Flash DSC (Diffrential Scanning Calorimetry)
Chip-kalorimetri (Flash DSC)

Chip-kalorimetri (Flash DSC)

Flash DSC (Diffrential Scanning Calorimetry) är det perfekta tillägget till konventionell DSC

 

Flash DSC (Diffrential Scanning Calorimetry)

Flash DSC 2+

Flash DSC, är den viktigaste metoden inom termisk analys. Den mäter värmeflödet till eller från ett prov som en temp...

Flash DSC 2+

Flash DSC, är den viktigaste metoden inom termisk analys. Den mäter värmeflödet till eller från ett prov som en temperatur- eller tidsfunktion och därmed är det möjligt att kvantitativt mäta strukturomvandlingar och kemiska reaktioner.

 

Flash DSC (Diffrential Scanning Calorimetry) revolutionerar snabbskannande DSC.

Flash DSC 2+ kan analysera omvandlingsprocesser som tidigare inte kunnat mätas. Flash DSC 2+ är idealkomplementet till konventionell DSC. Uppvärmningshastigheter täcker nu ett område på över 7 dekader.

 

Med Flash DSC 2+ kan du bereda prov med väldefinierade strukturer, t.ex. sådana som förekommer vid snabb nedkylning vid sprutformning. Tillämpningen av olika kylningshastighet inverkar på kristalliseringen och provets struktur. Den snabba uppvärmningen gör att material kan analyseras utan att störas av omvandling – tiden räcker inte till för att sådana processer ska hinna inträffa.

 

Flash DSC är också den perfekta metoden för att studera kristalliseringskinetik.

Med konventionella DSC-instrument testas provet i en degel för att skydda sensorn. Degelns värmekapacitet och termiska konduktivitet har en betydande inverkan på mätningen. Med Flash DSC 2+ placeras provet direkt på MultiSTAR-chipsensorn. Den patenterade dynamiska styrkretsen för effektkompensation gör det möjligt att mäta med minimala störningar och med höga uppvärmnings- och kylningshastigheter.

 

Komplett termoanalyssystem

Ett komplett termoanalyssystem som omfattar fyra olika mätningstekniker. Alla tekniker karakteriserar provet på olika sätt. Kombinationen av alla resultat förenklar tolkningen. Utöver värmeflödesmätningar med DSC eller Flash DSC, mäter de andra instrumenten viktförlust (TGA), längdförändring (TMA) och de  mekaniska modulerna (DMA). Alla dessa storheter förändras som en funktion av temperaturen.


 

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer
 
Kylningstakt (/min)
Uppvärmningstakt (/min)
Comparison

Dokumentation

Produktbroschyr

Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Broschyrer

STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...
STARe Software Option LIMS Interface
The LIMS Interface software option makes it possible to access the STARe software database and to control some features of the STARe System. This is d...
Flash DSC 2+ Product Brochure
Differential Scanning Calorimetry (DSC) is the most important method in thermal analysis. It measures the heat flow to or from a sample as a function...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Tillämpningar

Nya applikationer, genomgång av analytiska ämnen, praktiska tips

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.