TGA instrument – METTLER TOLEDO
Termogravimetrisk analys (TGA)

Termogravimetrisk analys (TGA)

Sammansättningsanalys, restbestämning och termisk stabilitet med termogravimetrisk analys

 

Termogravimetrisk analys (TGA)

Få fram tillförlitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, innehåll, rester och stabilitet med en termogravimetrisk analysator från le...

Få fram tillförlitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, innehåll, rester och stabilitet med en termogravimetrisk analysator från ledaren inom vågteknik. Upplev den ultimata användarvänligheten med experimentstart genom One Click™, inbyggda massflödesstyrenheter och automatisk bärighetskompensation. En automatisk, uthållighetstestad provtagare med smart utformning, enaxlig rörelse och flexibel degelhantering erbjuder effektiv och tillförlitlig rutinmässig drift dygnet runt.

 


TGA

Termogravimetrisk analys (TGA) är en teknik som mäter viktförändringen hos ett prov som värms upp, kyls ned eller hålls vid konstant temperatur. Framför allt används tekniken för att karakterisera material med avseende på deras sammansättning. Bland annat används tekniken för plaster, elastomerer och härdplaster, mineralsammansättningar och keramik. Den används också i en mängd olika slags analyser inom kemisk och farmaceutisk industri.

 

Hjärtat i ett system för termogravimetrisk analys är vägningscellen. I våra TGA instrument används världens bästa mikro- och ultramikrovågar från METTLER TOLEDO. De inbyggda vikterna med kalibreringsring erbjuder oöverträffad precision. Vågen kan även kalibreras och justeras med hjälp av externa vikter.

Ingen annan TGA kan mäta upp till 50 miljoner upplösningspunkter kontinuerligt – viktförändringar hos ett 5-gramsprov bestäms till 0,1 μg. Tack vare detta kan både små och stora prover mätas med samma höga upplösning utan att man måste byta viktintervall.

 

Den parallellstyrda vågen säkerställer att provets placering inte påverkar viktmätningen. Även om provets placering förändras i samband med smältning förändras inte dess vikt.

 

Utformningen med en horisontell ugn minimerar risken för turbulens som kan orsakas av den termiska kraften och av reningsgasen. Den gastäta cellen kan tömmas och renas med en definierad gasatmosfär. Ett kontrollerat slutet system med exakt definierade villkor som detta är oumbärligt när man vill få fram tydlig information och tydliga kvalitetsresultat.

 


Alla TGA-versioner kan anslutas online till en massaspektrometer, en FTIR-spektrometer eller ett GC/MS-system. Analys av gasformiga nedbrytningsprodukter ger ytterligare information om provet. Tack vare det kan du tolka mätkurvor på ett mer exakt sätt.


 

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer

Dokumentation

Broschyrer

TGA 2
Thermogravimetry (TGA) is a technique that measures the change in weight of a sample as it is heated, cooled or held at constant temperature. Its mai...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...
TGA-IST16-GC/MS System
Thermogravimetric analysis combined with gas chromatography and mass spectrometry (TGA-GC/MS) is nowadays the method of choice for qualitative and qua...

Datablad

TGA-Sorption System Datasheet
The TGA-Sorption System allows you to precondition samples at temperatures up to 150 °C and to increase or decrease the relative humidity continuously...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...
STARe Software Option Kinetics nth order
The kinetic models included with this option are suitable for the analysis and simulation of chemical reactions. On the basis of one or more measureme...
STARe Software Option Model Free Kinetics
This kinetics software is an extremely powerful tool to help you optimize a process and interpretthe reaction sequences. Predictions of the behav...
STARe Software Option Advanced Model Free Kinetics
Advanced Model Free Kinetics (Advanced MFK) is a powerful software program that helps you to optimize a process or investigate a reaction. It also all...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Tillämpningar

Nya applikationer, genomgång av analytiska ämnen, praktiska tips

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.