Dynamisk mekanisk värmeanalys (DMA) - METTLER TOLEDO
Dynamisk mekanisk analys (DMA)

Dynamisk mekanisk analys (DMA)

En dynamisk mekanisk analysator används för att mäta olika materials mekaniska och viskoelastiska egenskaper

 

Dynamisk mekanisk analys (DMA)

Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.
DMA 1 är så mångsidig att optimal ...

Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.
DMA 1 är så mångsidig att optimal mätkonfiguration helt enkelt blir en barnlek. DMA 1 går enkelt att installera, vare sig det är för konventionella DMA-analyser, experiment som använder statisk kraft eller mätningar i vätskor.

 

DMA

Dynamisk mekanisk analys (DMA) är en viktig teknik som används för att mäta de mekaniska och viskoelastiska egenskaperna för olika material som termoplaster, härdplaster, elastomerer, keramik och metaller. I en dynamisk mekanisk analysator utsätts provet för periodisk påfrestning via ett av flera olika deformeringslägen. Kraft- och förskjutningsamplituder och fasväxlingar analyseras som en funktion av temperatur, tid och frekvens.

 

DMA tillhandahåller kvantitativ och kvalitativ information som är mycket värdefull för process- och applikationsingenjörer, materialforskare och kemister, som exempelvis:

  • Youngs modul och skjuvmodul
  • Dämpningsegenskaper och viskoelastiskt beteende
  • Polymerstruktur och morfologi
  • Flödes- och avslappningsbeteende

 

Dynamisk mekanisk analysator DMA/SDTA 1+

Funktionsprinciperna för DMA/SDTA är på många sätt mycket annorlunda jämfört med den aktuella generationen av konventionella DMA-instrument. Det massiva stället leder till att systemet har en inneboende resonansfrekvens på omkring 1 500 Hz, vilket ligger betydligt över de använda mätfrekvenserna. Själva provet fästs direkt vid kraftsensorn så att den faktiska kraften som provet utsätts för mäts. Denna teknik utvecklades av institutet för dynamiska materialtester vid universitetet i Ulm, Tyskland, där den har använts med framgång i flera år och genomgått kontinuerlig utveckling.  Modulen beräknas från förhållandet mellan kraft och förskjutning multiplicerat med en geometrifaktor som fastställs av provets mått. Modulen kan fastställas med hög precision eftersom både kraft och förskjutning uppmäts. De fasta och rörliga delarna kan justeras via ett tredimensionellt justeringsinstrument så att kraften tillämpas med en vinkel på exakt 90° mot provet och inga fel på grund av tvärgående krafter inträffar.

 

Dynamisk mekanisk analysator DMA 1

Den oöverträffade mångsidigheten hos DMA tillåter att applikationerna genomförs med optimal mätkonfigurering. DMA går snabbt och enkelt att installera, vare sig det är för konventionella DMA-analyser, experiment som använder statisk kraft eller mätningar i vätskor.

 

Mätning vid kontrollerad relativ luftfuktighet

Fuktighetsalternativet består av en särskild fuktighetskammare, ett cirkulerande värmebad och en fuktighetsgenerator. Det tillåter dig att utföra mätningar under optimala förhållande i varje deformeringsläge. Särskild omjustering behövs inte efter installation av fuktighetskammaren.

 

Mätningar med statiska krafter

Utöver det dynamiska läget, tillåter DMA att mätningarna utförs med hjälp av statiska krafter (TMA-läge). Alla deformeringslägen som är tillgängliga för DMA kan användas.

 

Mätningar i vätskor

Vätskebadalternativet tillåter dig att utföra DMA- eller TMA-experiment i vätskor med användning av alla standarddeformeringslägen. Hela provhållaren och provet sänks ned i vätskan. Vätskebadalternativet består av ett särskild nedsänkningsbad och extern temperaturkontroll med hjälp av ett cirkulerande värmebad eller kylare.


 

Dynamisk mekanisk analysator DMA/SDTA 1+
Frekvensomfång

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer

Dokumentation

Broschyrer

DMA/SDTA 1+ Product Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is used to measure the mechanical and viscoelastic properties of a material as a function of temperature, time and f...
DMA 1
Dynamic mechanical analysis (DMA) is an important technique used to measure the mechanical and viscoelastic properties of materials such as thermopla...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Datablad

STARe Software Option DMA Evaluation
In general, the mechanical properties of materials depend on frequency. A good understanding of the influence of frequency on a material is therefore...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Tillämpningar

Nya applikationer, genomgång av analytiska ämnen, praktiska tips

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.