Testvikter för vågar
Testvikter för vågar

Testvikter

Perfekt designade för att stödja testning och kalibrering av vågar

 

Testvikter för vågar

METTLER TOLEDO:s världsledande expertis inom metrologi sträcker sig till vikter, viktsatser och viktkalibreringstjänster. Viktportföljen täcker ...

METTLER TOLEDO:s världsledande expertis inom metrologi sträcker sig till vikter, viktsatser och viktkalibreringstjänster. Viktportföljen täcker vikter enligt OIML eller ASTM från 50 mikrogram till 5 ton i alla precisionsklasser. Våra testvikter används över hela världen, inte enbart för testning av vågar utan även som primär standard i massalaboratorier. Vår patentskyddade elektrolytiska poleringsprocess för greppvikter och trådvikter i det övre klassintervallet eliminerar mikroskopiska utskjutningar på vikternas ytor, som blir mycket jämnare jämfört med mekanisk polering. Tack vare de förhöjda egenskaperna i den passiva oxidfilmen förbättras testvikternas långsiktiga stabilitet.

 

Välj från ett omfattande utbud av testvikter och relaterade kalibreringstjänster. Vi erbjuder vikter och tjänster av högsta kvalitet – även för användare med begränsad budget. Våra viktboxar och tillbehör har ett oöverträffat rykte som bygger på många års erfarenhet och återkoppling från kunder. Dra fördel av korta kalibreringstider och pålitliga  tjänster med vårt globala nätverk av ackrediterade massalaboratorier. Testa dina vågar med säkerhet och i enlighet med USP <41>,, genom att använda enbart två vikter för testning vid 5 % och 100 % av kapaciteten för varje våg. Denna unika metod är inte bara snabbare, den minskar även inköps- och omkalibreringskostnaderna avsevärt. CarePacs® inkluderar pincetter, handskar och andra tillbehör för professionell vikthantering.  

 

Det unika viktidentifieringssystemet ”WeightLink™” använder vågens inbyggda programvara för att jämföra vikten med dess kalibreringscertifikat, så att det blir omöjligt att använda fel testvikt. Systemet överför viktparametrar elektroniskt och garanterar på så vis full spårbarhet och dataintegritet.


 

Fakta om testvikter

Vad är kalibreringsvikter för vågar?

Vikter behövs framförallt för justering och testning av vågar. Det görs en skillnad i mätterminologin mellan nationella bestämmelser för certifierade vikter och massastandarder, och internationella rekommendationer som fastställer felgränser för certifierade vikter. Vikter klassificeras i toleransgränser som antingen definieras med OIML eller ASTM. Det konventionella viktvärdet och inte massan används som viktens nominella värde. För en hög nivå av exakthet kalibreras och spåras certifierade vikter tillbaka till IPK (International Prototype Kilogram).

Vad är OIML- och ASTM-kalibreringsviktklasser?

Viktklasserna separeras enligt felgränser som är klassificerade enligt antingen OIML- eller ASTM-intyg.

OIML-vikter

 • Klass E1-vikter avser att säkerställa spårbarhet mellan nationella massastandarder (med värden som härleds från IPK) och vikter av klass E2 och lägre (dvs. F1, F2 ...). Klass E1-vikter eller viktsatser ska åtföljas av ett kalibreringscertifikat.
 • Klass E2-vikter är avsedda för användning i inledande verifikation av klass F1-vikter och för användning med vägningsinstrument med precisionsklassen I. Klass E2-vikter eller viktsatser ska alltid åtföljas av ett kalibreringscertifikat. De kan användas som klass E1-vikter om de uppfyller kraven för ytjämnhet och magnetsusceptibilitet och magnetisering för klass E1-vikter och deras kalibreringscertifikat ger lämpliga data.
 • Klass F1-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass F2-vikter och för användning med vägningsinstrument med en precision i klass 1 och klass 2.
 • Klass F2-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass M1 och möjligen klass M2-vikter. Även avsedd för användning i kommersiella transaktioner (t.ex. ädelmetaller och -stenar) på vägningsinstrument med precisionsklassen II.
 • Klass M1-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass M2-vikter och för användning med vägningsinstrument med en precision i klass 3.
 • Klass M2-vikter avsedda för användning i den inledande verifikationen av klass M3-vikter och för användning i allmänna kommersiella transaktioner med vägningsinstrument med en precision i klass 3.
 • Klass M3-vikter avsedda för användning med vägningsinstrument i precisionsklassen IIII.
 • Klasserna M3 och M2-3-vikter, från 50 till 5 000 kg med lägre precision avsedda för användning med vägningsinstrument i precisionsklassen III.*

