Differentiell svepkalorimetri (DSC) – METTLER TOLEDO
Differentiell svepkalorimetri (DSC)

Differentiell svepkalorimetri (DSC)

Glasomvandlingstemperatur och kristalliseringsbestämning genom differentiell svepkalorimetri.

 

Differentiell svepkalorimetri (DSC)

Differentiell svepkalorimetri (DSC) är den vanligaste tekniken för termisk analys. Med DSC mäter man entalpiförändringar hos prover till f...

Differentiell svepkalorimetri (DSC) är den vanligaste tekniken för termisk analys. Med DSC mäter man entalpiförändringar hos prover till följd av förändringar av provernas fysiska och kemiska egenskaper som en tids- eller temperaturfunktion.

 

För DSC används en innovativ DSC-sensor med 120 termoelement som garanterar oöverträffad känslighet och enastående upplösning. Mätprinciper Med differentiell svepkalorimetri (DSC) mäts skillnaden mellan värmeflödena från provet och en sensors referenssidor som en temperatur- eller tidsfunktion.

 

Differentiell svepkalorimetri – fysik

Skillnader i värmeflödet uppstår när ett prov absorberar eller frigör värme på grund av termiska effekter som smältning, kristallisering, kemiska reaktioner, polymorfa transformationer, förångning och många andra processer. Även specifika värmekapaciteter och förändringar i värmekapacitet, exempelvis under glasning, kan bestämmas utifrån skillnaden i värmeflödet.

 

Temperaturområde och kylalternativ

Du kan anpassa systemet efter behov beroende på vilket temperaturområde du vill mäta. IntraCooler är ett slutet system: allt som krävs är strömförsörjning. Systemet lämpar sig därför på platser där flytande kväve inte är lämpligt eller tillgängligt. Kylning med flytande kväve möjliggör större flexibilitet eftersom du kan göra mätningarna över hela temperaturomfånget.

Upplev den ultimata användarvänligheten med experimentstart genom One Click™ och inbyggd gashantering. En automatisk, uthållighetstestad provtagare med smart utformning, enaxlig rörelse och flexibel degelhantering erbjuder effektiv och tillförlitlig rutinmässig drift dygnet runt.

 


 

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer

Dokumentation

Broschyrer

DSC 3
Differential scanning calorimetry (DSC) is the most frequently used thermal analysis technique. DSC measures enthalpy changes in samples due to chang...
DSC 3+
Differential scanning calorimetry (DSC) is the most frequently used thermal analysis tech-nique. DSC measures enthalpy changes in samples due to chang...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Datablad

DSC-Microscopy System Datasheet
The system provides images of samples at predefined temperature or time intervals. A further evaluation possibility is to quantify color differences b...
DSC-Chemiluminescence System Datasheet
The high-pressure DSC-CL combination has the potential to replace the traditional timeconsuming oven aging tests in the prescreening phase of novel po...
DSC-Photocalorimetry System Datasheet
The photocalorimeter accessory is used in combination with the METTLER TOLEDO DSC 1 or DSC82xe and extends the application possibilities of DSC into t...
The MultiSTAR® DSC Sensor Family Datasheet
The sensor is the heart of any DSC measuring cell. Ideally a modern DSC sensor should be very sensitive, have a fast response, a baseline that is abso...
TOPEM – The Advanced Multi-Frequency TMDSC Technique
TOPEM® is an advanced technique of temperature modulated DSC, which permits the simultaneous determination of sample properties as a function of time...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Tillämpningar

Nya applikationer, genomgång av analytiska ämnen, praktiska tips

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.