Varför är kalibreringsvågar så viktiga? | Vågkalibrering ¦ METTLER TOLEDO
Kalibreringsvåg/testvikter

Kalibreringsvåg/vågvikter

Perfekt designade för att stödja testning och kalibrering av vågar

Kalibreringsvåg: Premiumkvalitetsvikter för att tillgodose stränga testningskrav

Kraven på kalibreringsvågtestning har blivit allt mer komplicerade och kräver nu att vågarna klarar av åratals användning i tuffa industrimiljöer. ...

Kraven på kalibreringsvågtestning har blivit allt mer komplicerade och kräver nu att vågarna klarar av åratals användning i tuffa industrimiljöer. Att säkerställa vågkalibrering är nyckeln till extremt exakt och effektiv produktion.

Om vågen inte är kalibrerad kan det leda till avsevärda kostnader för företaget och i värsta fall skada dess goda rykte. METTLER TOLEDOs kalibreringsvåg/testvikter är perfekt(a) för testning och kalibrering av industrivågar. Gjutjärnsvikterna på upp till 5 ton är särskilt konstruerade för säker och produktiv testning och är perfekta för ändamålet och uppfyller striktast tänkbara testningskrav. I hygienlokaler och miljöer som spolas av är vikter i högvärdigt rostfritt stål det perfekta valet för bästa prestanda. Dessa testvikter finns i olika former och noggrannhetsklasser för att möjliggöra korrekt vågkalibrering och omkalibrering av vågar.

1. Hur kalibrerar man en våg?
Kalibreringslaboratorier förlitar sig på våra stora upp till 2 ton tunga testvikter i rostfritt stål som erbjuder enastående värde för pengarna. METTLER TOLEDO har ett brett viktsortiment för kalibreringsvåg som omfattar vikter från 1 milligram till 5 ton i alla precisionsklasser. Alla typer av testvikter, från handtagsförsedda till cylinderformade vikter, erbjuder olika fördelar vid vågkalibrering och omkalibrering.

Vissa handtagsförsedda vikter är till exempel perfekta för tillämpningar i renrum och lokaler för avspolning, medan andra är av svetsad konstruktion med en glasblästrad passiverad yta lämpad för krävande användning i tuffa miljöer. För att undvika manuell hantering av vikterna vid vågkalibrering och omkalibrering av vågar har METTLER TOLEDO konstruerat vikter med en mängd olika lyftalternativ. Vid arbete med kalibreringsvåg utsätts personalen för viss risk i och med att de behöver hantera mycket tunga vikter. Ett antal av våra vikter går att hantera från alla håll med gaffeltruck, kran och lyftanordningar. På så vis kan skaderisken minimeras genom att man undviker manuell hantering vid omkalibrering eller kalibrering av vågar.

2. Vad används kalibrerade testvikter för?
Vågkalibreringsvikter används för vågkalibrering. Det är en process som säkerställer vågnoggrannheten. Testvikter för vågar eller precisionsvikter används för att kalibrera vågsystem med olika precisionsnivåer beroende på användning och krav. Certifierade testvikter bör användas i dessa processer för att säkerställa att testvikterna är exakta och leder till korrekta kalibreringsresultat.

3. Vad är vägningstoleransgränsen för en våg?
Det är vågens erforderliga precision, och specifikt feltoleransen som är tillåten innan den är utanför toleransen och behöver en kalibrering av vågen med certifierade kalibreringsvikter. En kalibrerad våg arbetar med en högre precisionsnivå och upprätthåller toleransnivån bättre än vågar som inte är kalibrerade. Av detta skäl är nyckeln kalibrering av vågar med certifierade vikter för att hålla vågtoleransgränsen.

4.  Vad är vågvikter?
Vågvikter används för kalibrering av vågar. När kalibreringsvågprocedurer utförs är det nödvändigt att ha kalibreringsvikter för vågar. Vågkalibrering med vågvikter eller testvikter ska utföras regelbundet beroende på användning.

METTLER TOLEDOs världsledande expertis inom metrologi sträcker sig till certifierade testvikter, viktsatser och vågkalibreringstjänster. Viktportföljen täcker vågvikter enligt OIML eller ASTM från 50 mikrogram till 5 ton i alla precisionsklasser. Våra testvikter används över hela världen, inte enbart för testning av vågar utan även som primär standard i massalaboratorier.

