Pipettkalibrering och testning
Pipettkalibrering

Pipettkontroll och pipettkalibrering

Individuella lösningar från pipettestning till kalibreringstjänster

Vanliga frågor om pipettkalibrering och pipettkontroll

Nedan hittar du svaren på vanliga frågor kring pipettkontroll och kalibrering god pipetteringspraxis (Good Pipetting Practice).

Nedan hittar du svaren på vanliga frågor kring pipettkontroll och kalibrering god pipetteringspraxis (Good Pipetting Practice).


Vad är en pipett?

En pipett är ett laboratorieinstrument för korrekt transport av små volymer uppmätt vätska genom aspiration och dispensering av provet. Idag är de flesta pipetter kolvpipetter och skapar ett delvis vakuum ovanför vätskan för att aspirera vätskan, varvid mekanisk kontakt undviks.

Mer information: Rainin-pipetter

Vad är en kalibrerad pipett?

En pipett är kalibrerad när den förväntade volymen med den faktiska volymen som levereras genom en pipett bestäms tillsammans med den anknutna mätosäkerheten av en godkänd inrättning. Syftet är att bevisa att pipetten fortfarande motsvarar tillverkar- eller ISO8655-specifikationerna och levererar korrekta resultat. Pipetter som faller utanför toleransen kan ofta servas, justeras och omkalibreras.
Mer: Rainins pipettservice

Var används en pipett?

Kolvpipetter används vanligen inom kemi, biologi, kliniska och medicinska områden, där vätskeprover tas och måste transporteras ofta i små och korrekta volymer för ytterligare utspädning, forskning och analysarbete.

Hur använder man en pipett?

Här följer några mycket vanliga pipettekniker och felanvändningar för kolvpipetter, och hur man undviker sådana fel.

 1. Fel nedsänkningsdjup för spetsen
  Korrekt nedsänkningsdjup för spetsen kan förbättra exaktheten med upp till 5 %. Spetsen ska vara nedsänkt mellan 1−2 mm för mikrovolympipetter och upp till 3−6 mm för pipetter i normalstorlek, beroende på spetsens storlek. Om spetsen är för långt nedsänkt komprimeras gasvolymen i spetsen, vilket gör att för mycket vätska aspireras.

 2. Fel pipetteringsvinkel
  Nedsänkningsvinkeln på din pipett i provet ska vara så nära vertikal som möjligt och får inte avvika mer än 20 grader från vertikal. En mer horisontell vinkel gör att för mycket vätska dras upp i spetsen, vilket leder till felaktig aspiration. Till exempel, vid 30 graders vinkelavvikelse från vertikal kan 0,7 % för mycket vätska aspireras.

 3. Icke-konsekvent dosering
  Större korrekthet och reproducerbarhet från prov till prov kan uppnås genom att man garanterar att den sista återstående droppen dispenseras fullständigt och inte hänger fast vid änden av spetsen. I de flesta tillämpningar rekommenderas dispensering med spetsens ände lutad mot kärlets vägg eftersom det reducerar eller eliminerar mängden från själva provet som blir kvar på spetsen. Den här tekniken kan öka exaktheten med 1 % eller mer.

 4. Negligering av föregående sköljning
  Vid vätskedispensering från en pipett blir det kvar en beläggning från vätskan på spetsen, vilket gör den utdragna volymen lite mindre än den bör vara. Om du försköljer en ny spets minst två gånger med den vätska som ska användas blir spetsens insida konditionerad.

 5. Inkonsekvent pipetteringsrytm
  Tillämpa en konsekvent pipetteringsrytm från prov till prov. Undvik påskyndande eller snabbt utförande och håll en jämn rytm under varje steg av pipetteringscykeln.

  Mer information: Good Pipetting Practice

Hur kontrollerar man pipettens exakthet?

Pipettens exakthet ska kontrolleras regelbundet mellan kalibreringarna för att man ska undvika resultat utanför toleransen mellan kalibreringarna. För att kontrollera pipetten ska minst den nominella volymen dispenseras i en bägare på en korrekt analysvåg minst 4−6 gånger varigenom den genomsnittliga volymen och avvikelsen kan beräknas med hjälp av ISO8655-formler. Vågar med ett inbyggt program eller datorprogramvara ger automatiskt ett Godkänd- eller Icke godkänd-resultat inom några sekunder.

