Liquidator 96 Streamlines Genomics Workflow - METTLER TOLEDO
Liquidator 96 rationaliserar genomikarbetsflödet
hos Canadian Centre for DNA Barcoding
Projektet International Barcode of Life
Canadian Centre for DNA Barcoding – eller CCDB – är inrymt i Biodiversity Institute i University of Guelph i Toronto, och är en integrerad del av projektet International Barcode of Life. Projektet skapar en streckkodsreferensdatabas med korta standardiserade genregioner. Dess uppdrag: identifiera och upptäcka fem miljoner specimen från mer än 500 000 arter på 5 år. Sedan 2009 har centret bearbetat ungefär 300 000 prov per år, från djur, växter och svampar. När proverna väl kommit in till CCDB följer ett typiskt genomikarbetsflöde med DNA-extraktion och PCR-amplifiering. Sedan utförs analyser som t.ex. sekvensering av DNA-streckkoder för djur som omfattar omkring 650 baspar av COX-genen. För växter används rbcL- och matK-kloroplastgener.

Bearbetningen av hennes DNA-prover - Liquidator 96
I dessa fyra korta filmer kan du följa prof. Natalia Ivanova, högsta DNA-forskare, och se den grundläggande roll som Rainin Liquidator 96 spelar vid bearbetningen av hennes DNA-prover.
DNA Extraction from Plant/Animal Samples
Tillämpning 1:
DNA-extraktion från växt-/djurprover.
4 min. 46 sek.
DNA Amplification using PCR
Tillämpning 2:
DNA-amplifiering med hjälp av PCR.
1 min. 45 sek.
Cycle Sequencing, PCR Reaction Setup
Tillämpning 3a:
Sekvensering, PCR-reaktionsinställning.
1 min. 44 sek.
Cycle Sequencing, Product Cleanup
Tillämpning 3b:
Ssekvensering, produktrengöring.
1 min. 54 sek.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.