Fel i en vikt som används för verifikation av vägningsinstrument ska inte överskrida en tredjedel av det maximalt tillåtna felet för ett instrument. Dessa värden listas i avsnitt 3.7.1 i OIML:s internationella rekommendation 76 för ej automatiska vägningsinstrument (1992).

ASTM-vikter

 • ASTM klass 0: används som primära referensstandarder för att kalibrera andra referensstandarder och -vikter.
 • ASTM klass 1: kan användas som en referensstandard vid kalibrering av andra vikter och är lämplig för att kalibrera mycket precisa analysvågar med en läsbarhet som är så låg som 0,1 mg till 0,01 mg.
 • ASTM klass 2: lämplig för kalibrering av mycket precisa topplastade vågar med en läsbarhet som är så låg som 0,01 g till 0,001 g.
 • ASTM klass 3: lämplig för kalibrering av vågar med måttlig precision med en läsbarhet som är så låg som 0,1 g till 0,01 g.
 • ASTM klass 4: för kalibrering av halvanalytiska vågar och för studiesyfte.
 • NIST klass F: används primärt för att testa kommersiella vägningsenheter med regionala och lokala vikt- och mätningsinspektörer, installatörer och servicetekniker.

Varför ska du använda certifierade kalibreringsvikter?

ASTM klass 0, Ultraklass och OIML klass E1 ska användas för högsta precisionsnivå, dvs. massastandarder (kalibrering av andra vikter), mikrovågstester och -kalibrering samt för kritiska vägningstillämpningar. ASTM klass 1, 2 och OIML klass E2, F1 ska användas för precisa tillämpningsområden, dvs. tester och kalibrering av analysvågar. ASTM klass 3, 4 och OIML klass F1, F2 är bäst lämpade för kalibrering och testning av topplastade vågar och tillämpningsområden med måttlig precision (ej kritisk laboratorieanvändning).  

Obs! Om en våg kalibreras måste den använda viktsatsen och klassen även dokumenteras.

Hur man använder viktsatser för rutinmässig vågtestning?

För rutintester rekommenderas specialdesignade CarePacs och det nominella värdet ska vara tillräckligt för de flesta processkraven. Testerna som ska utföras beror på hur kritisk vägningsprocessen är, dvs. enriskutvärdering. Det finns SOPs tillgängliga för testmetoder.

Vilka är fördelarna med att använda vikter i rostfritt stål?

Vikter i rostfritt stål har långsiktig stabilitet. Alla METTLER TOLEDO-vikter är gjorda av rostfritt premiumstål så att de ska vara korrosionsbeständiga. Monobloc-vikter är särskilt framtagna för långsiktig stabilitet och vikter med en korrigerande hålighet ger bäst värde för pengarna. Elektrolytisk polering säkerställer glänsande ytor som inte klibbar.

Det finns två fördelar med mässingsvikter:

 1. Bättre hållbarhet, längre livslängd, längre kalibreringsintervaller, lägre kostnader.
 2. Mindre osäkerheter med kalibreringen tack vare mindre korrigering för luftlyftkraft under kalibrering.

Vad är vikter under milligram?

METTLER TOLEDO tog fram mikrogramvikter som ett svar på den ökande kundefterfrågan på värden under ett milligram. Vikterna packas med särskilt designade tillbehörssatser och hanteringsverktyg för att ge en komplett lösning för operatörer som går längre än traditionella gränser. Dessa vikter går även att spåra och har därför certifierade värden som behövs för kritiska tillämpningsområden som nanoteknik. Ladda ned detta white paper om Mikrovikter för att lära dig mer.