Mer information: Pipettkontroll

Hur kontrollerar man pipettens kalibrering?

Pipettens exakthet ska kontrolleras regelbundet mellan kalibreringarna för att man ska undvika resultat utanför toleransen mellan kalibreringarna. För att kontrollera pipetten ska minst den nominella volymen dispenseras i en bägare på en korrekt analysvåg minst 4−6 gånger varigenom den genomsnittliga volymen och avvikelsen kan beräknas med hjälp av ISO8655-formler. Vågar med ett inbyggt program eller datorprogramvara ger automatiskt ett Godkänd- eller Icke godkänd-resultat inom några sekunder.  

Varför är pipettkalibrering viktigt?

En pipettkalibrering visar skillnaden mellan förväntad och faktisk volym, vilken ska ligga inom en given tolerans. Om den ligger utanför toleransen kan det innebära felaktiga spädningar och i slutändan felaktiga analysresultat. Som en följd kan resultaten inte reproduceras och hela analysen måste göras om. För att tidigt upptäcka en pipett som ligger utanför toleransen rekommenderas att man kontrollerar pipettkorrektheten även mellan kalibreringarna, för att undvika att utanför toleransen-incidenter först upptäcks vid nästa kalibrering.

Vad är pipettkalibrering?

Med en pipettkalibrering bestäms den förväntade volymen med den faktiska volymen som levereras genom en pipett tillsammans med den anknutna mätosäkerheten av en godkänd inrättning. Syftet är att bevisa att pipetten fortfarande motsvarar tillverkar- eller ISO8655-specifikationerna och levererar korrekta resultat. Pipetter som faller utanför toleransen kan ofta servas, justeras och omkalibreras.

Hur rengör man en pipett?

Rådfråga alltid tillverkarens manual innan du börjar rengöringen eftersom materialbeständigheten skiljer sig åt märkena emellan. För en ordentlig rengöring måste kolvpipetten plockas isär. Armen till spetsavskjutaren och cylindern kan oftast skruvas av för hand för att öppna pipetten. Var försiktig: fjädertrycket kan få delarna att hoppa av. Delarna kan rengöras med en duk lätt fuktad i mild tvål med destillerat vatten eller med hjälp av en isopropylalkohol eller etanollösning. Förhindra att vätska kan ta sig in i skaftet även under pipetteringen för att undvika förorening av kolven och tätningen. För sterilisering och autoklavering, rådfråga manualen om och i så fall hur detta låter sig göras för önskad pipettmodell. Efter rengöringen ska pipetten kontrolleras så att den håller sig inom toleransen. Vanligtvis utför en pipettservicetekniker en kalibrering efter service för att verifiera och bekräfta att pipetten håller sig inom toleransen.

Pipette Check Solution
Pipette Calibration Procedure

Pipette Check

Pipette Calibration

Solutions that enable Quick Check within minutes up to daily decicated performance checks supported by RFID and software that track the status of your pipette anytime anywhere.
METTLER TOLEDO's weighing reputation combined with process oriented software result in efficient, reliable and compliant pipette calibration process according ISO8655.
Technical Specifications
Capacity up to 220 g and Readability to 0.01mg
Pipette check range
20 µl to 10 ml
Evaporation Trap
Avoid evaporation for better results
Guided Operating
For fast and consistent pipette checks
GPP - Good Pipette Practice
Regulary checks according SOP are done quickly within minutes
RIFD Pipette tracking
For faster and reliable checking of pipettes
Technical Specifications
Capacity up to 220g and Readability up to 1µg
Pipette Calibration range
1 µl to 10 ml
Motion sensor trap lid
For best reproducible results even with micro pipettes
Process Operation
Professional and with audit trial using Calibry software
Regulary Compliance
Fulfills ISO8655 or other defined custom methodes
Reporting
Create traceable compliant reports with Calibry software
Pipette Check Solution

Solutions that enable Quick Check within minutes up to daily decicated performance checks supported by RFID and software that track the status of your pipette anytime anywhere.

Pipette Calibration Procedure

METTLER TOLEDO's weighing reputation combined with process oriented software result in efficient, reliable and compliant pipette calibration process according ISO8655.

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service av er mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.