Vår patentskyddade elektrolytiska poleringsprocess för greppvikter och trådvikter i det övre klassintervallet eliminerar mikroskopiska utskjutningar på vikternas ytor, som blir mycket jämnare jämfört med mekanisk polering. Tack vare de förhöjda egenskaperna i den passiva oxidfilmen förbättras testvikternas långsiktiga stabilitet.

5. Hur kalibrerar man en digital våg utan vikter?
Teoretiskt behöver alla vågar en vikt för att kalibrera den och säkerställa exakt vägning. Om det inte krävs hög precision kan METTLER TOLEDO CalFree användas för att kalibrera vågen med hjälp av lastcellens och terminalens anläggningsvärden för att kalibrera. Detta möjliggör snabb och enkel kalibrering på en viss precisionsnivå. Dessutom kan man använda RapidCal för att kalibrera tankvågar. Detta är en kraftkalibreringsmetod som använder hydraulik för att dra en tank nedåt för att kalibrera den, istället för att använda testvikter. För en golvvåg behöver man vanligtvis använda vikter.

6. Vad behöver man för att kalibrera en våg?
Stora testvikter av rostfritt stål på upp till 2 ton kan användas för att kalibrera vågar, från små bänkvågar till stora golvvågar med hög kapacitet. METTLER TOLEDO har ett brett viktsortiment för kalibrering som omfattar vikter från 1 milligram till 5 ton i alla precisionsklasser. Alla typer av testvikter, från handtagsförsedda till cylinderformade vikter, erbjuder olika fördelar vid vågkalibrering och omkalibrering.

7. Erbjuder ni kalibreringsvikter?
METTLER TOLEDO erbjuder kalibreringsvikter med olika massa i både OIML- och ASTM-standarder.

8. Vad är skillnaderna mellan OIML-klasser?
Den exakta skillnaden förklaras i OIML-riktlinjen, men på en grundläggande nivå har E1 den strängaste och M1 den generösaste toleransnivån, dvs. E1 är den mest exakta.


Krantestvikter till salu/Testvikter med tung kapacitet
Grepptestvikter
Laboratorietestvikter
Kalibreringstjänster

Krantestvikter/Testvikter med tung kapacitet

Grepptestvikter

Laboratorietestvikter

Kalibreringstjänster

Stapelbara vikter i gjutjärn och rostfritt stål för vågar med maximal kapacitet på flera ton.
Vikter med handtag i rostfritt stål och gjutjärn för testning av vågar med maximal kapacitet upp till 200 kg.
Vikter i enlighet med OIML och ASTM för analytiska vågar och precisionsvågar med maximal kapacitet upp till 50 kg.
Ackrediterade kalibreringslaboratorier i hela världen rengör, kalibrerar, justerar och dokumenterar resultaten i ett kalibreringscertifikat
Testvikter med tung kapacitet
Unik design för säkra lyft
Greppvikter
Lätt hantering designad för rutintestning
Laboratorievikter
Garanterar pålitlig vägning i laboratoriet
Kalibreringstjänster
Rengöring, kalibrering och dokumentering av resultat.
Krantestvikter till salu/Testvikter med tung kapacitet

Stapelbara vikter i gjutjärn och rostfritt stål för vågar med maximal kapacitet på flera ton.

Grepptestvikter

Vikter med handtag i rostfritt stål och gjutjärn för testning av vågar med maximal kapacitet upp till 200 kg.

Laboratorietestvikter

Vikter i enlighet med OIML och ASTM för analytiska vågar och precisionsvågar med maximal kapacitet upp till 50 kg.

Kalibreringstjänster

Ackrediterade kalibreringslaboratorier i hela världen rengör, kalibrerar, justerar och dokumenterar resultaten i ett kalibreringscertifikat

Tjänster

020-25 58 80
Ring service
Service-erbjudande
Användning av avancerade, robotiserade masskomparatorer
Användning av avancerade, robotiserade masskomparatorer
Omfång upp till 5 t
Professionell rengöring av vikter

Publikationer

Industriella vikter
OIML-vikter
Viktkompetens
12 praktiska tips för korrekt vikthantering
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.