Hur man garanterar spårbarhet i vågtester?

Spårbarhet för vikter som används för tester måste hänvisa till viktsatsnumret och certifikatet som medföljde vikterna kommer att ge spårbara kalibreringsdata. Man bör vara försiktig med att inte blanda ihop viktsatser eftersom traditionella vikter inte är märkta. METTLER TOLEDO har löst dessa utmaningar med att skriva in punktmatriskoder med laser på vikterna, och även tillhandahålla särskilda läsare för att identifiera vikterna. Den digitala lösningen “WeightLink” gör det möjligt att integrera alla kalibreringsdata i punktmatriskoden.

Vad är buoyancy artefacts?

Luftdensitet beräknas vanligtvis med relevanta luftparametrar som lufttemperatur, tryck, fuktighet och CO2-koncentration. En alternativ metod för att bestämma luftdensiteten kan appliceras genom att använda specialdesignade buoyancy artefacts. Båda artefakterna jämförs i vakuum och i luft. Genom att jämföra två artefakter med identisk nominell vikt, återspeglar den stora volymskillnaden luftlyftkraften och ger därmed en mycket exakt bestämning av luftdensiteten. Buoyancy artefacts används huvudsakligen för M_one vakuum massakomparatorer.

Varför används kiselsfärer för specialiserad volymmätning?

Varför en sfär? Sfärer används som volymen som kan bestämmas i enlighet med volymdefinitionen från en längdmätning. Varför kisel? Kiselsfärer (Si) har samma homogena atomiska struktur som en perfekt diamant, men utan tomrum eller förskjutningar, därför är densiteten mer exakt än med andra material. Det är därför som kiselsfärer med en homogen atomisk struktur utgör en referens för specialiserad volymmätning.

Till vad används högkapacitetsvikter?

Massakomparatorer har en kapacitet på sex ton. Industriella vågar klarar att väga upp till flera hundra ton. Högkapacitetsvikter, vanligtvis inom ett intervall på 200 kg, 500 kg, 1 t och 2 t, används för känsligheten, excentriciteten och repeterbarheten för enheter med hög kapacitet. Vikter väger mindre än 2 t på grund av den maximala lyftkapaciteten för maskiner, vanligtvis gaffeltruckar och kranar. Men dessa vikter kan kombineras så att de uppnår önskad vikt. Professionella vikter som MTs har lyftkrokar och områden där vikter kan lyftas med en gaffeltruck. Tunnor (runda vikter) är olagliga eftersom de rullar och kan skada en servicetekniker. Högkapacitetsvikter måste transporteras med tungviktstruckar och det är viktigt att säkerställa att truckarna inte överskrider sin högsta maxvikt enligt säkerhets- och statliga regler. Högkapacitetsvikter är vanligtvis gjorda i gjutjärn och inte i rostfritt stål på grund av kostnaden.

Kalibreringsvikter
precisionsvikter
WeightLink™

Kalibreringsvikter

Precisionsvikter

WeightLink™

Kalibreringsvikter i rostfritt stål för kalibrering av andra referensvikter eller analytiska högprecisionsvågar.
WeightLink™ is an innovative weight identification system that guarantees full traceability of your balance tests
Positive Tolerances Only
A far longer life span thanks to guaranteed positive tolerances
Lifetime Guarantee
Replaced free of charge if found out of assigned OIML tolerance
Vacuum Melted Steel – Highest Material Purity
No dissolved gases and improved oxide cleanliness
Electrolytic Polishing – Best Surface Smoothness
Enhanced properties produce unmatched stability
One-Piece Design
For improved mass stability
Made in Switzerland – Solid Name, Solid Products
Traditional manufacturing meets new technologies
Cost Savings with CarePacs®
Buy only the recommended weights for routine testing
Time Savings with CarePacs®
Easy, rapid testing approach supported by SOPs
Safe Shipment and Protected Storage
Supplied in a FDA-compliant and easy to clean plastic box
Made Exclusively from Stainless Steel for Longevity
Excellent weight life span right down to the mg range
Two-Piece Design
For optimized adjustment processes
Proven Traceability
Use weights with unique ID marked as a matrix code on the weight
Secure Balance Testing
Balance firmware validates certificate and weight data before starting balance test
Improved Productivity
Automatic transfer of weight parameters into balance firmware
Complete Reports
Enriched test printout means less manual recording
Easy Use
Balance firmware guides through the testing process
Tailored Weights in custom shapes, materials and values
Heavy-duty Weights for Scales

