.


 

Låg ägandekostnad jämfört med offline-metoder
Enkelt underhåll med prediktiv ISM-diagnostik
Intuitivt pekskärmsgränssnitt

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer
Filter:
Välj filter
Clear All
 
Mätområde
Mätcykeltid
Provflödeshastighet
Se detaljer
Mätområde0–500 ppb
MätcykeltidNormalt 45 min., programmerbar till 15 min. till 1 timme
Provflödeshastighet25–50 mL/min
Comparison

Dokumentation

Program

Monitoring Chloride and Sulfate
Read more in the application note about the increasing need to measure chloride and sulfate.

White papers

A New Method for Corrosion Prevention On-line Chloride and Sulfate Monitoring
This white paper explores a new technology for chloride and sulfate determination that is far more cost-effective and delivers accurate, on-line measu...

Datablad

Datasheet for 3000CS (Chloride/Sulfate) Analyzer
The data sheet details how the 3000CS Analyzer directly measure chlorides and sulfates in pure water and power cycle chemistry samples and enables mon...
Data Sheet: 3000CS Services
Expert system services and periodic replacement of critical consumables, such as the cartridge and reagents, ensures your analyzer is always operating...

ROI-räknare

ROI Calculator For Chloride and Sulfate Analyzer
The ROI calculator can help you figure out how much you can save by measuring chloride and sulfate directly with 3000CS Analyzer in comparison to inte...

Service

Uppnå optimal drifttid och prestanda

020-25 58 80
Ring service
Online-seminarium/Webinar
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.