Tailored Weights

Heavy-duty Weights for Scales

Test weights and artifacts for specific needs such as nominal values in the microgram range, or tailored weights shaped for specific applications.
Stackable stainless steel or cast iron weights for testing of scales with capacities up to several tons. (OIML F1-M3)
Microgram Weights
For areas where milligram weights are no longer sufficient
Buoyancy and Volume Artifacts
For meeting specialized application needs
Silcon Spheres
As a reference for specialized volume measurement
Service Technician Weights
For sure and productive calibration processes
Save Testing and Lifting
Standardized design for safe stacking and to fit fork lifts
Fast Testing
Hoist-friendly design for efficient handling
Suited to Harsh Environments
Designed for heavy-duty operation under challenging conditions
Finest Material
Suited for industries requiring wash-down test equipment
Kalibreringsvikter

Kalibreringsvikter i rostfritt stål för kalibrering av andra referensvikter eller analytiska högprecisionsvågar.

Positive Tolerances Only
A far longer life span thanks to guaranteed positive tolerances
Lifetime Guarantee
Replaced free of charge if found out of assigned OIML tolerance
Vacuum Melted Steel – Highest Material Purity
No dissolved gases and improved oxide cleanliness
Electrolytic Polishing – Best Surface Smoothness
Enhanced properties produce unmatched stability
One-Piece Design
For improved mass stability
Made in Switzerland – Solid Name, Solid Products
Traditional manufacturing meets new technologies
Cost Savings with CarePacs®
Buy only the recommended weights for routine testing
Time Savings with CarePacs®
Easy, rapid testing approach supported by SOPs
Safe Shipment and Protected Storage
Supplied in a FDA-compliant and easy to clean plastic box
Made Exclusively from Stainless Steel for Longevity
Excellent weight life span right down to the mg range
Two-Piece Design
For optimized adjustment processes
WeightLink™

WeightLink™ is an innovative weight identification system that guarantees full traceability of your balance tests

Proven Traceability
Use weights with unique ID marked as a matrix code on the weight
Secure Balance Testing
Balance firmware validates certificate and weight data before starting balance test
Improved Productivity
Automatic transfer of weight parameters into balance firmware
Complete Reports
Enriched test printout means less manual recording
Easy Use
Balance firmware guides through the testing process
Tailored Weights in custom shapes, materials and values

Test weights and artifacts for specific needs such as nominal values in the microgram range, or tailored weights shaped for specific applications.

Microgram Weights
For areas where milligram weights are no longer sufficient
Buoyancy and Volume Artifacts
For meeting specialized application needs
Silcon Spheres
As a reference for specialized volume measurement
Service Technician Weights
For sure and productive calibration processes
Heavy-duty Weights for Scales

Stackable stainless steel or cast iron weights for testing of scales with capacities up to several tons. (OIML F1-M3)

Save Testing and Lifting
Standardized design for safe stacking and to fit fork lifts
Fast Testing
Hoist-friendly design for efficient handling
Suited to Harsh Environments
Designed for heavy-duty operation under challenging conditions
Finest Material
Suited for industries requiring wash-down test equipment

Service

020-25 58 80
Ring service

Trycksaker

Broschyr: OIML-vikter
12 praktiska tips för korrekt vikthantering
Vägningstillbehör - Katalog

Kalibreringstjänster

Service
Kalibrering
Masskompratorer
Rengöring av vikter
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.